ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 104273
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paspalum scrobiculatum L.
Family name

ชื่อวงศ์

Poaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Kamonnate 838
Collected date

วันที่เก็บ

29 Nov 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

70    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2107 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri s.n.
2. 2109 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri s.n.
3. 2667 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri s.n.
4. 2684 Paspalum scrobiculatum L. W. Nanakorn et al. 2684
5. 2243 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri s.n.
6. 2248 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri s.n.
7. 3213 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri s.n.
8. 3377 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri s.n.
9. 3752 Paspalum scrobiculatum L. W. Nanakorn et al. 3752
10. 7054 Paspalum scrobiculatum L. W. Nanakorn et al. 7054
11. 12762 Paspalum scrobiculatum L. K. Larsen 45380
12. 21475 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 1720
13. 21745 Paspalum scrobiculatum L. S. Watthana, P. Suksathan 1537
14. 22028 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 1783
15. 22079 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 1834
16. 34719 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri, K. Waengwasit 3481
17. 34737 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri, K. Waengwasit 3499
18. 35192 Paspalum scrobiculatum L. C. Maknoi 2420
19. 39614 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 4702
20. 39775 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 4882
21. 41092 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5541
22. 41421 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 4108
23. 41428 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 4115
24. 41592 Paspalum scrobiculatum L. P. Wessumritt, M. Norsaengsri 216
25. 42841 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 5690
26. 45786 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 5897
27. 46682 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 2828
28. 49995 Paspalum scrobiculatum L. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 31325
29. 50990 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 5478
30. 51296 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 2744
31. 56212 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 799
32. 58427 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri, N. Tathana 9462
33. 58572 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri, N. Tathana 9607
34. 59249 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri, N. Tathana 9786
35. 59770 Paspalum scrobiculatum L. C. Pitaksantipap 4
36. 59798 Paspalum scrobiculatum L. C. Pitaksantipap 32
37. 60039 Paspalum scrobiculatum L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2200
38. 60045 Paspalum scrobiculatum L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2206
39. 63631 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 2499
40. 63634 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 2496
41. 63625 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 2023
42. 63626 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 2026
43. 63644 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 2430
44. 63646 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 1970
45. 63649 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 2150
46. 63654 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 1966
47. 63656 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 2028
48. 63777 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri, K. Kertsawang 91
49. 63803 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 2190
50. 65819 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 2272
51. 67272 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 4143
52. 67400 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 2394
53. 67488 Paspalum scrobiculatum L. M. Norsaengsri 2077
54. 70355 Paspalum scrobiculatum L. C. Maknoi 3222
55. 72182 Paspalum scrobiculatum L. Srisuk, T. 428
56. 72183 Paspalum scrobiculatum L. Srisuk, T. 207
57. 77199 Paspalum scrobiculatum L. M. Tashiro, H. Sada et al. FOK 76518
58. 79184 Paspalum scrobiculatum L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 379
59. 82166 Paspalum scrobiculatum L. C. Maknoi 7758
60. 86504 Paspalum scrobiculatum L. W. Tanming 956
61. 87407 Paspalum scrobiculatum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 249
62. 104215 Paspalum scrobiculatum L. S. Kamonnate 723
63. 112802 Paspalum scrobiculatum L. N. Muangyen 2289
64. 112820 Paspalum scrobiculatum L. N. Muangyen 2307
65. 123055 Paspalum scrobiculatum L. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 49
66. 127127 Paspalum scrobiculatum L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1858
67. 128763 Paspalum scrobiculatum L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2203
68. 131332 Paspalum scrobiculatum L. K. Srithi MJU 127
69. 141770 Paspalum scrobiculatum L. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3756
70. 142331 Paspalum scrobiculatum L. Henrik Balslev, Manop Poopath, Sawita Yooprasert, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Jes Aarre 10758

ปิด

QR code