ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 104651
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polygala sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGALACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 5884
Collected date

วันที่เก็บ

19 Jun 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Undershrub. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Ubon Ratchathani, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

99    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1499 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 1499
2. 1802 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 1802
3. 3403 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 3403
4. 7086 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 7086
5. 7675 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 7675
6. 7938 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 7938
7. 7940 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 7940
8. 8333 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 8333
9. 9677 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 9677
10. 9698 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 9698
11. 9721 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 9721
12. 9731 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 9731
13. 9777 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 9777
14. 11791 Polygala sp. W. Pongamornkul 286.1
15. 11984 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 11984
16. 15853 Polygala sp. P. Srisanga & C. Puff 1052
17. 15825 Polygala sp. P. Srisanga & C. Puff 1048
18. 15830 Polygala sp. P. Srisanga & C. Puff 1043
19. 16050 Polygala sp. P. Suksathan 1914
20. 16409 Polygala sp. P. Suksathan 2084
21. 16425 Polygala sp. P. Suksathan 2098
22. 17352 Polygala sp. M. Norsaengsri 904
23. 18545 Polygala sp. P. Suksathan 2872
24. 18679 Polygala sp. P. Srisanga 1839
25. 18949 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 18949
26. 18999 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 18999
27. 19322 Polygala sp. S. Watthana & C. Maknoi 1093
28. 19455 Polygala sp. P. Suksathan 2703
29. 21112 Polygala sp. C. Maknoi 179
30. 21705 Polygala sp. S. Watthana 1497
31. 22667 Polygala sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2411
32. 22732 Polygala sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2464
33. 23016 Polygala sp. P. Suksathan 3337
34. 25460 Polygala sp. M. Norsaengsri s.n.
35. 27780 Polygala sp. C. Maknoi 524
36. 31626 Polygala sp. W. Pongamornkul 1949
37. 35383 Polygala sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8197
38. 38612 Polygala sp. W. Pongamornkul 2462
39. 43460 Polygala sp. D. Khrueasan MS759
40. 44474 Polygala sp. Wang Hong 8331
41. 47030 Polygala sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 251
42. 48035 Polygala sp. M. Norsaengsri 7203
43. 48119 Polygala sp. W. Boonprakop 0128
44. 49791 Polygala sp. M. Norsaengsri 6310
45. 50762 Polygala sp. S. Watthana 3487
46. 52669 Polygala sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1755
47. 53377 Polygala sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8049
48. 54433 Polygala sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6872
49. 57281 Polygala sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0107
50. 58446 Polygala sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9481
51. 58483 Polygala sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9518
52. 58516 Polygala sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9551
53. 60119 Polygala sp. M. Norsaengsri 5908
54. 62259 Polygala sp. Romklao Botanical Garden 0546/2555
55. 64444 Polygala sp. W. Pongamornkul 2993
56. 64447 Polygala sp. W. Pongamornkul 2996
57. 65251 Polygala sp. K. Srithi 700
58. 67755 Polygala sp. M. Norsaengsri 5813
59. 68717 Polygala sp. M. Norsaengsri 10628
60. 71010 Polygala sp. Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Keeratikiat, A. Trias-Blasi 227
61. 71011 Polygala sp. Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Keeratikiat, A. Trias-Blasi 226
62. 72831 Polygala sp. M. Norsaengsri 10942
63. 73262 Polygala sp. C. Lakoet 0420
64. 73377 Polygala sp. C. Lakoet 0535
65. 74870 Polygala sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10852
66. 75165 Polygala sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2340
67. 78105 Polygala sp. W. Pongamornkul 4450
68. 80385 Polygala sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-200
69. 80454 Polygala sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-269
70. 84176 Polygala sp. W. Pongamornkul 4962
71. 84330 Polygala sp. W. Khattiyot 421
72. 84382 Polygala sp. W. Khattiyot 473
73. 84889 Polygala sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3968
74. 84998 Polygala sp. S. Watthana 3846
75. 85785 Polygala sp. W. Pongamornkul et al. 5124
76. 86995 Polygala sp. C. Glamwaewwong 288/58
77. 90544 Polygala sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-465
78. 96673 Polygala sp. C. Glamwaewwong 189/60
79. 100875 Polygala sp. P. Phaosrichai 600
80. 105292 Polygala sp. C. Maknoi 6528
81. 105062 Polygala sp. C. Maknoi 6251
82. 105151 Polygala sp. C. Maknoi 6342
83. 105193 Polygala sp. C. Maknoi 6429
84. 105628 Polygala sp. C. Maknoi 7056
85. 108522 Polygala sp. T. Choopan et al. 2017-209
86. 110108 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 981
87. 110173 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1046
88. 111484 Polygala sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-007
89. 111489 Polygala sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-012
90. 111600 Polygala sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-123
91. 112420 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1197
92. 112588 Polygala sp. C. Maknoi 3385
93. 112670 Polygala sp. N. Muangyen 2157
94. 113710 Polygala sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-411
95. 116746 Polygala sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-369
96. 117267 Polygala sp. N. Muangyen 2534
97. 120666 Polygala sp. N. Muangyen 2649
98. 123218 Polygala sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-212
99. 123300 Polygala sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-294

ปิด

QR code