ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 105215
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Symplocos sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Symplocaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6451
Collected date

วันที่เก็บ

14 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Flowers brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

113    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1854 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 1854
2. 2573 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 2573
3. 3591 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 3591
4. 5127 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 5127
5. 7939 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 7939
6. 7974 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 7974
7. 8304 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 8304
8. 8308 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 8308
9. 10690 Symplocos sp. Serm 24
10. 15584 Symplocos sp. M. Wongnak 136
11. 18109 Symplocos sp. P. Srisanga 1662
12. 18142 Symplocos sp. P. Srisanga 1695
13. 18143 Symplocos sp. P. Srisanga 1696
14. 18236 Symplocos sp. M. Norsaengsri 1007
15. 19121 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 19121
16. 20403 Symplocos sp. P. Thongson 148
17. 22734 Symplocos sp. P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2466
18. 34092 Symplocos sp. W. Pongamornkul 2017
19. 36447 Symplocos sp. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3091
20. 37170 Symplocos sp. C. Maknoi 2052
21. 38421 Symplocos sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2193
22. 40977 Symplocos sp. K. Kertsawang 889
23. 41021 Symplocos sp. K. Kertsawang 945
24. 42511 Symplocos sp. Zhou-Shishun 3726
25. 45895 Symplocos sp. C. Maknoi 3808
26. 48184 Symplocos sp. W. Boonprakop 204
27. 49956 Symplocos sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6476
28. 52704 Symplocos sp. C. Maknoi 2873
29. 58033 Symplocos sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9135
30. 58134 Symplocos sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8667
31. 58824 Symplocos sp. Zhou-Shishun 3726
32. 59035 Symplocos sp. Li-Jianwu 339
33. 59328 Symplocos sp. Li-Jianwu 276
34. 59397 Symplocos sp. Romklao Botanical Garden 2553 3
35. 60085 Symplocos sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2246
36. 60507 Symplocos sp. Ling Shein Mang 88177
37. 60539 Symplocos sp. Ling Shein Mang 88136
38. 60712 Symplocos sp. Ling Shein Mang 87849
39. 60715 Symplocos sp. Ling Shein Mang 87842
40. 60998 Symplocos sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86579
41. 61034 Symplocos sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86733
42. 61620 Symplocos sp. Ling Shein Mang 87187
43. 62079 Symplocos sp. D. Khrueasan MS 108
44. 62414 Symplocos sp. Romklao Botanical Garden 2554 354
45. 62500 Symplocos sp. Romklao Botanical Garden 2555 440
46. 64242 Symplocos sp. Li-Jianwu 1101
47. 65796 Symplocos sp. M. Norsaengsri, S. Boonwong 10289
48. 66221 Symplocos sp. W. Pongamornkul 3259
49. 66749 Symplocos sp. C. Maknoi 4243
50. 68069 Symplocos sp. P. Thongson, W. Boonprakop 336
51. 72849 Symplocos sp. M. Norsaengsri 10962
52. 73276 Symplocos sp. C. Lakoet 434
53. 77587 Symplocos sp. M. Norsaengsri 11516
54. 79089 Symplocos sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 284
55. 79176 Symplocos sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 371
56. 80658 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4515
57. 80723 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4580
58. 80963 Symplocos sp. Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine (Forest department) 97548
59. 80964 Symplocos sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97793
60. 81037 Symplocos sp. C. Maknoi 7218
61. 83210 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4745
62. 84122 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4908
63. 84709 Symplocos sp. K. Kertsawang 3490
64. 86355 Symplocos sp. M. Wongnak s.n.
65. 88271 Symplocos sp. W. Pongamornkul 5277
66. 94144 Symplocos sp. W. Pongamornkul 5844
67. 95948 Symplocos sp. P. Phaosrichai 346
68. 95791 Symplocos sp. W. Pongamornkul 6075
69. 97028 Symplocos sp. C. Maknoi 5468
70. 98854 Symplocos sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 331
71. 100807 Symplocos sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 410
72. 101719 Symplocos sp. W. Pongamornkul 6260
73. 104480 Symplocos sp. T. Khambai 503
74. 106012 Symplocos sp. W. Pongamornkul 6488
75. 106456 Symplocos sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 911
76. 110740 Symplocos sp. N. Muangyen 1948
77. 113632 Symplocos sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 333
78. 114497 Symplocos sp. N. Muangyen 2041
79. 115421 Symplocos sp. C. Maknoi 5265
80. 116784 Symplocos sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 407
81. 117254 Symplocos sp. N. Muangyen 2521
82. 118127 Symplocos sp. N. Pan-in 87
83. 118288 Symplocos sp. K. Inthamma 176
84. 120721 Symplocos sp. N. Muangyen 2703
85. 121024 Symplocos sp. N. Muangyen 3006
86. 122020 Symplocos sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1354
87. 122032 Symplocos sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1366
88. 124512 Symplocos sp. Natdanai Pan-in PSD 65
89. 124520 Symplocos sp. Natdanai Pan-in PSD 73
90. 133664 Symplocos sp. Natdanai Pan-in V 449
91. 134233 Symplocos sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3667
92. 132407 Symplocos sp. W. Pongamornkul 7249
93. 132599 Symplocos sp. W. Pongamornkul 7536
94. 133425 Symplocos sp. Natdanai Pan-in V 209
95. 133484 Symplocos sp. Natdanai Pan-in V 268
96. 133495 Symplocos sp. Natdanai Pan-in V 279
97. 134268 Symplocos sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3702
98. 134501 Symplocos sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3132
99. 135942 Symplocos sp. W. Pongamornkul 7904
100. 138600 Symplocos sp. K. Inthamma 1861
101. 138677 Symplocos sp. Natdanai Pan-in 552
102. 139266 Symplocos sp. Natdanai Pan-in 623
103. 139333 Symplocos sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1906
104. 139391 Symplocos sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1970
105. 139432 Symplocos sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 2011
106. 140777 Symplocos sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101546
107. 141175 Symplocos sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3188
108. 141316 Symplocos sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4131
109. 142522 Symplocos sp. W. Pongamornkul 8823
110. 142655 Symplocos sp. C. Maknoi et al. 5067
111. 142656 Symplocos sp. C. Maknoi et al. 5068
112. 142799 Symplocos sp. C. Maknoi et al. 5431
113. 142843 Symplocos sp. C. Maknoi et al. 5819

ปิด

QR code