ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 104636
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Memecylon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 5780
Collected date

วันที่เก็บ

29 May 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub. Calyx green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

116    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 967 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 967
2. 847 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 0847
3. 1671 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 1671
4. 3347 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 3347
5. 3863 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 3863
6. 4117 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 4117
7. 7184 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 7184
8. 8817 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 8817
9. 9144 Memecylon sp. W. Nanakorn et al. 9144
10. 10526 Memecylon sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 187
11. 12382 Memecylon sp. P. Suksathan 1277
12. 14975 Memecylon sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 515
13. 15232 Memecylon sp. P. Srisanga 947
14. 20626 Memecylon sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1525
15. 23785 Memecylon sp. P. Srisanga 2706
16. 25950 Memecylon sp. P. Suksathan 3607
17. 27528 Memecylon sp. C. Maknoi 715
18. 27652 Memecylon sp. C. Maknoi 838
19. 31763 Memecylon sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1170
20. 31791 Memecylon sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1198
21. 34597 Memecylon sp. P. Suksathan 4404
22. 36009 Memecylon sp. Jatupol K. 08-350
23. 36646 Memecylon sp. C. Maknoi 1966
24. 37218 Memecylon sp. C. Maknoi 2100
25. 37979 Memecylon sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3076
26. 37999 Memecylon sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3436
27. 38026 Memecylon sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3677
28. 38391 Memecylon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2163
29. 38417 Memecylon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2189
30. 38490 Memecylon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2262
31. 38552 Memecylon sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2324
32. 41225 Memecylon sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5614
33. 41444 Memecylon sp. M. Norsaengsri 4130
34. 45291 Memecylon sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3613
35. 45512 Memecylon sp. N. Romkham 162
36. 45918 Memecylon sp. C. Maknoi 3831
37. 46293 Memecylon sp. S. Sawangsawat 22
38. 46801 Memecylon sp. M. Tanaros 202
39. 49018 Memecylon sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1067
40. 49138 Memecylon sp. S. Watthana 3401
41. 50387 Memecylon sp. H. Takahashi T-63402
42. 49964 Memecylon sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33606
43. 49966 Memecylon sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33704
44. 50416 Memecylon sp. Shunsuke Tsugaru T-61658
45. 50568 Memecylon sp. P. Wessumritt 111
46. 50622 Memecylon sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 43
47. 52193 Memecylon sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1435
48. 52946 Memecylon sp. C. Maknoi 3941
49. 53388 Memecylon sp. M. Norsaengsri 5649
50. 53875 Memecylon sp. C. Maknoi 3157
51. 54358 Memecylon sp. T. Yingkhachorn 35
52. 54926 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1839
53. 55884 Memecylon sp. S. Bunwong et al. 215
54. 55887 Memecylon sp. S. Bunwong et al. 264
55. 56962 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2047
56. 57675 Memecylon sp. C. Maknoi 4092
57. 57847 Memecylon sp. P. Thongroy 57
58. 58198 Memecylon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8730
59. 58463 Memecylon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9498
60. 58472 Memecylon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9507
61. 59115 Memecylon sp. Yin-Jiantao 1860
62. 59560 Memecylon sp. Romklao Botanical Garden 0166/2554
63. 59917 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2073
64. 62559 Memecylon sp. Romklao Botanical Garden 0499/2555
65. 63431 Memecylon sp. M. Norsaengsri 6683
66. 63462 Memecylon sp. M. Norsaengsri 6718
67. 63711 Memecylon sp. M. Norsaengsri 3711
68. 63911 Memecylon sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9929
69. 66123 Memecylon sp. M. Norsaengsri 6825
70. 66691 Memecylon sp. C. Maknoi 4192
71. 67666 Memecylon sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 933
72. 67455 Memecylon sp. M. Norsaengsri et al. 0014
73. 67519 Memecylon sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 785
74. 68209 Memecylon sp. C. Maknoi 4314
75. 70498 Memecylon sp. C. Maknoi 3365
76. 70515 Memecylon sp. C. Maknoi 5843
77. 71462 Memecylon sp. W. Pongamornkul 3902
78. 71512 Memecylon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1049
79. 72662 Memecylon sp. C. Maknoi 4897
80. 76214 Memecylon sp. C. Maknoi 6760
81. 81246 Memecylon sp. C. Maknoi 7428
82. 83171 Memecylon sp. W. Pongamornkul 4707
83. 83254 Memecylon sp. W. Pongamornkul 4789
84. 83267 Memecylon sp. W. Pongamornkul 4802
85. 83306 Memecylon sp. C. Maknoi 7823
86. 84498 Memecylon sp. K. Kertsawang 3351
87. 84886 Memecylon sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3965
88. 85794 Memecylon sp. W. Pongamornkul et al. 5133
89. 86073 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-077
90. 86182 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-186
91. 86285 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-289
92. 86397 Memecylon sp. M. Wongnak 868
93. 86961 Memecylon sp. C. Glamwaewwong 254/58
94. 87435 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-277
95. 87502 Memecylon sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-344
96. 94344 Memecylon sp. N. Muangyen 1471
97. 95582 Memecylon sp. W. Pongamornkul 5943
98. 96288 Memecylon sp. Prince of Songkla University 04
99. 96402 Memecylon sp. Mahasarakham University 85
100. 96449 Memecylon sp. Mahasarakham University 132
101. 98884 Memecylon sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-361
102. 101695 Memecylon sp. W. Pongamornkul 6236
103. 102199 Memecylon sp. K. Kertsawang 4463
104. 104551 Memecylon sp. W. Pongamornkul 6328
105. 104662 Memecylon sp. C. Maknoi 5895
106. 104965 Memecylon sp. C. Maknoi 6122
107. 105328 Memecylon sp. T. Khambai 234
108. 105508 Memecylon sp. C. Maknoi 6851
109. 105526 Memecylon sp. C. Maknoi 6869
110. 105606 Memecylon sp. C. Maknoi 7034
111. 105677 Memecylon sp. Thitiporn Pingyot 134
112. 110917 Memecylon sp. K. Kertsawang 4487
113. 109863 Memecylon sp. TLBG 406
114. 110760 Memecylon sp. N. Muangyen 1971
115. 110898 Memecylon sp. K. Kertsawang 4468
116. 110925 Memecylon sp. K. Kertsawang 4495

ปิด

QR code