ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 105360
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
Family name

ชื่อวงศ์

Dipterocarpaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Khambai 268
Collected date

วันที่เก็บ

7 Nov 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

From tree No. 314; 25 m high. Fruit pink-white. Deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

760
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

61    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 137 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Nanakorn et al. 137
2. 886 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Nanakorn et al. 886
3. 1595 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Nanakorn et al. 1595
4. 8181 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Nanakorn et al. 8181
5. 8460 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Nanakorn et al. 8460
6. 9952 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Nanakorn et al. 9952
7. 10567 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. S. Watthana 67
8. 12811 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Serm 40
9. 14257 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Morakot 63
10. 24895 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. C. Glamwaewwong 891
11. 25121 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. K. Kertsawang 499
12. 25652 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Nanakorn et al. 25652
13. 28864 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Nanakorn et al. 28864
14. 31306 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. P. Srisanga 2981
15. 33102 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Warintorn K. 07 86
16. 35806 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. C. Maknoi 1738
17. 36538 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. C. Maknoi 1858
18. 45015 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. R. Champanul, W. Kornram s.n.
19. 45730 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Panumad Ussadong, Urailuk Atpanun s.n.
20. 45797 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. C. Maknoi 3613
21. 50328 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Pichet Moonraht 3
22. 58205 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Norsaengsri, N. Tathana 8737
23. 62654 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Pinyosak 229
24. 65737 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Norsaengsri 10229
25. 66743 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. C. Maknoi 4237
26. 70186 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Pinyosak 227
27. 74030 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. K. Khwan 151
28. 76694 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11130
29. 76706 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11152
30. 81750 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Norsaengsri 11785
31. 81842 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Norsaengsri 11876
32. 82125 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. M. Norsaengsri 12157
33. 83690 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. S. Bunma s.n.
34. 84495 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. K. Kertsawang 3348
35. 87621 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Saensouk et al. 7
36. 88582 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 433
37. 90676 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. N. Muangyen 938
38. 91405 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. AM s.n.
39. 92009 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. K. Kertsawang 3574
40. 92917 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. D. Argyriou 47
41. 93163 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. N. Turreira-Garcia 383
42. 93629 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Rukarcha 39
43. 94243 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. N. Muangyen 1371
44. 94409 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. N. Muangyen 1536
45. 105350 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. T. Khambai 258
46. 105351 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. T. Khambai 259
47. 105352 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. T. Khambai 260
48. 105355 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. T. Khambai 263
49. 105357 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. T. Khambai 265
50. 105409 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. T. Khambai 375
51. 109659 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Ratchada K. 50003
52. 115411 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. C. Maknoi 5255
53. 116392 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 16
54. 120887 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. N. Muangyen 2869
55. 120947 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. N. Muangyen 2929
56. 120969 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. N. Muangyen 2951
57. 126583 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 9939
58. 134283 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. P. Srisanga, C. Maknoi 3717
59. 135111 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. T. Choopan 2014 35
60. 139598 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. T. Choopan et al. 2022 21
61. 139599 Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. T. Choopan et al. 2022 43

ปิด

QR code