ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 105978
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Debregeasia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Ž๎๑ๅ฿อˆๆ๚Ž๊
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 6454
Collected date

วันที่เก็บ

3 Sep 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1 m high in dry evergreen forest. Flowers red. Stamens white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

44    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 28550 Debregeasia sp. S. Pumicong 431
2. 36500 Debregeasia sp. C. Maknoi 1820
3. 36559 Debregeasia sp. C. Maknoi 1879
4. 37133 Debregeasia sp. C. Maknoi 2015
5. 37998 Debregeasia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3432
6. 51782 Debregeasia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7836
7. 54211 Debregeasia sp. M. Norsaengsri & C. Maknoi 8231
8. 66436 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 3428
9. 68729 Debregeasia sp. M. Norsaengsri 10640
10. 68730 Debregeasia sp. M. Norsaengsri 10641
11. 73458 Debregeasia sp. C. Lakoet 0618
12. 73921 Debregeasia sp. M. Norsaengsri 11451
13. 74912 Debregeasia sp. C. Maknoi 6558
14. 77870 Debregeasia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-84
15. 80633 Debregeasia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3135
16. 84317 Debregeasia sp. W. Khattiyot 408
17. 84080 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 4866
18. 87297 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-139
19. 89314 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5414
20. 89316 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5416
21. 89398 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5498
22. 89644 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5630
23. 89695 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5681
24. 90135 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-58
25. 90234 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-157
26. 90460 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-382
27. 93386 Debregeasia sp. Aomtip petbanna 17
28. 94186 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5886
29. 95574 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5936
30. 98163 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-043
31. 98207 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-087
32. 104931 Debregeasia sp. C. Maknoi 6088
33. 105133 Debregeasia sp. C. Maknoi 6324
34. 106013 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 6489
35. 107549 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-335
36. 113511 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-212
37. 116156 Debregeasia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6808
38. 116683 Debregeasia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-306
39. 116441 Debregeasia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-065
40. 120640 Debregeasia sp. N. Muangyen 2623
41. 122734 Debregeasia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-204
42. 123342 Debregeasia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-336
43. 125368 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 7111
44. 129172 Debregeasia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2719

ปิด

QR code