ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 106344
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gynura sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 799
Collected date

วันที่เก็บ

12 Feb 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb about 1 m high. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

703
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1840 Gynura sp. W. Nanakorn et al. 1840
2. 11436 Gynura sp. W. Pongamornkul 160
3. 12305 Gynura sp. W. Pongamornkul 360
4. 13096 Gynura sp. P. Srisanga 492
5. 13618 Gynura sp. P. Suksathan 1384
6. 15055 Gynura sp. P. Suksathan 1770
7. 17355 Gynura sp. M. Norsaengsri 907
8. 19788 Gynura sp. W. La-ongsri 150
9. 21075 Gynura sp. M. Norsaengsri 1648
10. 21370 Gynura sp. S. Watthana 1377
11. 23779 Gynura sp. P. Srisanga 2700
12. 23781 Gynura sp. P. Srisanga 2702
13. 25999 Gynura sp. P. Suksathan 3655
14. 29821 Gynura sp. C. Maknoi 1413
15. 30261 Gynura sp. S. Watthana 2332
16. 30407 Gynura sp. W. Pongamornkul 1915
17. 31932 Gynura sp. C. Maknoi 1376
18. 33306 Gynura sp. Jatupol K. 07-087
19. 33307 Gynura sp. Jatupol K. 07-088
20. 33308 Gynura sp. Jatupol K. 07-089
21. 34058 Gynura sp. W. Pongamornkul 1983
22. 45045 Gynura sp. M. Tanaros 447
23. 51179 Gynura sp. W. Pongamornkul 2785
24. 56091 Gynura sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8957
25. 63572 Gynura sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6646
26. 65965 Gynura sp. K. Srithi 719
27. 65967 Gynura sp. K. Srithi 718
28. 65969 Gynura sp. K. Srithi 355
29. 82936 Gynura sp. M. Norsaengsri 12320
30. 85665 Gynura sp. W. Pongamornkul 5006
31. 89405 Gynura sp. W. Pongamornkul 5505
32. 89407 Gynura sp. W. Pongamornkul 5507
33. 90928 Gynura sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5900
34. 91935 Gynura sp. N. Muangyen 1303
35. 98270 Gynura sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-150
36. 98474 Gynura sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-354
37. 102744 Gynura sp. V. Nguanchoo 1046
38. 105826 Gynura sp. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK043
39. 110142 Gynura sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1015
40. 111885 Gynura sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-306

ปิด

QR code