ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 104601
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib
Family name

ชื่อวงศ์

Malvaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 6378
Collected date

วันที่เก็บ

18 Jul 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Pranom Chantaranothai
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 6 m high in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

880
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 40 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 40
2. 1000 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 1000
3. 1853 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 1853
4. 4294 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 4294
5. 4295 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 4295
6. 5655 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 5655
7. 7081 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 7081
8. 7395 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 7395
9. 8165 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 8165
10. 9449 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 9449
11. 9629 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 9629
12. 9838 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 9838
13. 9860 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib S. Watthana, S. Siriphum 20
14. 11706 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Pongamornkul 254
15. 12941 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib Prachit et al. 8
16. 18317 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib M. Norsaengsri 1090
17. 19130 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Nanakorn et al. 19130
18. 24197 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib C. Glamwaewwong 718
19. 25843 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib Bot. KU 2006 40
20. 32207 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib J.F. Maxwell 06 107
21. 35995 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib Jatupol K. 08 336
22. 38430 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib C. Maknoi, P. Srisanga 2202
23. 38810 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib C. Maknoi 2480
24. 39103 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib Jatupol K. 08 452
25. 40299 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib C. Maknoi 2671
26. 48498 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38703
27. 48598 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib M. Norsaengsri 7349
28. 48987 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib M. Tagawa, K. Iwatsuki, H. Koyama, N. Fukuoka, A. Nalamphoon, A. Chintayungkun T 9149
29. 48988 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom T 11182
30. 49149 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib K. Iwatsuki, H. Koyama, N. Fukuoka T 9461
31. 59531 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib Romklao Botanical Garden 2553 137
32. 59696 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib T. Khambai 107
33. 62310 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib Romklao Botanical Garden 2555 597
34. 67911 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib M. Norsaengsri 10591
35. 68075 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib P. Thongson, W. Boonprakop 343
36. 68276 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib C. Maknoi 4380
37. 68648 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3012
38. 72912 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib M. Norsaengsri 10693
39. 73347 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib C. Lakoet 505
40. 79161 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 356
41. 86710 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Tanming 1005
42. 91934 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib N. Muangyen 1302
43. 94675 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4044
44. 96139 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4324
45. 104408 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib T. Khambai 431
46. 104409 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib T. Khambai 432
47. 104410 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib T. Khambai 433
48. 110118 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 991
49. 111131 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 79
50. 121667 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1728
51. 123541 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 79
52. 132533 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Pongamornkul 7471
53. 132831 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib W. Pongamornkul 7599
54. 135104 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib T. Choopan et al. 2021 212
55. 137515 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib K. Inthamma 1099
56. 138361 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib K. Inthamma 1637

ปิด

QR code