ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 106002
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lepidagathis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 6478
Collected date

วันที่เก็บ

7 Feb 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30 cm high in dry evergreen forest. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 29679 Lepidagathis sp. C. Maknoi 958
2. 46267 Lepidagathis sp. M. Norsaengsri 3282
3. 84684 Lepidagathis sp. K. Kertsawang 3465
4. 85950 Lepidagathis sp. K. Wangwasit 050317-2
5. 98167 Lepidagathis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-047
6. 98226 Lepidagathis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-106
7. 108345 Lepidagathis sp. W. Pongamornkul 6553
8. 112321 Lepidagathis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1098
9. 116216 Lepidagathis sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6868
10. 116529 Lepidagathis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-153
11. 116575 Lepidagathis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-199
12. 116969 Lepidagathis sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-162
13. 122958 Lepidagathis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-429
14. 122960 Lepidagathis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-431
15. 121945 Lepidagathis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1280
16. 122653 Lepidagathis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-123
17. 122703 Lepidagathis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-173
18. 122981 Lepidagathis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-452
19. 130265 Lepidagathis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2441
20. 130278 Lepidagathis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2454
21. 130753 Lepidagathis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2799
22. 132364 Lepidagathis sp. W. Pongamornkul 7206
23. 133170 Lepidagathis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 958
24. 133242 Lepidagathis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1030
25. 134476 Lepidagathis sp. W. Rujichaipimon, P. Suksatan, W. Tanming, S. Rodpradit 91
26. 137803 Lepidagathis sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1387

ปิด

QR code