ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 105316
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Khambai 222
Collected date

วันที่เก็บ

6 Nov 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flower purple white. Fruits green. Dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 84285 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. W. Khattiyot 376
2. 85745 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. W. Pongamornkul et al. 5085
3. 85880 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. M. Norsaengsri 12533
4. 86527 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. W. Tanming 979
5. 86639 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. W. Tanming 862
6. 87034 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. C. Glamwaewwong 327/58
7. 100794 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-397
8. 102644 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. V. Nguanchoo 934
9. 112640 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. N. Muangyen 2127
10. 113877 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-127
11. 114863 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. T. Choopan et al. 2016-11
12. 115294 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 829
13. 117373 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 959
14. 117354 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 940
15. 121406 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1026
16. 123188 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-182
17. 123810 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-347
18. 125751 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. K. Punchay 700
19. 127570 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2537
20. 131933 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 122
21. 132126 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2935
22. 133093 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3057
23. 137490 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. K. Kertsawang 2744
24. 137518 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. K. Inthamma 1102
25. 137821 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. K. Inthamma 1405
26. 138185 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3079
27. 138319 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. K. Inthamma 1595
28. 138405 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. K. Inthamma 1681
29. 139043 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 352
30. 138958 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3837
31. 139178 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 497
32. 140860 Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb. Buris Choubarun, Kotchakorn Chiwanumsakul, Woranart Thammarong - 13

ปิด

QR code