ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 11144
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bidens pilosa L.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. Loc VH 3456
Collected date

วันที่เก็บ

30 Mar 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lam Dong, Vietnam
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1450
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4053 Bidens pilosa L. W. Nanakorn et al. 4053
2. 27628 Bidens pilosa L. C. Maknoi 816
3. 28380 Bidens pilosa L. Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-21(1)
4. 32638 Bidens pilosa L. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-069258
5. 32669 Bidens pilosa L. T. Nakamura et al. FOK-069803
6. 33260 Bidens pilosa L. Jatupol K. 07-041
7. 41332 Bidens pilosa L. V.D. Buchkin, N.A. Bokal s.n.
8. 45243 Bidens pilosa L. D. Khrueasan MS57
9. 51642 Bidens pilosa L. W. La-ongsri & N. Romkham 1315
10. 52449 Bidens pilosa L. Yin-Jiantao, Wang Hong, Shi-Xueqiang 1162
11. 53440 Bidens pilosa L. M. Norsaengsri & N. Tathana 7436
12. 53504 Bidens pilosa L. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1508
13. 61480 Bidens pilosa L. Ling Shein Man 087633
14. 66004 Bidens pilosa L. K. Srithi 105
15. 70809 Bidens pilosa L. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 011
16. 78178 Bidens pilosa L. V. Nguanchoo 432
17. 86103 Bidens pilosa L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-107
18. 87289 Bidens pilosa L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-131
19. 90275 Bidens pilosa L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-198
20. 90036 Bidens pilosa L. Thanachai Charakul 007
21. 90052 Bidens pilosa L. Wannipa Chaowichian 004
22. 96925 Bidens pilosa L. M. Takahashi FOK-605344
23. 103802 Bidens pilosa L. Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-31
24. 104326 Bidens pilosa L. S. Kamonnate 896
25. 107586 Bidens pilosa L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-374
26. 109637 Bidens pilosa L. Juthamanee Bunsuk 001
27. 109658 Bidens pilosa L. Ratchada K. 50004
28. 118088 Bidens pilosa L. N. Pan-in 048
29. 118153 Bidens pilosa L. N. Pan-in 113
30. 118190 Bidens pilosa L. N. Pan-in 150

ปิด

QR code