ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 105789
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Pimsiri PN060
Collected date

วันที่เก็บ

13 Jun 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1,500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

42    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13627 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don P. Suksathan 1393
2. 14249 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don Morakot 048
3. 15468 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 654
4. 16163 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don N. Drechsler, C. Scholz 23
5. 16273 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga 1130
6. 18247 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 1018
7. 19451 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don P. Suksathan 2699
8. 18859 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 569
9. 21536 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana 1431
10. 21773 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana and P. Suksathan 1565
11. 22127 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don C. Glamwaewwong 38
12. 34954 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 1758
13. 35810 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 1742
14. 43424 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don K. Kertsawang 1245
15. 47006 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 227
16. 58258 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri & N. Tathana 8803
17. 65201 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don K. Srithi 517
18. 69707 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don V. Nguanchoo 410
19. 69708 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don V. Nguanchoo 522
20. 69723 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don V. Nguanchoo 491
21. 78163 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 4508
22. 87600 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-440
23. 88298 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 5304
24. 88444 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don N. Muangyen 296
25. 94587 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3956
26. 98473 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-353
27. 102651 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don V. Nguanchoo 941
28. 104321 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don S. Kamonnate 891
29. 121430 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1050
30. 122876 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-346
31. 126219 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe 090407
32. 126688 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10063
33. 127806 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don Natdanai Pan-in 182
34. 130522 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 799
35. 133418 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don Natdanai Pan-in V 202
36. 133514 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don Natdanai Pan-in V 298
37. 133552 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don Natdanai Pan-in V 337
38. 133711 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don Natdanai Pan-in V 496
39. 137052 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don Yumiko Baba, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Thein Lwin Aye 103784
40. 137053 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hni, Yo El, Aung san 103388
41. 138652 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don Natdanai Pan-in 527
42. 139768 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex D.Don W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 4010

ปิด

QR code