ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 105529
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ophiorrhiza sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6872
Collected date

วันที่เก็บ

10 Apr 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

138    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3730 Ophiorrhiza sp. W. Nanakorn et al. 3730
2. 9351 Ophiorrhiza sp. W. Nanakorn et al. 9351
3. 20419 Ophiorrhiza sp. P. Thongson 164
4. 23193 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga 2573
5. 23196 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga 2576
6. 23949 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 581
7. 27667 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 853
8. 29708 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 987
9. 30986 Ophiorrhiza sp. K. Kertsawang 692
10. 31077 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2752
11. 31321 Ophiorrhiza sp. K. Kertsawang 785
12. 31570 Ophiorrhiza sp. A. Keratikornkol 357
13. 31827 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 1545
14. 37156 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2038
15. 38398 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2170
16. 38516 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2288
17. 38803 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2473
18. 38918 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2588
19. 38939 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2609
20. 40281 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2643
21. 40444 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 2815
22. 40673 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & P. Srisanga 3073
23. 40858 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6078
24. 47967 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 7135
25. 50021 Ophiorrhiza sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49909
26. 50542 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu Cx00217
27. 50639 Ophiorrhiza sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 195
28. 51106 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 2712
29. 51616 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1289
30. 52585 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1671
31. 54379 Ophiorrhiza sp. T. Yingkhachorn 57
32. 55321 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8278
33. 56307 Ophiorrhiza sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051330
34. 56467 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051209
35. 56504 Ophiorrhiza sp. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051144
36. 56543 Ophiorrhiza sp. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051438
37. 58615 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9650
38. 59188 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9725
39. 60178 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 6008
40. 61746 Ophiorrhiza sp. Ling Shein Man 087553
41. 62323 Ophiorrhiza sp. Romklao Botanical Garden 0610/2555
42. 62715 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1139
43. 62718 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1142
44. 63419 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu 825
45. 64045 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6961
46. 64314 Ophiorrhiza sp. Li-Jianwu 632
47. 65361 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2429
48. 68666 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3030
49. 68677 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3041
50. 68796 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089619
51. 68808 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089634
52. 68949 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089507
53. 69428 Ophiorrhiza sp. Zhou-Shishun 7034
54. 70418 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 3285
55. 71269 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 978
56. 73207 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 11379
57. 73139 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 11309
58. 73812 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 53
59. 74970 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 6616
60. 75156 Ophiorrhiza sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2353
61. 75422 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095543
62. 75556 Ophiorrhiza sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094474
63. 76267 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7117
64. 79252 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-447
65. 83787 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2814
66. 84156 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 4942
67. 84240 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & P. Srisanga 3073
68. 84934 Ophiorrhiza sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4018
69. 85159 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 268
70. 85458 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8157
71. 85510 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8209
72. 85327 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7975
73. 85417 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 8065
74. 85821 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 12474
75. 85824 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri & W. Tanming 12477
76. 85845 Ophiorrhiza sp. M. Norsaengsri 12498
77. 86077 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-081
78. 86214 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-218
79. 86537 Ophiorrhiza sp. W. Tanming 989
80. 87095 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 389/58
81. 87096 Ophiorrhiza sp. C. Glamwaewwong 390/58
82. 88486 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 338
83. 88496 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 348
84. 90791 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3399
85. 92672 Ophiorrhiza sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-063
86. 97120 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 504
87. 97147 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 531
88. 97390 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
89. 97394 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
90. 97395 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
91. 97400 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
92. 97401 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
93. 97403 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
94. 97405 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
95. 97408 Ophiorrhiza sp. QBG. Staff s.n.
96. 98612 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-089
97. 100722 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-325
98. 100729 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-332
99. 100841 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai 568
100. 101716 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 6257
101. 104776 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 5652
102. 105599 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi 7027
103. 106892 Ophiorrhiza sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 603
104. 110078 Ophiorrhiza sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 951
105. 110652 Ophiorrhiza sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5767
106. 111376 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-324
107. 111379 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-327
108. 112658 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2145
109. 112780 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2267
110. 113218 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3912
111. 113221 Ophiorrhiza sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3915
112. 113338 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-39
113. 113471 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-172
114. 113492 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-193
115. 113591 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-292
116. 113857 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-107
117. 114059 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-309
118. 115308 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 843
119. 116919 Ophiorrhiza sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-111
120. 117157 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2424
121. 116810 Ophiorrhiza sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-002
122. 117136 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 2403
123. 117750 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-120
124. 117838 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-208
125. 117958 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-328
126. 118010 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-380
127. 118458 Ophiorrhiza sp. K. Inthamma 357
128. 118835 Ophiorrhiza sp. K. Inthamma 413
129. 123264 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-258
130. 123395 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-389
131. 123456 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-450
132. 123714 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-251
133. 123835 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-372
134. 123849 Ophiorrhiza sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-386
135. 124626 Ophiorrhiza sp. N. Muangyen 3203
136. 125382 Ophiorrhiza sp. W. Pongamornkul 7125
137. 128607 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2047
138. 128814 Ophiorrhiza sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2254

ปิด

QR code