ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 104728
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Grewia eriocarpa Juss.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 5603
Collected date

วันที่เก็บ

27 May 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

S. Rak-archa
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, 10 m tall. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3302 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 3302
2. 3743 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 3743
3. 6112 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6112
4. 6368 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6368
5. 6369 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6369
6. 6437 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6437
7. 6543 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6543
8. 6920 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6920
9. 8411 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 8411
10. 9632 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 9632
11. 10824 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 088
12. 10850 Grewia eriocarpa Juss. Serm 47
13. 11051 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul s.n.
14. 11212 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 130
15. 11274 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul s.n.
16. 18770 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn 541
17. 21737 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 1529
18. 23218 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 239
19. 24601 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 797
20. 24605 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 801
21. 24965 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 940
22. 33171 Grewia eriocarpa Juss. Warintorn K. 08-155
23. 36918 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3134
24. 39964 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 5070.1
25. 40661 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 3061
26. 46538 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 3509
27. 47064 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 2554
28. 50716 Grewia eriocarpa Juss. L. Kamkom 02002
29. 50115 Grewia eriocarpa Juss. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7624
30. 50128 Grewia eriocarpa Juss. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7623
31. 50419 Grewia eriocarpa Juss. Shunsuke Tsugaru T-61851
32. 50431 Grewia eriocarpa Juss. M.N. Tamura, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60780
33. 53057 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7630
34. 56418 Grewia eriocarpa Juss. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051339
35. 56439 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051164
36. 57266 Grewia eriocarpa Juss. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0164
37. 59816 Grewia eriocarpa Juss. Romklao Botanical Garden 0207/2554
38. 61988 Grewia eriocarpa Juss. Ling Shein Man 087513
39. 66220 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 3258
40. 66528 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3348
41. 66875 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 3458
42. 68913 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089561
43. 69014 Grewia eriocarpa Juss. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 636
44. 71420 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 3860
45. 71490 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1027
46. 74791 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 04265
47. 76709 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11155
48. 76814 Grewia eriocarpa Juss. W. Tanming 588
49. 79141 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-336
50. 80990 Grewia eriocarpa Juss. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097258
51. 82347 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 4336
52. 81394 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 12189
53. 82044 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 12077
54. 84174 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 4960
55. 84783 Grewia eriocarpa Juss. K. Kertsawang 2269
56. 85093 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3328
57. 85275 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 7923
58. 87305 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-147
59. 88086 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3561
60. 89203 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 792
61. 89782 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 4700
62. 90695 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 957
63. 91748 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 1116
64. 91776 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 1144
65. 93975 Grewia eriocarpa Juss. Nobuyuki Tanaka, Kazumi Fujikawa, Yuki Tsujita & Khin Myo Htwe 036127
66. 95867 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 1823
67. 97020 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 5460
68. 97021 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 5461
69. 102576 Grewia eriocarpa Juss. V. Nguanchoo 834
70. 107076 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 4841
71. 108559 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5161
72. 110260 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5377
73. 110475 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5591
74. 110583 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5698

ปิด

QR code