ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 105467
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair
Family name

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6810
Collected date

วันที่เก็บ

8 Apr 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Hypanthium pale pink. Corolla pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 353 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair W. Nanakorn et al. 353
2. 5304 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair W. Nanakorn et al. 5304
3. 5577 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair W. Nanakorn et al. 5577
4. 6232 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair W. Nanakorn et al. 6232
5. 8766 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair W. Nanakorn et al. 8766
6. 8781 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair W. Nanakorn et al. 8781
7. 9008 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair W. Nanakorn et al. 9008
8. 9021 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair W. Nanakorn et al. 9021
9. 9022 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair W. Nanakorn et al. 9022
10. 13865 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair P. Srisanga 568
11. 16993 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair P. Srisanga 1310
12. 19354 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair M. Norsaengsri 1233
13. 29463 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair C. Glamwaewwong 1336
14. 29577 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair C. Maknoi & S. Watthana 1312
15. 50901 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair S. Watthana 3634
16. 50386 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair H. Takahashi & Minoru N. Tamura T-63442
17. 51728 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair M. Norsaengsri & N. Tathana 7782
18. 57030 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair M. Norsaengsri & N. Tathana 9309
19. 57896 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair T. Phoonlap 21
20. 59085 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair Yin-Jiantao 1856
21. 59217 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair M. Norsaengsri & N. Tathana 9754
22. 62762 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair M. Norsaengsri 9974
23. 64740 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair M. Norsaengsri & C. Pitaksantipap 9383
24. 66843 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair M. Norsaengsri 10441
25. 74052 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair K. Khwan 191
26. 74911 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair C. Maknoi 6557
27. 81176 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair C. Maknoi 7358
28. 81065 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair C. Maknoi 7246
29. 81985 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair M. Norsaengsri 12018
30. 81897 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair M. Norsaengsri 11931
31. 82796 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair C. Maknoi 7697
32. 83021 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair M. Norsaengsri 12405
33. 83031 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair M. Norsaengsri 12415
34. 85372 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair C. Maknoi 8020
35. 88862 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair C. Maknoi 8463
36. 88926 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair C. Maknoi 8527
37. 95000 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair Chusie & Trithip Sukho MHRO019
38. 95899 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair N. Muangyen 1855
39. 101957 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair Phiangphak Sukkharak 7
40. 108605 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5207
41. 110283 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5400
42. 113248 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3941
43. 116372 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair N. Boonruang 0051
44. 117130 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair N. Muangyen 2397
45. 117333 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 919
46. 117907 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-277
47. 117973 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-343
48. 121061 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N. C. Nair N. Muangyen 3043

ปิด

QR code