ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 104955
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melastoma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Melastomataceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6112
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jul 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, 2 m tall. Flowers pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

146    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3288 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 3288
2. 3469 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 3469
3. 3980 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 3980
4. 4382 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 4382
5. 6598 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 6598
6. 7320 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 7320
7. 8731 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 8731
8. 8985 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 8985
9. 9463 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 9463
10. 9627 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 9627
11. 10206 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 10206
12. 10742 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 10742
13. 11820 Melastoma sp. S. Sasrirat 25
14. 11857 Melastoma sp. S. Sasrirat 62
15. 13338 Melastoma sp. McDonald et al. 5705
16. 14386 Melastoma sp. P. Suksathan 1691
17. 15587 Melastoma sp. M. Wongnak 139
18. 17288 Melastoma sp. P. Suksathan 2597
19. 18903 Melastoma sp. M. Norsaengsri 1151
20. 18928 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 18928
21. 18980 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 18980
22. 19018 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 19018
23. 19266 Melastoma sp. S. Watthana, M. wongnak 977
24. 19524 Melastoma sp. W. Pongamornkul 691
25. 21365 Melastoma sp. S. Watthana 1372
26. 21366 Melastoma sp. S. Watthana 1373
27. 25043 Melastoma sp. C. Glamwaewwong 993
28. 23872 Melastoma sp. W. Nanakorn et al. 23872
29. 25735 Melastoma sp. C. Maknoi 272
30. 25736 Melastoma sp. C. Maknoi 273
31. 28447 Melastoma sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 220805 5
32. 30142 Melastoma sp. NULL
33. 30425 Melastoma sp. P. Suksathan 4124
34. 30476 Melastoma sp. P. Suksathan 4196
35. 31360 Melastoma sp. K. Kertsawang 824
36. 31700 Melastoma sp. C. Maknoi 1658
37. 33421 Melastoma sp. Jatupol K. 08 202
38. 34951 Melastoma sp. W. Pongamornkul 1755
39. 37790 Melastoma sp. M. Norsaengsri 3745
40. 45645 Melastoma sp. D. Khrueasan MS 41
41. 46394 Melastoma sp. P. Wessumritt, S. Sawangsawat 90
42. 51040 Melastoma sp. W. Pongamornkul 2646
43. 49967 Melastoma sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33788
44. 53717 Melastoma sp. M. Norsaengsri 5973
45. 53785 Melastoma sp. C. Maknoi 3066
46. 53813 Melastoma sp. C. Maknoi 3094
47. 53840 Melastoma sp. C. Maknoi 3122
48. 53841 Melastoma sp. C. Maknoi 3123
49. 53842 Melastoma sp. C. Maknoi 3124
50. 53843 Melastoma sp. C. Maknoi 3125
51. 54388 Melastoma sp. T. Yingkhachorn 69
52. 57864 Melastoma sp. P. Thongroy 30
53. 59614 Melastoma sp. T. Khambai 25
54. 59481 Melastoma sp. Romklao Botanical Garden 2553 87
55. 62242 Melastoma sp. Romklao Botanical Garden 2555 529
56. 62494 Melastoma sp. Romklao Botanical Garden 2555 434
57. 63604 Melastoma sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6680
58. 64368 Melastoma sp. W. Pongamornkul 2917
59. 65611 Melastoma sp. M. Norsaengsri 10100
60. 65781 Melastoma sp. M. Norsaengsri, S. Boonwong 10274
61. 66236 Melastoma sp. W. Pongamornkul 3274
62. 68809 Melastoma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89635
63. 73384 Melastoma sp. C. Lakoet 542
64. 73689 Melastoma sp. W. Pongamornkul 4099
65. 73748 Melastoma sp. W. Pongamornkul 4158
66. 76525 Melastoma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94074
67. 77570 Melastoma sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11047
68. 79138 Melastoma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 333
69. 80811 Melastoma sp. K. Phoutthavong et al. 481
70. 81454 Melastoma sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11700
71. 85686 Melastoma sp. W. Pongamornkul 5027
72. 85708 Melastoma sp. W. Pongamornkul 5049
73. 88204 Melastoma sp. W. Pongamornkul 5210
74. 90371 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 293
75. 90541 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 462
76. 93541 Melastoma sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5724
77. 95941 Melastoma sp. P. Phaosrichai 339
78. 95758 Melastoma sp. W. Pongamornkul 6042
79. 96608 Melastoma sp. C. Glamwaewwong 60 124
80. 97522 Melastoma sp. C. Maknoi 5503
81. 98792 Melastoma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 269
82. 98888 Melastoma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 365
83. 101980 Melastoma sp. K. Kertsawang 4244
84. 102056 Melastoma sp. K. Kertsawang 4320
85. 102091 Melastoma sp. K. Kertsawang 4355
86. 102196 Melastoma sp. K. Kertsawang 4460
87. 104574 Melastoma sp. W. Pongamornkul 6351
88. 104844 Melastoma sp. C. Maknoi 5720
89. 105125 Melastoma sp. C. Maknoi 6315
90. 106354 Melastoma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 809
91. 109834 Melastoma sp. TLBG 212
92. 110717 Melastoma sp. N. Muangyen 1924
93. 111116 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 64
94. 111205 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 153
95. 112860 Melastoma sp. K. Kertsawang 3698
96. 112987 Melastoma sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga V1 19
97. 113639 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 340
98. 113724 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 425
99. 113731 Melastoma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 432
100. 115414 Melastoma sp. C. Maknoi 5258
101. 116417 Melastoma sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 41
102. 116517 Melastoma sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 141
103. 116580 Melastoma sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 204
104. 116786 Melastoma sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 409
105. 117047 Melastoma sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 240
106. 118117 Melastoma sp. N. Pan-in 77
107. 118143 Melastoma sp. N. Pan-in 103
108. 118159 Melastoma sp. N. Pan-in 119
109. 118174 Melastoma sp. N. Pan-in 134
110. 118282 Melastoma sp. K. Inthamma 170
111. 118386 Melastoma sp. K. Inthamma 285
112. 118437 Melastoma sp. K. Inthamma 336
113. 118898 Melastoma sp. K. Inthamma 476
114. 118935 Melastoma sp. K. Inthamma 522
115. 122569 Melastoma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1529
116. 124482 Melastoma sp. Natdanai Pan-in PSD 35
117. 128019 Melastoma sp. K. Inthamma 855
118. 131149 Melastoma sp. W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2340
119. 132478 Melastoma sp. W. Pongamornkul 7320
120. 134434 Melastoma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2784
121. 134534 Melastoma sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3169
122. 134652 Melastoma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3287
123. 136189 Melastoma sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 103
124. 136153 Melastoma sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 67
125. 136383 Melastoma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3408
126. 136421 Melastoma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3446
127. 136479 Melastoma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3504
128. 136516 Melastoma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3541
129. 136533 Melastoma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3558
130. 136597 Melastoma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3622
131. 137680 Melastoma sp. K. Inthamma 1264
132. 137741 Melastoma sp. K. Inthamma 1325
133. 138215 Melastoma sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3109
134. 138317 Melastoma sp. K. Inthamma 1593
135. 139079 Melastoma sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 388
136. 139248 Melastoma sp. Natdanai Pan-in 605
137. 139258 Melastoma sp. Natdanai Pan-in 615
138. 139307 Melastoma sp. Natdanai Pan-in 664
139. 139334 Melastoma sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1907
140. 141009 Melastoma sp. W. Pongamornkul 8174
141. 141206 Melastoma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3219
142. 141628 Melastoma sp. Suchanya Kantasa SK 133
143. 142165 Melastoma sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6801
144. 142607 Melastoma sp. W. Pongamornkul 8875
145. 142855 Melastoma sp. C. Maknoi et al. 5830
146. 142879 Melastoma sp. C. Maknoi et al. 5926

ปิด

QR code