ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 105078
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pyrrosia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYPODIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6267
Collected date

วันที่เก็บ

11 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fern.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

82    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3143 Pyrrosia sp. W. Nanakorn et al. 3143
2. 4899 Pyrrosia sp. S. Watthana & M. Norsaengsri J-70
3. 13317 Pyrrosia sp. McDonald et al. 5775
4. 15000 Pyrrosia sp. P. Suksathan 15
5. 14831 Pyrrosia sp. P. Suksathan 1761.1
6. 14983 Pyrrosia sp. P. Suksathan 142
7. 14984 Pyrrosia sp. P. Suksathan 14
8. 15102 Pyrrosia sp. P. Suksathan 79
9. 15047 Pyrrosia sp. P. Suksathan 35
10. 15650 Pyrrosia sp. P. Suksathan 1733.1
11. 16866 Pyrrosia sp. P. Suksathan 2275
12. 18970 Pyrrosia sp. W. Nanakorn et al. 18970
13. 18945 Pyrrosia sp. W. Nanakorn et al. 18945
14. 18946 Pyrrosia sp. W. Nanakorn et al. 18946
15. 20421 Pyrrosia sp. P. Thongson 166
16. 20584 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1483
17. 21038 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 1611
18. 27171 Pyrrosia sp. P. Suksathan 3824
19. 27512 Pyrrosia sp. C. Maknoi 699
20. 27598 Pyrrosia sp. C. Maknoi 785
21. 29008 Pyrrosia sp. S. Suddee et al. 2573
22. 31007 Pyrrosia sp. K. Kertsawang 713
23. 31413 Pyrrosia sp. K. Kertsawang 877
24. 31596 Pyrrosia sp. A. Keratikornkol 385
25. 35089 Pyrrosia sp. W. Pongamornkul 2167
26. 38006 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3447
27. 38553 Pyrrosia sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2325
28. 46047 Pyrrosia sp. C. Maknoi 3742
29. 46846 Pyrrosia sp. M. Tanaros 318
30. 48521 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7272
31. 48522 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7273
32. 51755 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7809
33. 53229 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7697
34. 56394 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9031
35. 62717 Pyrrosia sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1141
36. 62929 Pyrrosia sp. C. Lakoet 266
37. 67446 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri et al. 006
38. 71108 Pyrrosia sp. S. Watthana 3826
39. 73098 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 11266
40. 73118 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 11286
41. 73192 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 11363
42. 73204 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 11376
43. 73918 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 11448
44. 76327 Pyrrosia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094335
45. 77821 Pyrrosia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-36
46. 78044 Pyrrosia sp. W. Pongamornkul 4389
47. 80064 Pyrrosia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097887
48. 80470 Pyrrosia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-285
49. 84912 Pyrrosia sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3993
50. 85559 Pyrrosia sp. C. Maknoi 8258
51. 85897 Pyrrosia sp. M. Norsaengsri 12550
52. 86000 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-004
53. 86026 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-030
54. 86265 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-269
55. 86484 Pyrrosia sp. W. Tanming 936
56. 87362 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-204
57. 88098 Pyrrosia sp. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3573
58. 89064 Pyrrosia sp. N. Muangyen 655
59. 91944 Pyrrosia sp. K. Kertsawang 3509
60. 94337 Pyrrosia sp. N. Muangyen 1464
61. 100759 Pyrrosia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-362
62. 100826 Pyrrosia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-429
63. 102081 Pyrrosia sp. K. Kertsawang 4345
64. 102129 Pyrrosia sp. K. Kertsawang 4393
65. 104881 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6015
66. 104882 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6016
67. 105024 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6213
68. 105052 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6241
69. 105079 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6268
70. 105544 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6887
71. 105545 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6888
72. 105726 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6919
73. 105734 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6927
74. 105741 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6934
75. 105744 Pyrrosia sp. C. Maknoi 6937
76. 107535 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-319
77. 111103 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-051
78. 111372 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-320
79. 111430 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-378
80. 111463 Pyrrosia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-411
81. 111511 Pyrrosia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-034
82. 111661 Pyrrosia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-184

ปิด

QR code