ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 106336
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 791
Collected date

วันที่เก็บ

12 Feb 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree about 5 m high. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

662
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

293    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12088 Ficus sp. S. Sasrirat s.n.
2. 19510 Ficus sp. W. Pongamornkul 677
3. 19511 Ficus sp. W. Pongamornkul 678
4. 20805 Ficus sp. S. Watthana 1186
5. 27551 Ficus sp. C. Maknoi 738
6. 29539 Ficus sp. P. Suksathan & Wat. 3143
7. 29777 Ficus sp. C. Maknoi 1098
8. 31004 Ficus sp. K. Kertsawang 710
9. 30290 Ficus sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1245
10. 30336 Ficus sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1291
11. 31156 Ficus sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2831
12. 32169 Ficus sp. J.F. Maxwell 06-166
13. 35782 Ficus sp. C. Maknoi 1714
14. 37178 Ficus sp. C. Maknoi 2060
15. 40668 Ficus sp. S. Watthana & P. Srisanga 3068
16. 40761 Ficus sp. S. Watthana & P. Srisanga 3184
17. 41130 Ficus sp. Jatupol K. 09-484
18. 41142 Ficus sp. Jatupol K. 09-496
19. 41391 Ficus sp. M. Norsaengsri 4063
20. 46820 Ficus sp. M. Tanaros 221
21. 46840 Ficus sp. M. Tanaros 312
22. 50470 Ficus sp. Li-Jianwu Cx00025
23. 50488 Ficus sp. Li-Jianwu Cx00049
24. 50808 Ficus sp. S. Watthana 3537
25. 51238 Ficus sp. M. Norsaengsri 2660
26. 51239 Ficus sp. M. Norsaengsri 2661
27. 51360 Ficus sp. M. Norsaengsri 2808
28. 52752 Ficus sp. C. Maknoi 2921
29. 52753 Ficus sp. C. Maknoi 2922
30. 52967 Ficus sp. C. Maknoi 3966
31. 53074 Ficus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7647
32. 53321 Ficus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7988
33. 53501 Ficus sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1512
34. 58318 Ficus sp. M. Norsaengsri 5338
35. 59012 Ficus sp. Li-Jianwu 295
36. 61513 Ficus sp. Ling Shein Man 087161
37. 63100 Ficus sp. Li Jianwu 1017
38. 63012 Ficus sp. Li-Jianwu 881
39. 63125 Ficus sp. Li-Jianwu 975
40. 64584 Ficus sp. W. Pongamornkul 3133
41. 64644 Ficus sp. S. Watthana 3729
42. 66541 Ficus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3361
43. 68347 Ficus sp. C. Maknoi 4450
44. 68452 Ficus sp. C. Maknoi 4555
45. 70460 Ficus sp. C. Maknoi 3327
46. 70371 Ficus sp. C. Maknoi 3238
47. 70426 Ficus sp. C. Maknoi 3293
48. 71800 Ficus sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091024
49. 73768 Ficus sp. W. Pongamornkul 04178
50. 74227 Ficus sp. Zhou-Shishun 7542
51. 77932 Ficus sp. C. Maknoi 5128
52. 77980 Ficus sp. C. Maknoi 5177
53. 77992 Ficus sp. C. Maknoi 5189
54. 78275 Ficus sp. V. Nguanchoo 527
55. 78844 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-122
56. 80014 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098025
57. 80020 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098022
58. 80021 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098019
59. 80022 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097965
60. 80023 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097740
61. 80024 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097661
62. 80472 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-287
63. 80497 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-312
64. 80572 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-387
65. 80644 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3146
66. 81301 Ficus sp. C. Maknoi 7483
67. 81348 Ficus sp. C. Maknoi 7530
68. 82859 Ficus sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2725
69. 83294 Ficus sp. C. Maknoi 7811
70. 83722 Ficus sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2748
71. 83724 Ficus sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2750
72. 84235 Ficus sp. S. Watthana & P. Srisanga 3068
73. 84360 Ficus sp. W. Khattiyot 451
74. 84385 Ficus sp. W. Khattiyot 476
75. 85502 Ficus sp. C. Maknoi 8201
76. 85240 Ficus sp. C. Maknoi 7888
77. 85332 Ficus sp. C. Maknoi 7980
78. 85381 Ficus sp. C. Maknoi 8029
79. 85403 Ficus sp. C. Maknoi 8051
80. 85413 Ficus sp. C. Maknoi 8061
81. 85415 Ficus sp. C. Maknoi 8063
82. 85613 Ficus sp. C. Maknoi 8312
83. 86287 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-291
84. 86429 Ficus sp. M. Wongnak 354
85. 86505 Ficus sp. W. Tanming 957
86. 86899 Ficus sp. C. Glamwaewwong 192/58
87. 86990 Ficus sp. C. Glamwaewwong 283/58
88. 87002 Ficus sp. C. Glamwaewwong 295/58
89. 87080 Ficus sp. C. Glamwaewwong 373/58
90. 87635 Ficus sp. Saensouk et al. 21
91. 88546 Ficus sp. N. Muangyen 398
92. 89771 Ficus sp. C. Maknoi 4800
93. 88763 Ficus sp. C. Maknoi 8365
94. 88781 Ficus sp. C. Maknoi 8383
95. 88854 Ficus sp. C. Maknoi 8455
96. 88929 Ficus sp. C. Maknoi 8530
97. 89370 Ficus sp. W. Pongamornkul 5470
98. 89399 Ficus sp. W. Pongamornkul 5499
99. 89592 Ficus sp. W. Pongamornkul 5611
100. 90794 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3402
101. 91193 Ficus sp. C. Maknoi 6390
102. 92525 Ficus sp. W. Pongamornkul 5328
103. 91971 Ficus sp. K. Kertsawang 3536
104. 92544 Ficus sp. W. Pongamornkul 5347
105. 92549 Ficus sp. W. Pongamornkul 5352
106. 93742 Ficus sp. K. Kertsawang 3661
107. 94159 Ficus sp. W. Pongamornkul 5859
108. 94162 Ficus sp. W. Pongamornkul 5862
109. 94657 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4026
110. 94665 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4034
111. 94680 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4049
112. 95586 Ficus sp. W. Pongamornkul 5947
113. 95994 Ficus sp. P. Phaosrichai 392
114. 95753 Ficus sp. W. Pongamornkul 6037
115. 95756 Ficus sp. W. Pongamornkul 6040
116. 96229 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4414
117. 96271 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4453
118. 96528 Ficus sp. C. Glamwaewwong 044/60
119. 96705 Ficus sp. C. Glamwaewwong 221/60
120. 96846 Ficus sp. C. Glamwaewwong 362/60
121. 96988 Ficus sp. C. Maknoi 4808
122. 97096 Ficus sp. P. Phaosrichai 480
123. 97151 Ficus sp. P. Phaosrichai 535
124. 97495 Ficus sp. C. Maknoi 5476
125. 97508 Ficus sp. C. Maknoi 5489
126. 98674 Ficus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-151
127. 101077 Ficus sp. W. Pongamornkul 6098
128. 101109 Ficus sp. W. Pongamornkul 6130
129. 101175 Ficus sp. W. Pongamornkul 6196
130. 101176 Ficus sp. W. Pongamornkul 6197
131. 102202 Ficus sp. K. Kertsawang 4466
132. 104334 Ficus sp. S. Kamonnate s.n.
133. 104571 Ficus sp. W. Pongamornkul 6348
134. 104699 Ficus sp. C. Maknoi 5574
135. 104743 Ficus sp. C. Maknoi 5618
136. 105039 Ficus sp. C. Maknoi 6228
137. 105232 Ficus sp. C. Maknoi 6468
138. 105247 Ficus sp. C. Maknoi 6483
139. 105269 Ficus sp. C. Maknoi 6505
140. 106215 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 671
141. 105440 Ficus sp. C. Maknoi 6783
142. 105456 Ficus sp. C. Maknoi 6799
143. 105514 Ficus sp. C. Maknoi 6857
144. 105543 Ficus sp. C. Maknoi 6886
145. 105649 Ficus sp. C. Maknoi 7077
146. 105774 Ficus sp. Pimsiri PN040
147. 105792 Ficus sp. Pimsiri PN064
148. 105800 Ficus sp. Pimsiri PN081
149. 105907 Ficus sp. W. Pongamornkul 6520
150. 105954 Ficus sp. W. Pongamornkul 6430
151. 106018 Ficus sp. W. Pongamornkul 6494
152. 106259 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 715
153. 106284 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 739
154. 106409 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 864
155. 106816 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 536
156. 106915 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 626
157. 106922 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 633
158. 106943 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 654
159. 107012 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 724
160. 107019 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 731
161. 107032 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 744
162. 107033 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 745
163. 107039 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 751
164. 108330 Ficus sp. W. Pongamornkul 6538
165. 109542 Ficus sp. W. Tanming 1009
166. 110185 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1058
167. 110828 Ficus sp. N. Muangyen 2042
168. 110840 Ficus sp. N. Muangyen 2054
169. 110279 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5396
170. 110355 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5472
171. 110511 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5627
172. 110569 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5684
173. 110597 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5712
174. 110631 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5746
175. 110645 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5760
176. 110715 Ficus sp. N. Muangyen 1922
177. 110771 Ficus sp. N. Muangyen 1984
178. 110817 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4838
179. 112677 Ficus sp. N. Muangyen 2164
180. 112519 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1296
181. 112551 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1328
182. 112819 Ficus sp. N. Muangyen 2306
183. 112848 Ficus sp. K. Kertsawang 3678
184. 112878 Ficus sp. K. Kertsawang 3716
185. 112900 Ficus sp. K. Kertsawang 3738
186. 112905 Ficus sp. K. Kertsawang 3743
187. 113216 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3910
188. 113277 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3970
189. 114374 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4717
190. 114421 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4764
191. 114423 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4766
192. 114501 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4839
193. 114582 Ficus sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4931
194. 114603 Ficus sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4952
195. 115387 Ficus sp. C. Maknoi 5232
196. 115741 Ficus sp. K. Wangwasit 180321-38
197. 115503 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1395
198. 115641 Ficus sp. K. Wangwasit 180123-14
199. 115645 Ficus sp. K. Wangwasit 180124-1
200. 115767 Ficus sp. K. Wangwasit 180322-17
201. 115814 Ficus sp. K. Wangwasit 180425-9
202. 115865 Ficus sp. K. Wangwasit 180426-29
203. 115909 Ficus sp. K. Wangwasit 180717-36
204. 115914 Ficus sp. K. Wangwasit 180717-41
205. 116032 Ficus sp. K. Wangwasit 180912-21
206. 116035 Ficus sp. K. Wangwasit 180912-24
207. 116074 Ficus sp. K. Wangwasit 180913-8
208. 116079 Ficus sp. K. Wangwasit 180913-13
209. 117166 Ficus sp. N. Muangyen 2433
210. 117453 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1545
211. 117272 Ficus sp. N. Muangyen 2539
212. 117472 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1564
213. 117473 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1565
214. 117782 Ficus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-152
215. 117969 Ficus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-339
216. 117972 Ficus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-342
217. 117999 Ficus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-369
218. 118254 Ficus sp. K. Inthamma 142
219. 118268 Ficus sp. K. Inthamma 156
220. 118333 Ficus sp. K. Inthamma 221
221. 118536 Ficus sp. K. Kertsawang 3842
222. 118609 Ficus sp. K. Kertsawang 3915
223. 118971 Ficus sp. K. Inthamma 558
224. 120593 Ficus sp. N. Muangyen 2359
225. 120597 Ficus sp. N. Muangyen 2363
226. 120722 Ficus sp. N. Muangyen 2704
227. 120728 Ficus sp. N. Muangyen 2710
228. 120738 Ficus sp. N. Muangyen 2720
229. 120823 Ficus sp. N. Muangyen 2805
230. 120827 Ficus sp. N. Muangyen 2809
231. 120833 Ficus sp. N. Muangyen 2815
232. 120867 Ficus sp. N. Muangyen 2849
233. 120989 Ficus sp. N. Muangyen 2971
234. 121013 Ficus sp. N. Muangyen 2995
235. 121083 Ficus sp. N. Muangyen 3065
236. 121087 Ficus sp. N. Muangyen 3069
237. 121092 Ficus sp. N. Muangyen 3074
238. 121094 Ficus sp. N. Muangyen 3076
239. 121099 Ficus sp. N. Muangyen 3081
240. 121100 Ficus sp. N. Muangyen 3082
241. 121123 Ficus sp. N. Muangyen 3105
242. 121153 Ficus sp. N. Muangyen 3135
243. 121179 Ficus sp. N. Muangyen 3161
244. 121188 Ficus sp. N. Muangyen 3170
245. 121252 Ficus sp. N. Boonruang 0313
246. 121347 Ficus sp. N. Boonruang 0408
247. 121735 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1795
248. 122086 Ficus sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1419
249. 122585 Ficus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1545
250. 123748 Ficus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-285
251. 123752 Ficus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-289
252. 123185 Ficus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-179
253. 123314 Ficus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-308
254. 123947 Ficus sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5869
255. 124837 Ficus sp. N. Muangyen 3414
256. 124859 Ficus sp. N. Muangyen 3436
257. 125561 Ficus sp. N. Muangyen 3641
258. 127238 Ficus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1969
259. 126766 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4007
260. 126818 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4059
261. 126855 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4096
262. 126857 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4098
263. 126858 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4099
264. 126859 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4100
265. 126861 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4102
266. 126879 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4121
267. 126881 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4123
268. 127279 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1914
269. 127353 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1985
270. 127359 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1991
271. 127501 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2001
272. 127959 Ficus sp. K. Inthamma 795
273. 127962 Ficus sp. K. Inthamma 798
274. 128340 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2141
275. 128524 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2325
276. 129443 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4301
277. 129444 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4302
278. 129376 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4234
279. 129393 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4251
280. 129398 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4256
281. 129399 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4257
282. 129403 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4261
283. 129508 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4366
284. 129542 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4400
285. 129547 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4405
286. 129573 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4431
287. 129588 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4446
288. 129653 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4511
289. 129666 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4524
290. 129688 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4546
291. 129692 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4550
292. 129707 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4565
293. 129720 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4578

ปิด

QR code