ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 104330
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Viola sumatrana Miq.
Family name

ชื่อวงศ์

VIOLACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Kamonnate 831
Collected date

วันที่เก็บ

5 Dec 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2544 Viola sumatrana Miq. W. Nanakorn et al. 2544
2. 8343 Viola sumatrana Miq. W. Nanakorn et al. 8343
3. 10284 Viola sumatrana Miq. W. Nanakorn et al. 10284
4. 12312 Viola sumatrana Miq. P. Suksathan 1207
5. 14508 Viola sumatrana Miq. S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 297
6. 15681 Viola sumatrana Miq. P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 991
7. 16875 Viola sumatrana Miq. P. Suksathan 2284
8. 17668 Viola sumatrana Miq. P. Srisanga 1447
9. 19318 Viola sumatrana Miq. S. Watthana 1088
10. 20595 Viola sumatrana Miq. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1494
11. 21855 Viola sumatrana Miq. S. Watthana and P. Suksathan 1647
12. 23909 Viola sumatrana Miq. W. Nanakorn et al. 23909
13. 23914 Viola sumatrana Miq. C. Glamwaewwong 556
14. 27712 Viola sumatrana Miq. C. Maknoi 898
15. 31251 Viola sumatrana Miq. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2926
16. 31672 Viola sumatrana Miq. C. Maknoi 1046
17. 35629 Viola sumatrana Miq. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8466
18. 36374 Viola sumatrana Miq. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3017
19. 37389 Viola sumatrana Miq. S. Watthana 2658
20. 42507 Viola sumatrana Miq. Zhou Shi-shun 3719
21. 46469 Viola sumatrana Miq. W. Pongamornkul 2544
22. 50346 Viola sumatrana Miq. Harwood, B. 2071
23. 65657 Viola sumatrana Miq. M. Norsaengsri 10147
24. 72835 Viola sumatrana Miq. M. Norsaengsri 10948
25. 74420 Viola sumatrana Miq. Zhou-Shishun 8381
26. 79269 Viola sumatrana Miq. P. Srisanga, N. Shintani, S. Komatsu & P. Panyachan 3869
27. 84032 Viola sumatrana Miq. W. Pongamornkul 4818
28. 103788 Viola sumatrana Miq. Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-16
29. 112971 Viola sumatrana Miq. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-3
30. 112978 Viola sumatrana Miq. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-10
31. 116917 Viola sumatrana Miq. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-109

ปิด

QR code