ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 107157
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lecanora sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LECANORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 6972
Collected date

วันที่เก็บ

5 Feb 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 103623 Lecanora sp. Pranom Thamsura 13
2. 103624 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 39
3. 103625 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 66
4. 103626 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 72
5. 103627 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 74
6. 103628 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 89
7. 103629 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 86
8. 103630 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 166
9. 103631 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 168
10. 103632 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 195
11. 103633 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 233
12. 103634 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 253
13. 103635 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 623
14. 103636 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 754
15. 103637 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 785
16. 103638 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 793
17. 103639 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6753
18. 103640 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6818
19. 103641 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3036
20. 103642 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3316
21. 103643 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3367
22. 103644 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3369
23. 106589 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 7189
24. 106712 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6309
25. 106713 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6387
26. 106714 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6394
27. 106715 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6398
28. 106716 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6405
29. 106717 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6402
30. 106718 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6403
31. 106719 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6411
32. 106720 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6413
33. 106721 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6420
34. 106722 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6421
35. 106723 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6424
36. 106724 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6428
37. 106725 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6429
38. 107158 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6976
39. 107159 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6977
40. 107160 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6981

ปิด

QR code