ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 106563
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllopsora sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RAMALINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Orrapin OP3
Collected date

วันที่เก็บ

2 May 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

16    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 106562 Phyllopsora sp. Orrapin OP2
2. 106564 Phyllopsora sp. Orrapin OP43
3. 106593 Phyllopsora sp. Sureeporn Jariangprasert 7193
4. 108031 Phyllopsora sp. Sasiwan Khamplew 23
5. 108036 Phyllopsora sp. Sureeporn Jariangprasert 3339
6. 108038 Phyllopsora sp. Sureeporn Jariangprasert 975
7. 108046 Phyllopsora sp. Sureeporn Jariangprasert 499
8. 108047 Phyllopsora sp. Sureeporn Jariangprasert 500
9. 108048 Phyllopsora sp. Sureeporn Jariangprasert 615
10. 108050 Phyllopsora sp. Sureeporn Jariangprasert 978
11. 108051 Phyllopsora sp. Sureeporn Jariangprasert 3756
12. 108052 Phyllopsora sp. Sureeporn Jariangprasert 940
13. 108053 Phyllopsora sp. Sureeporn Jariangprasert 931
14. 108054 Phyllopsora sp. Sureeporn Jariangprasert 372
15. 108055 Phyllopsora sp. Sureeporn Jariangprasert 689
16. 108056 Phyllopsora sp. Sureeporn Jariangprasert 534

ปิด

QR code