ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 105343
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dipterocarpus tuberculatus Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Khambai 251
Collected date

วันที่เก็บ

6 Nov 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tag 297; 14 m high. Flower pink-white. Dry dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1,040
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 542 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. W. Nanakorn et al. 542
2. 8889 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. W. Nanakorn et al. 8889
3. 10713 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. S. Watthana 77
4. 10897 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. S. Watthana 118
5. 10899 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. S. Watthana 120
6. 28860 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. W. Nanakorn et al. 28860
7. 31308 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. P. Srisanga 2983
8. 33188 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Warintorn K. 08-172
9. 45006 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Piyawan Winichainan HN1095
10. 56482 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051242
11. 58051 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9153
12. 61881 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Ling Shein Man 087314
13. 70604 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020293
14. 71338 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. W. Pongamornkul 3778
15. 76657 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Kinah DK. 2
16. 76693 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11129
17. 83702 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. S. Bunma s.n.
18. 92284 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Khin Myo Htwe 035058
19. 92914 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. D. Argyriou 50
20. 93351 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. S. Samosorn 02
21. 105340 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. T. Khambai 248
22. 105342 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. T. Khambai 250
23. 105345 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. T. Khambai 253
24. 105398 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. T. Khambai 364
25. 135113 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. T. Choopan 2014-289

ปิด

QR code