ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 106582
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Heterodermia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYSCIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 7180
Collected date

วันที่เก็บ

10 Jan 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

967
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

122    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97696 Heterodermia sp. S. Watthana 09-01-28
2. 102778 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6241
3. 102779 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6240
4. 102780 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6237
5. 102781 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6236
6. 102782 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2892
7. 102783 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2828
8. 102784 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2827
9. 102785 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6247
10. 102786 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6173
11. 102787 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 4987
12. 102788 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 4986
13. 102789 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 4853
14. 102790 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 4797
15. 102791 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6274
16. 102792 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2874
17. 102793 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2881
18. 102794 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2885
19. 102795 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 2890
20. 102796 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 3963
21. 102797 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 4350.1
22. 102798 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6131
23. 102799 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6268
24. 102800 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6256
25. 102801 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6243
26. 106533 Heterodermia sp. Orrapin OP68
27. 106534 Heterodermia sp. Orrapin OP76
28. 106535 Heterodermia sp. Orrapin OP74
29. 106538 Heterodermia sp. Orrapin OP73
30. 106575 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7170
31. 106578 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7174
32. 106579 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7175
33. 106580 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7176
34. 106581 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7179
35. 106644 Heterodermia sp. Saranyoo Sudee 7232
36. 106645 Heterodermia sp. Saranyoo Sudee 7233
37. 108197 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 1147
38. 108198 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 1169
39. 108213 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 25
40. 108214 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
41. 108215 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
42. 119449 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7169
43. 119450 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7182
44. 119451 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 70
45. 119452 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7207
46. 119453 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7173
47. 119454 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7158
48. 119743 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6744
49. 119746 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6746
50. 119748 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6748
51. 119823 Heterodermia sp. Chutima 6849
52. 119826 Heterodermia sp. Chutima 6852
53. 119861 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6884
54. 120321 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 8
55. 120326 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 13
56. 120328 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 15
57. 120331 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 18
58. 120339 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 26
59. 120340 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 27
60. 120342 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 29
61. 120361 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 49
62. 120378 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 67
63. 120389 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 80
64. 119896 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6955
65. 119899 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6958
66. 119932 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 6925
67. 120053 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7079
68. 120079 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7112
69. 120098 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7131
70. 120099 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 7132
71. 120114 Heterodermia sp. Saranyoo Sudee 7153
72. 120430 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 123
73. 120445 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 124
74. 120446 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 128
75. 120447 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 4
76. 120448 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 21
77. 120449 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 37
78. 120450 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 48
79. 120451 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 53
80. 120452 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 69
81. 120453 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 96
82. 120454 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 97
83. 120455 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 103
84. 120456 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 104
85. 120457 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 140
86. 120458 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 141
87. 120459 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 163
88. 120460 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 167
89. 120461 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 180
90. 120462 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 204
91. 120463 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 205
92. 120464 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 136
93. 120465 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 131
94. 120466 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 211
95. 120467 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 238
96. 120468 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 262
97. 120469 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 276
98. 120470 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 300
99. 120471 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 351
100. 120472 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 352
101. 120473 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 378
102. 120474 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 384
103. 120475 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 393
104. 120476 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 399
105. 120477 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 413
106. 120478 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 414
107. 120479 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 435
108. 120480 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 471
109. 120481 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 420
110. 120482 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 422
111. 120483 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 423
112. 120484 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 426
113. 120485 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 428
114. 120486 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 429.1
115. 120487 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 430
116. 120488 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 436
117. 120489 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 438
118. 120490 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 440
119. 120491 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 442
120. 120492 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert 459
121. 124075 Heterodermia sp. Sureeporn Jariangprasert sn.
122. 124094 Heterodermia sp. Punphat s.n. 3

ปิด

QR code