ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 107758
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Usnea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

USNEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 1015
Collected date

วันที่เก็บ

13 Nov 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1640
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

292    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97700 Usnea sp. S. Watthana 09-01-29
2. 106561 Usnea sp. Orrapin OP84
3. 106606 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7211
4. 106607 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7212
5. 106608 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7213
6. 106636 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7223
7. 106637 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7224
8. 106638 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7225
9. 106639 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7226
10. 106640 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7227
11. 106641 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7228
12. 106642 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7229
13. 106643 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7231
14. 106705 Usnea sp. Orrapin 83
15. 107867 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7230.11
16. 107868 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7231
17. 107869 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 220.2
18. 107870 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1104
19. 107871 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1141
20. 107872 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1198
21. 107873 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1271
22. 107874 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1129
23. 107875 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1230
24. 107876 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1076
25. 107877 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1122
26. 107878 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 450
27. 107879 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1052
28. 107880 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1059
29. 107881 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1114
30. 107882 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1229
31. 107883 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1080
32. 107884 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1123
33. 107885 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1130
34. 107886 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 433
35. 107887 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1092
36. 107888 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1270
37. 107889 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.3
38. 107890 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 220.1
39. 107891 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 242.2
40. 107892 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 397
41. 107893 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 469
42. 107894 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1099
43. 107895 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2829
44. 107896 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 3312
45. 107897 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 361
46. 107898 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1011
47. 107899 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1139
48. 107900 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1155
49. 107901 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1186
50. 107902 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1262
51. 107903 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.1
52. 107904 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1226
53. 107905 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6270
54. 107906 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 369
55. 107907 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 732
56. 107908 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1016
57. 107909 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1028
58. 107910 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1057
59. 107911 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1120
60. 107912 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1131
61. 107913 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1246
62. 107914 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1261
63. 107915 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2831
64. 107916 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6064
65. 107917 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1019
66. 107918 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1020
67. 107919 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1022
68. 107920 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1023
69. 107921 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1029
70. 107922 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1032
71. 107923 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1033
72. 107924 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1034
73. 107925 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1036
74. 107926 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1038
75. 107927 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1039
76. 107928 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1040
77. 107929 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1041
78. 107930 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1042
79. 107931 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1043
80. 107932 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1045
81. 107933 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1046
82. 107934 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1047
83. 107935 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1048
84. 107936 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1049
85. 107937 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
86. 107938 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1053
87. 107939 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1054
88. 107940 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1055
89. 107941 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1058
90. 107942 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1018
91. 107943 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1060
92. 107944 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1061
93. 107945 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1062
94. 107946 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1063
95. 107947 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1063
96. 107948 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1065
97. 107949 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1066
98. 107950 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1069
99. 107951 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1070
100. 107952 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1074
101. 107953 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1075
102. 107954 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1077
103. 107955 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1078
104. 107956 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1081
105. 107957 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1084
106. 107958 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1086
107. 107959 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1093
108. 107960 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1097
109. 107961 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1101
110. 107962 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1110.1
111. 107963 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1110.2
112. 107964 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1112
113. 107965 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1113
114. 107966 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1117
115. 107967 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1118
116. 107968 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1119
117. 107969 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1121
118. 107970 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1125
119. 107971 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1126
120. 107972 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1128
121. 107973 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1134
122. 107974 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1136
123. 107975 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1137
124. 107976 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1140.1
125. 107977 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1140.2
126. 107978 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1142
127. 107752 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 236.2
128. 107753 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 242.1
129. 107754 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 376
130. 107755 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1007.1
131. 107756 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1013
132. 107757 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1014
133. 107759 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1025
134. 107760 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1026
135. 107761 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1027
136. 107762 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1030
137. 107763 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1037
138. 107764 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1051
139. 107765 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1102.1
140. 107766 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1102.2
141. 107767 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1111
142. 107768 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1132
143. 107769 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1138
144. 107770 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1149
145. 107771 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1154.1
146. 107772 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1154.2
147. 107773 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1163
148. 107774 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.2
149. 107775 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6085
150. 107776 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1178
151. 107777 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1181
152. 107778 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1182
153. 107779 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1183
154. 107780 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1184
155. 107781 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1185
156. 107782 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1187
157. 107783 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1188
158. 107784 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1189
159. 107785 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1190
160. 107786 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1191
161. 107787 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1192
162. 107788 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1194
163. 107789 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1195
164. 107790 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1196
165. 107791 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1197
166. 107792 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1200
167. 107793 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1201
168. 107794 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1202
169. 107795 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1203
170. 107796 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1207
171. 107797 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1208
172. 107798 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1209
173. 107799 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1212
174. 107800 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1214
175. 107801 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1218
176. 107802 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1219
177. 107803 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1220
178. 107804 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1223
179. 107805 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1224
180. 107806 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1231
181. 107807 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1232
182. 107808 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1233
183. 107809 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1234
184. 107810 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1235
185. 107811 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1236
186. 107812 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1237
187. 107813 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1238
188. 107814 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1239
189. 107815 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1240
190. 107816 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1241
191. 107817 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1243
192. 107818 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1249
193. 107819 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1250
194. 107820 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1251
195. 107821 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1257
196. 107822 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1260
197. 107823 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1263
198. 107824 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1265
199. 107825 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1267
200. 107826 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1268
201. 107827 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1316
202. 107828 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1317
203. 107829 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1425
204. 107830 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1427
205. 107831 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1430
206. 107832 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2000
207. 107833 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2315
208. 107834 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2830
209. 107835 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2834
210. 107836 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.4
211. 107837 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 3875
212. 107838 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4180
213. 107839 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4307
214. 107840 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4317
215. 107841 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4319.1
216. 107842 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4319.2
217. 107843 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4899
218. 107844 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5499.1
219. 107845 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5499.2
220. 107846 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5664
221. 107847 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5665.1
222. 107848 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5665.2
223. 107849 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5666
224. 107850 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5667
225. 107851 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5668
226. 107852 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5669
227. 107853 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5671
228. 107854 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5672
229. 107855 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5674
230. 107856 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5677
231. 107857 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5866
232. 107858 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5867
233. 107859 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6065
234. 107860 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6066.1
235. 107861 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6066.2
236. 107862 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6083
237. 107863 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6084
238. 107864 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6136
239. 107865 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6272
240. 107866 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6271
241. 107979 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1143
242. 107980 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1144
243. 107981 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1145
244. 107982 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1146
245. 107983 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1148
246. 107984 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1151
247. 107985 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1152
248. 107986 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1153.1
249. 107987 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1153.2
250. 107988 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1157
251. 107989 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1158
252. 107990 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1160
253. 107991 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1162
254. 107992 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1164
255. 107993 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1165
256. 107994 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1166
257. 107995 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1170
258. 107996 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1171
259. 107997 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1172
260. 107998 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1176
261. 107999 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1177
262. 108000 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 109
263. 108001 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 154
264. 108002 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 218
265. 108003 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 221
266. 108004 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 235.2
267. 108005 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 236.1
268. 108006 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 236.3
269. 108007 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 243
270. 108008 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 244
271. 108009 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 280
272. 108010 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 360
273. 108011 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 367
274. 108012 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 368
275. 108013 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 376.1
276. 108014 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 377
277. 108015 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 396
278. 108016 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 448
279. 108017 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 449
280. 108018 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 472
281. 108019 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 734
282. 108020 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1000
283. 108021 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1002
284. 108022 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1004
285. 108023 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1005
286. 108024 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1007.2
287. 108025 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1008
288. 108026 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1009
289. 108027 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1012
290. 108028 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1017.1
291. 108029 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1017.2
292. 108229 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2839

ปิด

QR code