ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 104914
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Grewia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6070
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jul 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.5 m tall. Fruits greenish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

83    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11688 Grewia sp. W. Pongamornkul 236
2. 11689 Grewia sp. W. Pongamornkul 237
3. 11785 Grewia sp. W. Pongamornkul 280
4. 11786 Grewia sp. W. Pongamornkul 281
5. 11793 Grewia sp. W. Pongamornkul 288
6. 14120 Grewia sp. S. Watthana 271
7. 18794 Grewia sp. W. Nanakorn 690
8. 18798 Grewia sp. W. Nanakorn 712
9. 18989 Grewia sp. W. Nanakorn et al. 18989
10. 18919 Grewia sp. W. Nanakorn et al. 18919
11. 20545 Grewia sp. M. Norsaengsri 1444
12. 20904 Grewia sp. P. Srisanga s.n.
13. 20981 Grewia sp. M. Norsaengsri 1554
14. 42010 Grewia sp. Zhou Shi-shun 3734
15. 45293 Grewia sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3621
16. 45690 Grewia sp. D. Khrueasan MS498
17. 45701 Grewia sp. D. Khrueasan MS-27
18. 46526 Grewia sp. W. Pongamornkul 2601
19. 50127 Grewia sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7627
20. 51060 Grewia sp. W. Pongamornkul 2666
21. 51613 Grewia sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1286
22. 51650 Grewia sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1323
23. 54483 Grewia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6978
24. 56716 Grewia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1906
25. 57130 Grewia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 245
26. 58440 Grewia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9475
27. 57987 Grewia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9089
28. 58454 Grewia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9489
29. 58650 Grewia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9685
30. 58784 Grewia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9403
31. 60128 Grewia sp. M. Norsaengsri 5917
32. 60161 Grewia sp. M. Norsaengsri 5991
33. 61709 Grewia sp. Ling Shein Man 087602
34. 61862 Grewia sp. Ling Shein Man 087298
35. 61945 Grewia sp. Ling Shein Man 087389
36. 62018 Grewia sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087494
37. 62348 Grewia sp. Romklao Botanical Garden 0635/2555
38. 62554 Grewia sp. Romklao Botanical Garden 0494/2555
39. 63448 Grewia sp. M. Norsaengsri 6700
40. 65040 Grewia sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6312
41. 66803 Grewia sp. M. Norsaengsri 10401
42. 67174 Grewia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 689
43. 67192 Grewia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 705
44. 67221 Grewia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 735
45. 67581 Grewia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 848
46. 67608 Grewia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 875
47. 68085 Grewia sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0353
48. 68833 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089659
49. 68854 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089684
50. 70397 Grewia sp. C. Maknoi 3264
51. 70415 Grewia sp. C. Maknoi 3282
52. 71275 Grewia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 984
53. 73233 Grewia sp. M. Norsaengsri 11405
54. 75607 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094633
55. 75987 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095379
56. 75524 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095237
57. 75770 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094651
58. 75935 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094689
59. 75949 Grewia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094721
60. 77901 Grewia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11173
61. 78143 Grewia sp. W. Pongamornkul 4487
62. 80239 Grewia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-55
63. 80989 Grewia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097181
64. 84373 Grewia sp. W. Khattiyot 464
65. 84925 Grewia sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4007
66. 85143 Grewia sp. P. Phaosrichai 252
67. 85281 Grewia sp. C. Maknoi 7929
68. 86404 Grewia sp. M. Wongnak 857
69. 87042 Grewia sp. C. Glamwaewwong 335/58
70. 87716 Grewia sp. Saensouk et al. 102
71. 93368 Grewia sp. S. Samosorn 10
72. 93196 Grewia sp. D. Argyriou 336
73. 95602 Grewia sp. W. Pongamornkul 5963
74. 97025 Grewia sp. C. Maknoi 5465
75. 101710 Grewia sp. W. Pongamornkul 6251
76. 104561 Grewia sp. W. Pongamornkul 6338
77. 104656 Grewia sp. C. Maknoi 5889
78. 105639 Grewia sp. C. Maknoi 7067
79. 109887 Grewia sp. TLBG 448
80. 110788 Grewia sp. N. Muangyen 2001
81. 111349 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-297
82. 111363 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-311
83. 111479 Grewia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-002

ปิด

QR code