ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 106011
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmodium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 6487
Collected date

วันที่เก็บ

7 Feb 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 80 cm high in dry evergreen forest. Calyx red, cream with purple petals.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

44    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 228 Desmodium sp. W. Nanakorn et al. 228
2. 328 Desmodium sp. W. Nanakorn et al. 328
3. 19068 Desmodium sp. M. Norsaengsri s.n.
4. 35785 Desmodium sp. C. Maknoi 1717
5. 38993 Desmodium sp. W. Pongamornkul 2338
6. 49074 Desmodium sp. S. Watthana 3333
7. 51325 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2773
8. 51330 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2778
9. 51333 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2781
10. 51342 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2790
11. 51359 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2807
12. 51463 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7533
13. 53600 Desmodium sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1199
14. 54213 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8233
15. 55378 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8335
16. 55724 Desmodium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8524
17. 62135 Desmodium sp. D. Khrueasan MS328
18. 63433 Desmodium sp. M. Norsaengsri 6685
19. 64532 Desmodium sp. W. Pongamornkul 3081
20. 77754 Desmodium sp. M. Norsaengsri 11673
21. 86365 Desmodium sp. M. Wongnak s.n.
22. 92402 Desmodium sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3875
23. 94174 Desmodium sp. W. Pongamornkul 5874
24. 96180 Desmodium sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4365
25. 104316 Desmodium sp. S. Kamonnate 882
26. 105176 Desmodium sp. C. Maknoi 6412
27. 107048 Desmodium sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 760
28. 109636 Desmodium sp. Juthamanee Bunsuk 002
29. 109638 Desmodium sp. Jindarat Aiansa-ard 005
30. 109551 Desmodium sp. Benjaporn Phookaphin 9
31. 112026 Desmodium sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9108
32. 109679 Desmodium sp. Chakphat Rattanaphat 003
33. 110250 Desmodium sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5367
34. 111490 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-013
35. 111528 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-051
36. 111558 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-081
37. 111624 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-147
38. 111719 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-239
39. 111723 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-243
40. 112322 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1099
41. 112327 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1104
42. 112328 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1105
43. 112444 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1221
44. 112717 Desmodium sp. N. Muangyen 2204

ปิด

QR code