ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 105178
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia osyrensis (Roth) Choisy
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6414
Collected date

วันที่เก็บ

13 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flowers pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 325 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Nanakorn et al. 325
2. 5425 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Nanakorn et al. 5425
3. 12922 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy P. Srisanga 452
4. 18862 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 572
5. 38609 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 2459
6. 40556 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy J.F. Maxwell 08-184
7. 45032 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy M. Tanaros 434
8. 58186 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy M. Norsaengsri & N. Tathana 8718
9. 64423 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 2972
10. 64442 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 2991
11. 64718 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy Staples, G., Traiperm, P.; Pisuttimarn, P. 1530
12. 73499 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Lakoet 0659
13. 84315 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Khattiyot 406
14. 84539 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy K. Kertsawang 3391
15. 88203 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 5209
16. 89459 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 5559
17. 89759 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi 5060
18. 96192 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4377
19. 107268 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-025
20. 110266 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5383
21. 111573 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-096
22. 113399 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-100
23. 116883 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-075
24. 116217 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6869
25. 115632 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy K. Wangwasit 180123-4
26. 118293 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy K. Inthamma 181
27. 118351 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy K. Inthamma 239

ปิด

QR code