ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 104698
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit.
Family name

ชื่อวงศ์

Rubiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 5573
Collected date

วันที่เก็บ

27 May 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub. Flowers green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

58    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 78 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. W. Nanakorn et al. 78
2. 732 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. W. Nanakorn et al. 732
3. 5269 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. W. Nanakorn et al. 5269
4. 7017 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. W. Nanakorn et al. 7017
5. 7840 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. W. Nanakorn et al. 7840
6. 9131 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. W. Nanakorn et al. 9131
7. 9151 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. W. Nanakorn et al. 9151
8. 9280 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. W. Nanakorn 9280
9. 9323 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. W. Nanakorn et al. 9323
10. 11362 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. P. Thongson 22
11. 14424 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. P. Suksathan 1736
12. 17674 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. P. Srisanga 1453
13. 21185 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. P. Srisanga, C. Maknoi 2059
14. 27688 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. C. Maknoi 874
15. 29884 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. C. Maknoi 1476
16. 30857 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. J.F. Maxwell 07 363
17. 35306 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8109
18. 37728 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. J.F. Maxwell 06 715
19. 38501 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. C. Maknoi, P. Srisanga 2273
20. 41205 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5594
21. 41671 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. J.F. Maxwell 09 148
22. 48545 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. M. Norsaengsri, N. Tathana 7296
23. 51817 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. M. Norsaengsri, N. Tathana 7872
24. 51902 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. M. Norsaengsri, N. Tathana 7957
25. 52581 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1667
26. 58151 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. M. Norsaengsri, N. Tathana 8684
27. 59261 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. M. Norsaengsri, N. Tathana 9798
28. 59725 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. S. Klongngern 20
29. 59855 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. Romklao Botanical Garden 2554 246
30. 67841 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. M. Norsaengsri 10521
31. 67865 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. M. Norsaengsri 10545
32. 69452 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. Zhou-Shishun 7012
33. 69960 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. Zhou-Shishun 6927
34. 72663 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. C. Maknoi 4898
35. 73091 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. M. Norsaengsri 11259
36. 73144 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. M. Norsaengsri 11314
37. 75144 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2297
38. 85340 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. C. Maknoi 7988
39. 85397 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. C. Maknoi 8045
40. 85541 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. C. Maknoi 8240
41. 87074 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. C. Glamwaewwong 58 367
42. 86815 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. C. Glamwaewwong 58 109
43. 88322 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. N. Muangyen 174
44. 88354 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. N. Muangyen 206
45. 88757 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. C. Maknoi 8359
46. 89264 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. C. Maknoi 8112
47. 93518 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. W. La-ongsri, C. Duangdang 5109
48. 95119 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 158
49. 95146 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 185
50. 96349 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. Mahasarakham University 32
51. 101078 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. W. Pongamornkul 6099
52. 104973 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. C. Maknoi 6131
53. 105129 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. C. Maknoi 6320
54. 113257 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3950
55. 116366 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. N. Boonruang 45
56. 117402 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 988
57. 117982 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 352
58. 136292 Duperrea pavettifolia (Kurz) Pit. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 211

ปิด

QR code