ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 104359
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Setaria palmifolia (Koenig) Stapf.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Kamonnate 919
Collected date

วันที่เก็บ

5 Dec 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2654 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. W. Nanakorn et al. 2654
2. 4496 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. W. Nanakorn et al. 4496
3. 4725 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. W. Nanakorn et al. 4725
4. 6791 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. S. Watthana & P. Srisanga 24
5. 7055 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. W. Nanakorn et al. 7055
6. 14107 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. H. Hemadhulin 35
7. 14075 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. H. Hemadhulin 5
8. 22149 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. P. Srisanga 2209
9. 24367 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. S. Laegaard 21682
10. 24442 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. S. Laegaard 21771
11. 32356 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. J.F. Maxwell 06-711
12. 39523 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. M. Norsaengsri 4612
13. 40232 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. M. Norsaengsri 5421
14. 46735 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. M. Norsaengsri 2924
15. 48562 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. M. Norsaengsri & N. Tathana 7313
16. 51423 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. M. Norsaengsri & N. Tathana 7493
17. 52179 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. W. La-ongsri & N. Romkham 1421
18. 52440 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. Yin-Jiantao, Wang Hong, Shi-Xueqiang 1172
19. 52821 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. C. Maknoi 2994
20. 53650 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. M. Norsaengsri 695
21. 56831 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2021
22. 57919 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. M. Norsaengsri 1942
23. 58786 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9405
24. 59226 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. M. Norsaengsri & N. Tathana 9763
25. 62745 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1169
26. 65560 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. M. Norsaengsri 2525
27. 65573 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. M. Norsaengsri 2170
28. 65579 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. M. Norsaengsri 2133
29. 65837 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. M. Norsaengsri 2240
30. 67432 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. M. Norsaengsri 2351
31. 71841 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. B. Pantarod 95
32. 75254 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2436
33. 77645 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. M. Norsaengsri 11569
34. 80311 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-127
35. 80354 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-169
36. 80521 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-336
37. 82438 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. Ling Shein Man 052193
38. 82439 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Tun Tin & Law Shine 090500
39. 82440 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. Ling Shein Man 096160
40. 86534 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. W. Tanming 986
41. 111421 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-369
42. 115237 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 772
43. 122157 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1490
44. 123041 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-35
45. 130749 Setaria palmifolia (Koenig) Stapf. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2795

ปิด

QR code