ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 105029
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dioscorea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

DIOSCOREACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6218
Collected date

วันที่เก็บ

11 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber, bulbil brown with paler spot.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

132    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1397 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 1397
2. 4989 Dioscorea sp. S. Watthana & M. Norsaengsri J.160
3. 7334 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 7334
4. 8098 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 8098
5. 8312 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 8312
6. 9374 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 9374
7. 12082 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
8. 12086 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
9. 12087 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
10. 12094 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
11. 19790 Dioscorea sp. W. La-ongsri 152
12. 23911 Dioscorea sp. C. Glamwaewwong 553
13. 25798 Dioscorea sp. C. Maknoi 334
14. 27915 Dioscorea sp. K. Wangwasit 050616-12
15. 28405 Dioscorea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-24
16. 28867 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 28867
17. 28869 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 28869
18. 28899 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 28899
19. 29818 Dioscorea sp. C. Maknoi 1410
20. 29819 Dioscorea sp. C. Maknoi 1411
21. 29849 Dioscorea sp. C. Maknoi 1441
22. 30300 Dioscorea sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1255
23. 34813 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 3222
24. 36210 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3912
25. 36211 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3913
26. 39128 Dioscorea sp. Jatupol K. 08-477
27. 40681 Dioscorea sp. S. Watthana & P. Srisanga 3081
28. 42896 Dioscorea sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3471
29. 43380 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS848
30. 43382 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS573
31. 43384 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS461
32. 45041 Dioscorea sp. M. Tanaros 443
33. 45763 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS435
34. 45778 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 5889
35. 46225 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 3222
36. 46226 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 3223
37. 46841 Dioscorea sp. M. Tanaros 313
38. 46942 Dioscorea sp. M. Tanaros 416
39. 50496 Dioscorea sp. Li-Jianwu Cx00060
40. 50930 Dioscorea sp. S. Watthana 3663
41. 51024 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 2630
42. 52763 Dioscorea sp. C. Maknoi 2932
43. 52898 Dioscorea sp. Yin-Jiantao 1375
44. 53555 Dioscorea sp. Yin-Jiantao 1249
45. 53064 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7637
46. 54170 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8565
47. 54223 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8243
48. 56773 Dioscorea sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1963
49. 57636 Dioscorea sp. C. Maknoi 4053
50. 58400 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9435
51. 59537 Dioscorea sp. Romklao Botanical Garden 0143/2553
52. 63576 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6650
53. 63917 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9935
54. 65636 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 10126
55. 66117 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10361
56. 67318 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8141
57. 67939 Dioscorea sp. C. Lakoet 0320
58. 68115 Dioscorea sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 591
59. 68138 Dioscorea sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 615
60. 70844 Dioscorea sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 055
61. 71337 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 3777
62. 71543 Dioscorea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1080
63. 78400 Dioscorea sp. J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 024645
64. 80609 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3111
65. 82962 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 12346
66. 85433 Dioscorea sp. C. Maknoi 8081
67. 84515 Dioscorea sp. K. Kertsawang 3368
68. 84718 Dioscorea sp. K. Kertsawang 3499
69. 85345 Dioscorea sp. C. Maknoi 7993
70. 85624 Dioscorea sp. C. Maknoi 8323
71. 88173 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5179
72. 88179 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5185
73. 88212 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5218
74. 88279 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5285
75. 88290 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5296
76. 88762 Dioscorea sp. C. Maknoi 8364
77. 88896 Dioscorea sp. C. Maknoi 8497
78. 90806 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3414
79. 91121 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3488
80. 91832 Dioscorea sp. N. Muangyen 1200
81. 92759 Dioscorea sp. N. Muangyen 1329
82. 93316 Dioscorea sp. N. Turreira Garcia 597
83. 93614 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5797
84. 95247 Dioscorea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-286
85. 95940 Dioscorea sp. P. Phaosrichai 338
86. 96817 Dioscorea sp. C. Glamwaewwong 333/60
87. 97000 Dioscorea sp. C. Maknoi 4820
88. 98292 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-172
89. 98312 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-192
90. 98471 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-351
91. 101683 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 6224
92. 102122 Dioscorea sp. K. Kertsawang 4386
93. 104182 Dioscorea sp. S. Kamonnate 756
94. 104315 Dioscorea sp. S. Kamonnate 881
95. 104591 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 6368
96. 104736 Dioscorea sp. C. Maknoi 5611
97. 105855 Dioscorea sp. Pimsiri PN072
98. 105647 Dioscorea sp. C. Maknoi 7075
99. 105802 Dioscorea sp. Pimsiri PN085
100. 106451 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 906
101. 106153 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 627
102. 106339 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 794
103. 108540 Dioscorea sp. T. Choopan et al. 2017-189
104. 109901 Dioscorea sp. TLBG 476
105. 109781 Dioscorea sp. TLBG 060
106. 109782 Dioscorea sp. TLBG 062
107. 110134 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1007
108. 110758 Dioscorea sp. N. Muangyen 1969
109. 111143 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-091
110. 111362 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-310
111. 111408 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-356
112. 111466 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-414
113. 111570 Dioscorea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-093
114. 112485 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1262
115. 112312 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1089
116. 112962 Dioscorea sp. K. Kertsawang 3800
117. 113087 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6692
118. 115184 Dioscorea sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 719
119. 115446 Dioscorea sp. C. Maknoi 5364
120. 116011 Dioscorea sp. K. Wangwasit 180911-32
121. 116297 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6949
122. 116165 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6817
123. 116316 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6968
124. 116319 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6971
125. 117546 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1638
126. 118244 Dioscorea sp. K. Inthamma 132
127. 118336 Dioscorea sp. K. Inthamma 224
128. 118847 Dioscorea sp. K. Inthamma 425
129. 119107 Dioscorea sp. N. Boonruang 0217
130. 120507 Dioscorea sp. W. Tanming SP13
131. 120795 Dioscorea sp. N. Muangyen 2777
132. 120812 Dioscorea sp. N. Muangyen 2794

ปิด

QR code