ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 105408
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Helicia nilagirica Bedd.
Family name

ชื่อวงศ์

PROTEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Khambai 374
Collected date

วันที่เก็บ

6 May 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

From tree No. 284; 7 m high. Dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1040
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

112    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 347 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 347
2. 3644 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 3644
3. 4729 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 4729
4. 5488 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 5488
5. 5780 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 5780
6. 6145 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 6145
7. 6198 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 6198
8. 6548 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 6548
9. 6616 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 6616
10. 8191 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 8191
11. 9295 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 9295
12. 9870 Helicia nilagirica Bedd. S. Watthana & S. Siriphum 30
13. 10400 Helicia nilagirica Bedd. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 77
14. 10883 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 10883
15. 11269 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul 114
16. 13677 Helicia nilagirica Bedd. P. Suksathan 1448
17. 14223 Helicia nilagirica Bedd. Morakot 011
18. 14327 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 413
19. 14509 Helicia nilagirica Bedd. S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 298
20. 14510 Helicia nilagirica Bedd. S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 299
21. 15307 Helicia nilagirica Bedd. P. Suksathan 1581
22. 15586 Helicia nilagirica Bedd. M. Wongnak 138
23. 18924 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 18924
24. 19195 Helicia nilagirica Bedd. S. Watthana & T. Riyapan 906
25. 20588 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1487
26. 21200 Helicia nilagirica Bedd. P. Srisanga & C. Maknoi 2074
27. 29589 Helicia nilagirica Bedd. C. Maknoi 1331
28. 30595 Helicia nilagirica Bedd. J.F. Maxwell 09-142
29. 31279 Helicia nilagirica Bedd. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2954
30. 31994 Helicia nilagirica Bedd. Pranee Palee 915
31. 35024 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul 1828
32. 35514 Helicia nilagirica Bedd. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8338
33. 35623 Helicia nilagirica Bedd. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8459
34. 35980 Helicia nilagirica Bedd. Jatupol K. 08-321
35. 36596 Helicia nilagirica Bedd. C. Maknoi 1916
36. 37203 Helicia nilagirica Bedd. C. Maknoi 2085
37. 37788 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri 3743
38. 38856 Helicia nilagirica Bedd. C. Maknoi 2526
39. 43250 Helicia nilagirica Bedd. Wang Hong 7954
40. 45027 Helicia nilagirica Bedd. M. Tanaros 429
41. 47258 Helicia nilagirica Bedd. Chusie KY454
42. 48785 Helicia nilagirica Bedd. Shunsuke Tsugaru T-61825
43. 48820 Helicia nilagirica Bedd. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 32749
44. 49864 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri 6384
45. 51019 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul 2625
46. 51038 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul 2644
47. 52918 Helicia nilagirica Bedd. Yin-Jiantao 1379
48. 52523 Helicia nilagirica Bedd. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1599
49. 55107 Helicia nilagirica Bedd. S. Bunwong et al. 187
50. 56221 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri 790
51. 56276 Helicia nilagirica Bedd. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051276
52. 56506 Helicia nilagirica Bedd. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051147
53. 56547 Helicia nilagirica Bedd. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051444
54. 56585 Helicia nilagirica Bedd. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051226
55. 59642 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 53
56. 60336 Helicia nilagirica Bedd. Wang Hong 7954
57. 61021 Helicia nilagirica Bedd. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086640
58. 61245 Helicia nilagirica Bedd. Ling Shein Man 087944
59. 61527 Helicia nilagirica Bedd. Ling Shein Man 087086
60. 62050 Helicia nilagirica Bedd. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087429
61. 67014 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul 3596
62. 68768 Helicia nilagirica Bedd. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089590
63. 69128 Helicia nilagirica Bedd. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089230
64. 72887 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri 11004
65. 74020 Helicia nilagirica Bedd. K. Khwan 133
66. 74845 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10824
67. 75026 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri 11071
68. 75547 Helicia nilagirica Bedd. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094495
69. 78036 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul 4381
70. 78079 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul 4424
71. 78582 Helicia nilagirica Bedd. Mu Mu Aung, Ling Shein Mang & Aung Htay 092090
72. 78583 Helicia nilagirica Bedd. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092381
73. 78584 Helicia nilagirica Bedd. Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035610
74. 78585 Helicia nilagirica Bedd. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Chika Mouri, Khin Myo Htwe, Ling Shing Maung, Hung Maung & Aung Thay 050041
75. 78587 Helicia nilagirica Bedd. Mu Mu Aung, Myint Hlaing & Law Shine 092126
76. 78588 Helicia nilagirica Bedd. Ling Shein Man 096125
77. 78589 Helicia nilagirica Bedd. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092515
78. 78590 Helicia nilagirica Bedd. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Saein 090174
79. 78591 Helicia nilagirica Bedd. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe 090140
80. 80701 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul 4558
81. 82033 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri 12066
82. 82387 Helicia nilagirica Bedd. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097283
83. 82914 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri 12298
84. 85072 Helicia nilagirica Bedd. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3307
85. 86343 Helicia nilagirica Bedd. M. Wongnak s.n.
86. 86344 Helicia nilagirica Bedd. M. Wongnak s.n.
87. 86345 Helicia nilagirica Bedd. M. Wongnak s.n.
88. 89069 Helicia nilagirica Bedd. N. Muangyen 660
89. 91013 Helicia nilagirica Bedd. N. Muangyen 1023
90. 93407 Helicia nilagirica Bedd. Alisa Narai 19
91. 98852 Helicia nilagirica Bedd. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-329
92. 103694 Helicia nilagirica Bedd. Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-28
93. 103712 Helicia nilagirica Bedd. Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-46
94. 103722 Helicia nilagirica Bedd. Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-56
95. 104424 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 447
96. 104384 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 407
97. 104388 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 411
98. 104447 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 470
99. 104464 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 487
100. 105396 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 362
101. 105397 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 363
102. 105404 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 370
103. 105414 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 380
104. 111760 Helicia nilagirica Bedd. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-280
105. 112741 Helicia nilagirica Bedd. N. Muangyen 2228
106. 127963 Helicia nilagirica Bedd. K. Inthamma 799
107. 128001 Helicia nilagirica Bedd. K. Inthamma 837
108. 129241 Helicia nilagirica Bedd. Akharasit Bunsongthae 63
109. 130434 Helicia nilagirica Bedd. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2575
110. 138669 Helicia nilagirica Bedd. Natdanai Pan-in 544
111. 140724 Helicia nilagirica Bedd. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe - 101781
112. 140875 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul - 8039

ปิด

QR code