ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 106256
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litsea cubeba (Lour.) Pers.
Family name

ชื่อวงศ์

Lauraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 712
Collected date

วันที่เก็บ

23 Jan 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sarayut Rakarcha
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree about 5 m high. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

963
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

92    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4826 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Nanakorn et al. 4826
2. 11121 Litsea cubeba (Lour.) Pers. L. Averyanov 2839
3. 13090 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Srisanga 486
4. 13649 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Suksathan 1415
5. 16174 Litsea cubeba (Lour.) Pers. N. Drechsler, C. Schloz 47
6. 16617 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Srisanga 1211
7. 18584 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Srisanga 1744
8. 19734 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. La-ongsri, M. Norsaengsri 96
9. 22760 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Srisanga et al. 2492
10. 22761 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2493
11. 23853 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Glamwaewwong 549
12. 24950 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Glamwaewwong 926
13. 34008 Litsea cubeba (Lour.) Pers. J.F. Maxwell 08 44
14. 34235 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 2159
15. 34934 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 1738
16. 35386 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8200
17. 42379 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Wang Hong 3526
18. 44991 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Yaovanit Polpim HN 1429
19. 49476 Litsea cubeba (Lour.) Pers. K. Iwatsuki, N. Fukuoka T 3212
20. 49477 Litsea cubeba (Lour.) Pers. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom, A. Nalamphoon T 11729
21. 51037 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 2643
22. 57893 Litsea cubeba (Lour.) Pers. T. Phoonlap 18
23. 59418 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Romklao Botanical Garden 2553 24
24. 60484 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Ling Shein Mang 87939
25. 61904 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Thin Mya Soe, Ling Shein Mang, Ha Shein Aung 87402
26. 65308 Litsea cubeba (Lour.) Pers. K. Srithi 554
27. 66291 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 3329
28. 67053 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 3635
29. 68792 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89615
30. 69686 Litsea cubeba (Lour.) Pers. V. Nguanchoo 246
31. 69687 Litsea cubeba (Lour.) Pers. V. Nguanchoo 293
32. 69740 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Mang, Law Shein 90430
33. 71979 Litsea cubeba (Lour.) Pers. N. Muangyen 71
34. 73025 Litsea cubeba (Lour.) Pers. M. Norsaengsri 10806
35. 73615 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 4025
36. 73931 Litsea cubeba (Lour.) Pers. M. Norsaengsri 11461
37. 74203 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Zhou-Shishun 7510
38. 74466 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Zhou-Shishun 8405
39. 75565 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94471
40. 78126 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 4471
41. 78146 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 4491
42. 80676 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 4533
43. 80714 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 4571
44. 80790 Litsea cubeba (Lour.) Pers. K. Phoutthavong et al. 515
45. 82978 Litsea cubeba (Lour.) Pers. M. Norsaengsri 12362
46. 83091 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 4626
47. 83205 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 4740
48. 87052 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Glamwaewwong 58 345
49. 89084 Litsea cubeba (Lour.) Pers. N. Muangyen 675
50. 89645 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 5631
51. 93520 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5396
52. 94443 Litsea cubeba (Lour.) Pers. N. Muangyen 1570
53. 94512 Litsea cubeba (Lour.) Pers. N. Muangyen 1639
54. 98241 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 121
55. 98286 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 166
56. 98495 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 375
57. 98862 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 339
58. 100819 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 422
59. 104135 Litsea cubeba (Lour.) Pers. S. Kamonnate 798
60. 104590 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 6367
61. 104560 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 6337
62. 107266 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 23
63. 108952 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C.M.Wang W 5385
64. 109522 Litsea cubeba (Lour.) Pers. T.Y.A.Yang, T.Y.Jan 12313
65. 109716 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 286
66. 110764 Litsea cubeba (Lour.) Pers. N. Muangyen 1977
67. 111737 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 257
68. 113410 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 111
69. 113506 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 207
70. 113672 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 373
71. 113732 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 433
72. 113761 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 11
73. 113987 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 237
74. 114658 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 5006
75. 115540 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1432
76. 116761 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 384
77. 118400 Litsea cubeba (Lour.) Pers. K. Inthamma 299
78. 118959 Litsea cubeba (Lour.) Pers. K. Inthamma 546
79. 122811 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 281
80. 122820 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 290
81. 124751 Litsea cubeba (Lour.) Pers. N. Muangyen 3328
82. 125676 Litsea cubeba (Lour.) Pers. K. Punchay 375
83. 129230 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Akharasit Bunsongthae 47
84. 129372 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Hidenobu Funakoshi 2029
85. 129952 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Hidenobu Funakoshi 2029
86. 129980 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Hidenobu Funakoshi 2029
87. 130168 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2344
88. 130283 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2459
89. 130472 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2613
90. 135412 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Fumihiro Konta CH 395
91. 135478 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Fumihiro Konta, Xiang Kun Qing, Satoko Arakawa 4490
92. 141592 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Suchanya Kantasa SK 80

ปิด

QR code