ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 106509
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypotrachyna sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PARMELIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 6114
Collected date

วันที่เก็บ

3 Aug 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 106481 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 356
2. 106482 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 5012
3. 106499 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 356.4
4. 106500 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 356
5. 106501 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 370
6. 106502 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 379
7. 106503 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 4857
8. 106504 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 5014
9. 106505 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 105
10. 106506 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 358
11. 106507 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 405
12. 106508 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 446
13. 106510 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6124
14. 106511 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6179
15. 106512 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6295
16. 106513 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6769
17. 106515 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 380
18. 119815 Hypotrachyna sp. Krittiya 6839
19. 119831 Hypotrachyna sp. Boonrat 6857
20. 120347 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 34
21. 120348 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 35
22. 120359 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 47
23. 120364 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 52
24. 120384 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 75
25. 119867 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6890
26. 119869 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6892
27. 119906 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6965
28. 119909 Hypotrachyna sp. Sureeporn Jariangprasert 6902

ปิด

QR code