ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 104564
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rubus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ROSACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 6341
Collected date

วันที่เก็บ

18 Jul 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scandent shrub 2 m high in dry evergreen forest. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

103    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4385 Rubus sp. W. Nanakorn et al. 4385
2. 4829 Rubus sp. M. Norsaengsri & S. Watthana 1
3. 7020 Rubus sp. W. Nanakorn et al. 7020
4. 8746 Rubus sp. W. Nanakorn et al. 8746
5. 9560 Rubus sp. W. Nanakorn et al. 9560
6. 10346 Rubus sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 23
7. 10630 Rubus sp. P. Srisanga et al. 232
8. 10993 Rubus sp. W. Pongamornkul 75
9. 11443 Rubus sp. W. Pongamornkul 167
10. 11642 Rubus sp. W. Pongamornkul 213
11. 12014 Rubus sp. W. Pongamornkul 301
12. 12161 Rubus sp. W. Pongamornkul 345
13. 17119 Rubus sp. P. Suksathan 2448
14. 17246 Rubus sp. P. Suksathan 2555
15. 20471 Rubus sp. S. Watthana 1221
16. 27692 Rubus sp. C. Maknoi 878
17. 31862 Rubus sp. C. Maknoi 1593
18. 35127 Rubus sp. W. Pongamornkul 2205
19. 35880 Rubus sp. Jatupol K. 08-221
20. 44829 Rubus sp. Sumalee Lukhua HN622
21. 44983 Rubus sp. Piyawan Winichainan HN1217
22. 47265 Rubus sp. Chusie KY426
23. 47934 Rubus sp. M. Norsaengsri 7102
24. 47940 Rubus sp. M. Norsaengsri 7108
25. 48765 Rubus sp. Shunsuke Tsugaru T-61778
26. 48766 Rubus sp. Shunsuke Tsugaru T-61881
27. 49749 Rubus sp. H. Takahashi T-62519
28. 50053 Rubus sp. M.N. Tamura T-60209
29. 50089 Rubus sp. M.N. Tamura T-60235
30. 53136 Rubus sp. Yin-Jiantao 1557
31. 60968 Rubus sp. Ling Shein Man 087816
32. 63232 Rubus sp. Zhou-Shishun 5288
33. 63036 Rubus sp. Li-Jianwu 678
34. 63147 Rubus sp. Li-Jianwu 832
35. 63318 Rubus sp. Li Jianwu 1037
36. 65664 Rubus sp. M. Norsaengsri 10154
37. 65940 Rubus sp. K. Srithi 691
38. 65941 Rubus sp. K. Srithi 690
39. 68930 Rubus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089479
40. 72805 Rubus sp. M. Norsaengsri 10911
41. 74875 Rubus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10857
42. 75198 Rubus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2368
43. 75161 Rubus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2347
44. 75223 Rubus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2255
45. 75271 Rubus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2473
46. 78960 Rubus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-156
47. 79393 Rubus sp. Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 133
48. 87065 Rubus sp. C. Glamwaewwong 358/58
49. 86747 Rubus sp. C. Glamwaewwong 041/58
50. 90288 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-211
51. 90383 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-305
52. 90540 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-461
53. 90559 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-480
54. 93387 Rubus sp. Aomtip petbanna 18
55. 95079 Rubus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-118
56. 95173 Rubus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-212
57. 95629 Rubus sp. W. Pongamornkul 5990
58. 96808 Rubus sp. C. Glamwaewwong 324/60
59. 98651 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-128
60. 98791 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-268
61. 98823 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-300
62. 98824 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-301
63. 98830 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-307
64. 98914 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-391
65. 101093 Rubus sp. W. Pongamornkul 6114
66. 101160 Rubus sp. W. Pongamornkul 6181
67. 104535 Rubus sp. W. Pongamornkul 6312
68. 104943 Rubus sp. C. Maknoi 6100
69. 105931 Rubus sp. W. Pongamornkul 6407
70. 106176 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 650
71. 106180 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 654
72. 106241 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 697
73. 109715 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-285
74. 110070 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 943
75. 110179 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1052
76. 111068 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-017
77. 111118 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-066
78. 111179 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-127
79. 111210 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-158
80. 111399 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-347
81. 111467 Rubus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-415
82. 111581 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-104
83. 111718 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-238
84. 111757 Rubus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-277
85. 112731 Rubus sp. N. Muangyen 2218
86. 113388 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-89
87. 113425 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-126
88. 113437 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-138
89. 113461 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-162
90. 113641 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-342
91. 113677 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-378
92. 113733 Rubus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-434
93. 113901 Rubus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-151
94. 113906 Rubus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-156
95. 114013 Rubus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-263
96. 114656 Rubus sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 5004
97. 115541 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1433
98. 115549 Rubus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1441
99. 116905 Rubus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-097
100. 118008 Rubus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-378
101. 118823 Rubus sp. K. Inthamma 401
102. 118841 Rubus sp. K. Inthamma 419
103. 118987 Rubus sp. K. Inthamma 574

ปิด

QR code