ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 105727
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stephania sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MENISPERMACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6920
Collected date

วันที่เก็บ

16 Jun 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flowers greenish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

109    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3090 Stephania sp. W. Nanakorn et al. 3090
2. 3264 Stephania sp. W. Nanakorn et al. 3264
3. 3274 Stephania sp. W. Nanakorn et al. 3274
4. 3727 Stephania sp. W. Nanakorn et al. 3727
5. 6258 Stephania sp. W. Nanakorn et al. 6258
6. 9308 Stephania sp. W. Nanakorn et al. 9308
7. 11816 Stephania sp. S. Sasrirat 21
8. 17055 Stephania sp. P. Suksathan 2384
9. 19498 Stephania sp. W. Pongamornkul 665
10. 19849 Stephania sp. S. Watthana 1148
11. 20603 Stephania sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1502
12. 21191 Stephania sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2065
13. 23068 Stephania sp. C. Glamwaewwong 234
14. 23434 Stephania sp. W. Pongamornkul 959
15. 23435 Stephania sp. W. Pongamornkul 960
16. 23436 Stephania sp. W. Pongamornkul 961
17. 27346 Stephania sp. P. Kumphet sn. 30
18. 27543 Stephania sp. C. Maknoi 730
19. 27640 Stephania sp. C. Maknoi 826
20. 27693 Stephania sp. C. Maknoi 879
21. 34270 Stephania sp. W. Pongamornkul 1628
22. 34963 Stephania sp. W. Pongamornkul 1767
23. 35126 Stephania sp. W. Pongamornkul 2204
24. 35487 Stephania sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8310
25. 36343 Stephania sp. W. Pongamornkul 2290
26. 36614 Stephania sp. C. Maknoi 1934
27. 37797 Stephania sp. M. Norsaengsri 3752
28. 39717 Stephania sp. M. Norsaengsri 4824
29. 42090 Stephania sp. Wang Hong 6346
30. 45648 Stephania sp. D. Khrueasan MS551
31. 47209 Stephania sp. Chusie KY400
32. 50755 Stephania sp. S. Watthana 3482
33. 51066 Stephania sp. W. Pongamornkul 2672
34. 53823 Stephania sp. C. Maknoi 3104
35. 53837 Stephania sp. C. Maknoi 3119
36. 54046 Stephania sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8230
37. 56372 Stephania sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9009
38. 58063 Stephania sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9815
39. 62115 Stephania sp. D. Khrueasan MS372
40. 63533 Stephania sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6585
41. 65197 Stephania sp. K. Srithi 108
42. 66473 Stephania sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3292
43. 66511 Stephania sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3330
44. 66813 Stephania sp. M. Norsaengsri 10411
45. 69124 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089398
46. 69145 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089199
47. 70102 Stephania sp. W. Pongamornkul 3722
48. 70429 Stephania sp. C. Maknoi 3296
49. 72801 Stephania sp. M. Norsaengsri 10907
50. 73167 Stephania sp. M. Norsaengsri 11337
51. 73172 Stephania sp. M. Norsaengsri 11342
52. 73727 Stephania sp. W. Pongamornkul 04137
53. 74743 Stephania sp. W. Pongamornkul 04217
54. 74864 Stephania sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10846
55. 75083 Stephania sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2527
56. 75101 Stephania sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2488
57. 75107 Stephania sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2497
58. 75585 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094599
59. 76019 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094747
60. 78556 Stephania sp. Ling Shein Mang 093079
61. 78561 Stephania sp. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092528
62. 78562 Stephania sp. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092471
63. 78563 Stephania sp. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092392
64. 78564 Stephania sp. Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shein Aung & Khin Win Maung 092369
65. 78565 Stephania sp. Mu Mu Aung, Ling Shein Mang, Htun Tin & Aung Htay 092067
66. 78566 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shein 090930
67. 78567 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga & Ling Shing Maung 051394
68. 78568 Stephania sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda & Aung Thay 051043
69. 78569 Stephania sp. N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023438
70. 78570 Stephania sp. N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023431
71. 81622 Stephania sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097758
72. 83033 Stephania sp. M. Norsaengsri 12417
73. 83053 Stephania sp. M. Norsaengsri 12437
74. 84169 Stephania sp. W. Pongamornkul 4955
75. 84868 Stephania sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3946
76. 84930 Stephania sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4013
77. 85102 Stephania sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3337
78. 85386 Stephania sp. C. Maknoi 8034
79. 85542 Stephania sp. C. Maknoi 8241
80. 86985 Stephania sp. C. Glamwaewwong 278/58
81. 86596 Stephania sp. W. Tanming 819
82. 86612 Stephania sp. W. Tanming 835
83. 91125 Stephania sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3492
84. 92050 Stephania sp. S. Saengvirotjanapat 628
85. 95190 Stephania sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-229
86. 96822 Stephania sp. C. Glamwaewwong 338/60
87. 101680 Stephania sp. W. Pongamornkul 6221
88. 104310 Stephania sp. S. Kamonnate 876
89. 104645 Stephania sp. C. Maknoi 5789
90. 105027 Stephania sp. C. Maknoi 6216
91. 105593 Stephania sp. C. Maknoi 7021
92. 105646 Stephania sp. C. Maknoi 7074
93. 105728 Stephania sp. C. Maknoi 6921
94. 107083 Stephania sp. C. Maknoi 4848
95. 110720 Stephania sp. N. Muangyen 1927
96. 111503 Stephania sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-026
97. 113465 Stephania sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-166
98. 113586 Stephania sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-287
99. 114342 Stephania sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4685
100. 113900 Stephania sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-150
101. 114448 Stephania sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4793
102. 115405 Stephania sp. C. Maknoi 5249
103. 115396 Stephania sp. C. Maknoi 5241
104. 118743 Stephania sp. N. Boonruang 0093
105. 118900 Stephania sp. K. Inthamma 478
106. 118993 Stephania sp. K. Inthamma 580
107. 120574 Stephania sp. N. Muangyen 2340
108. 120837 Stephania sp. N. Muangyen 2819
109. 120983 Stephania sp. N. Muangyen 2965

ปิด

QR code