ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 10855
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polygala chinensis L.
Family name

ชื่อวงศ์

Polygalaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sucheera 4
Collected date

วันที่เก็บ

29 Mar 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Warintorn Khattiyot
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

79    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 72 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 72
2. 1499 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 1499
3. 1913 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 1913
4. 2420 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 2420
5. 2421 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 2421
6. 3704 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 3704
7. 3798 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 3798
8. 4297 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 4297
9. 4525 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 4525
10. 4793 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 4793
11. 6687 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 6687
12. 10355 Polygala chinensis L. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 32
13. 10766 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 10766
14. 10822 Polygala chinensis L. W. Nanakorn et al. 10822
15. 12199 Polygala chinensis L. W. La-ongsri 32
16. 12350 Polygala chinensis L. P. Suksathan 1245
17. 12367 Polygala chinensis L. P. Suksathan 1262
18. 13713 Polygala chinensis L. P. Suksathan 1484
19. 15803 Polygala chinensis L. P. Suksathan 1779
20. 16167 Polygala chinensis L. N. Drechsler, C. Schloz 30
21. 23244 Polygala chinensis L. C. Glamwaewwong 265
22. 29769 Polygala chinensis L. C. Maknoi 1090
23. 30891 Polygala chinensis L. J.F. Maxwell 07 402
24. 35016 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 1820
25. 35017 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 1821
26. 35383 Polygala chinensis L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8197
27. 36002 Polygala chinensis L. Jatupol K. 08 343
28. 36354 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 2301
29. 38376 Polygala chinensis L. C. Maknoi, P. Srisanga 2148
30. 38513 Polygala chinensis L. C. Maknoi, P. Srisanga 2285
31. 40428 Polygala chinensis L. C. Maknoi 2799
32. 45812 Polygala chinensis L. C. Maknoi 3628
33. 47255 Polygala chinensis L. Chusie KY 12
34. 48119 Polygala chinensis L. W. Boonprakop 128
35. 52421 Polygala chinensis L. S. Watthana 2
36. 54748 Polygala chinensis L. Narumol Piwpuan 51
37. 54762 Polygala chinensis L. Narumol Piwpuan 85
38. 54763 Polygala chinensis L. Narumol Piwpuan 78
39. 54764 Polygala chinensis L. P. Tubtimtong 41 12
40. 66366 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul, Pongsri 3151
41. 71084 Polygala chinensis L. S. Watthana 3793
42. 72831 Polygala chinensis L. M. Norsaengsri 10942
43. 74242 Polygala chinensis L. Zhou-Shishun 7593
44. 78105 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 4450
45. 78610 Polygala chinensis L. NULL
46. 82897 Polygala chinensis L. M. Norsaengsri 12281
47. 83166 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 4702
48. 84176 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 4962
49. 84510 Polygala chinensis L. K. Kertsawang 3363
50. 86513 Polygala chinensis L. W. Tanming 965
51. 86614 Polygala chinensis L. W. Tanming 837
52. 86995 Polygala chinensis L. C. Glamwaewwong 58 288
53. 88242 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 5248
54. 90311 Polygala chinensis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 234
55. 92463 Polygala chinensis L. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3935
56. 93511 Polygala chinensis L. T. Pingyot 34
57. 94133 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 5833
58. 94351 Polygala chinensis L. N. Muangyen 1478
59. 104528 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 6305
60. 104565 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 6342
61. 104808 Polygala chinensis L. C. Maknoi 5684
62. 105772 Polygala chinensis L. Pimsiri PN 37
63. 110773 Polygala chinensis L. N. Muangyen 1986
64. 111551 Polygala chinensis L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 74
65. 112670 Polygala chinensis L. N. Muangyen 2157
66. 113377 Polygala chinensis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 78
67. 114236 Polygala chinensis L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 52
68. 117263 Polygala chinensis L. N. Muangyen 2530
69. 122678 Polygala chinensis L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 148
70. 123077 Polygala chinensis L. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 71
71. 123525 Polygala chinensis L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 63
72. 125250 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 6993
73. 126735 Polygala chinensis L. N. Muangyen 3721
74. 127079 Polygala chinensis L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1810
75. 129306 Polygala chinensis L. Akharasit Bunsongthae 155
76. 130647 Polygala chinensis L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 924
77. 133857 Polygala chinensis L. Rapeeporn Kantasrila MSD 77
78. 135759 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 7727
79. 142036 Polygala chinensis L. W. Pongamornkul 8516

ปิด

QR code