ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 10862
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagerstroemia tomentosa C.Presl
Family name

ชื่อวงศ์

LYTHRACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Salao khao, Sao bo
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 103
Collected date

วันที่เก็บ

1 Apr 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 20 m high; bark light brown; shallow cracked. Flower white; calyx pale green; anther yellow; outer stamens longer; filaments pink. Flower bud greenish-red with round appendage at apex. Fruit blackish when dry.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 52 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Nanakorn et al. 052
2. 622 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Nanakorn et al. 622
3. 1120 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Nanakorn et al. 1120
4. 3657 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Nanakorn et al. 3657
5. 6542 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Nanakorn et al. 6542
6. 9001 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Nanakorn et al. 9001
7. 9866 Lagerstroemia tomentosa C.Presl S. Watthana & S. Siriphum 26
8. 12783 Lagerstroemia tomentosa C.Presl S. Watthana 176
9. 19841 Lagerstroemia tomentosa C.Presl S. Watthana 1140
10. 24030 Lagerstroemia tomentosa C.Presl C. Glamwaewwong 632
11. 25855 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Bot. KU 2006.52
12. 29460 Lagerstroemia tomentosa C.Presl C. Glamwaewwong 1326
13. 30558 Lagerstroemia tomentosa C.Presl J.F. Maxwell 09-101
14. 32101 Lagerstroemia tomentosa C.Presl S. Chongko 465
15. 34134 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Pongamornkul 2059
16. 34164 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Pongamornkul 2089
17. 34940 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Pongamornkul 1744
18. 34941 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Pongamornkul 1745
19. 37447 Lagerstroemia tomentosa C.Presl J.F. Maxwell 06-263
20. 48606 Lagerstroemia tomentosa C.Presl M. Norsaengsri & N. Tathana 7357
21. 58017 Lagerstroemia tomentosa C.Presl M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9119
22. 60015 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2175
23. 73364 Lagerstroemia tomentosa C.Presl C. Lakoet 0522
24. 75923 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095278
25. 77892 Lagerstroemia tomentosa C.Presl M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11164
26. 80265 Lagerstroemia tomentosa C.Presl P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-81
27. 80941 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Ling Shein Man 052158
28. 82121 Lagerstroemia tomentosa C.Presl M. Norsaengsri 12153
29. 82385 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097225
30. 82662 Lagerstroemia tomentosa C.Presl C. Maknoi 7563
31. 82750 Lagerstroemia tomentosa C.Presl C. Maknoi 7651
32. 85083 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3318
33. 89209 Lagerstroemia tomentosa C.Presl N. Muangyen 798
34. 90584 Lagerstroemia tomentosa C.Presl N. Muangyen 847
35. 90663 Lagerstroemia tomentosa C.Presl N. Muangyen 925
36. 91164 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3531
37. 93367 Lagerstroemia tomentosa C.Presl S. Samosorn 11
38. 91855 Lagerstroemia tomentosa C.Presl N. Muangyen 1223
39. 92629 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-020
40. 95778 Lagerstroemia tomentosa C.Presl W. Pongamornkul 6062

ปิด

QR code