ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 106642
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Usnea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Usneaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 7229
Collected date

วันที่เก็บ

11 Jan 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

839
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

380    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97700 Usnea sp. S. Watthana 09-01 29
2. 106561 Usnea sp. Orrapin OP 84
3. 106606 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7211
4. 106607 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7212
5. 106608 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7213
6. 106636 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7223
7. 106637 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7224
8. 106638 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7225
9. 106639 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7226
10. 106640 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7227
11. 106641 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7228
12. 106643 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7231
13. 106705 Usnea sp. Orrapin 83
14. 107752 Usnea sp. NULL
15. 107753 Usnea sp. NULL
16. 107754 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 376
17. 107755 Usnea sp. NULL
18. 107756 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1013
19. 107757 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1014
20. 107846 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5664
21. 107847 Usnea sp. NULL
22. 107848 Usnea sp. NULL
23. 107849 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5666
24. 107850 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5667
25. 107851 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5668
26. 107852 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5669
27. 107853 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5671
28. 107854 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5672
29. 107855 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5674
30. 107856 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5677
31. 107857 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5866
32. 107858 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5867
33. 107859 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6065
34. 107860 Usnea sp. NULL
35. 107861 Usnea sp. NULL
36. 107862 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6083
37. 107863 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6084
38. 107864 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6136
39. 107865 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6272
40. 107866 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6271
41. 107867 Usnea sp. NULL
42. 107868 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7231
43. 107869 Usnea sp. NULL
44. 107870 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1104
45. 107871 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1141
46. 107872 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1198
47. 107873 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1271
48. 107874 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1129
49. 107875 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1230
50. 107876 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1076
51. 107877 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1122
52. 107878 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 450
53. 107879 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1052
54. 107880 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1059
55. 107881 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1114
56. 107882 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1229
57. 107883 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1080
58. 107884 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1123
59. 107885 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1130
60. 107886 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 433
61. 107887 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1092
62. 107888 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1270
63. 107889 Usnea sp. NULL
64. 107890 Usnea sp. NULL
65. 107891 Usnea sp. NULL
66. 107892 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 397
67. 107893 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 469
68. 107894 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1099
69. 107895 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2829
70. 107896 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 3312
71. 107897 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 361
72. 107898 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1011
73. 107899 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1139
74. 107900 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1155
75. 107901 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1186
76. 107902 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1262
77. 107903 Usnea sp. NULL
78. 107904 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1226
79. 107905 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6270
80. 107906 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 369
81. 107758 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1015
82. 107759 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1025
83. 107760 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1026
84. 107761 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1027
85. 107762 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1030
86. 107763 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1037
87. 107764 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1051
88. 107765 Usnea sp. NULL
89. 107766 Usnea sp. NULL
90. 107767 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1111
91. 107768 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1132
92. 107769 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1138
93. 107770 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1149
94. 107771 Usnea sp. NULL
95. 107772 Usnea sp. NULL
96. 107773 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1163
97. 107774 Usnea sp. NULL
98. 107775 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6085
99. 107776 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1178
100. 107777 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1181
101. 107778 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1182
102. 107779 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1183
103. 107780 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1184
104. 107781 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1185
105. 107782 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1187
106. 107783 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1188
107. 107784 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1189
108. 107785 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1190
109. 107786 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1191
110. 107787 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1192
111. 107788 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1194
112. 107789 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1195
113. 107790 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1196
114. 107791 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1197
115. 107792 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1200
116. 107793 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1201
117. 107794 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1202
118. 107795 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1203
119. 107796 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1207
120. 107797 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1208
121. 107798 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1209
122. 107799 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1212
123. 107800 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1214
124. 107801 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1218
125. 107802 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1219
126. 107803 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1220
127. 107804 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1223
128. 107805 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1224
129. 107806 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1231
130. 107807 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1232
131. 107808 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1233
132. 107809 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1234
133. 107810 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1235
134. 107811 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1236
135. 107812 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1237
136. 107813 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1238
137. 107814 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1239
138. 107815 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1240
139. 107816 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1241
140. 107817 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1243
141. 107818 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1249
142. 107819 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1250
143. 107820 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1251
144. 107821 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1257
145. 107822 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1260
146. 107823 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1263
147. 107824 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1265
148. 107825 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1267
149. 107826 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1268
150. 107827 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1316
151. 107828 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1317
152. 107829 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1425
153. 107830 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1427
154. 107831 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1430
155. 107832 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2000
156. 107833 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2315
157. 107834 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2830
158. 107835 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2834
159. 107836 Usnea sp. NULL
160. 107837 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 3875
161. 107838 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4180
162. 107839 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4307
163. 107840 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4317
164. 107841 Usnea sp. NULL
165. 107842 Usnea sp. NULL
166. 107843 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4899
167. 107844 Usnea sp. NULL
168. 107845 Usnea sp. NULL
169. 107907 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 732
170. 107908 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1016
171. 107909 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1028
172. 107910 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1057
173. 107911 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1120
174. 107912 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1131
175. 107913 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1246
176. 107914 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1261
177. 107915 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2831
178. 107916 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6064
179. 107917 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1019
180. 107918 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1020
181. 107919 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1022
182. 107920 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1023
183. 107921 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1029
184. 107922 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1032
185. 107923 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1033
186. 107924 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1034
187. 107925 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1036
188. 107926 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1038
189. 107927 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1039
190. 107928 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1040
191. 107929 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1041
192. 107930 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1042
193. 107931 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1043
194. 107932 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1045
195. 107933 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1046
196. 107934 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1047
197. 107935 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1048
198. 107936 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1049
199. 107937 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
200. 107938 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1053
201. 107939 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1054
202. 107940 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1055
203. 107941 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1058
204. 107942 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1018
205. 107943 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1060
206. 107944 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1061
207. 107945 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1062
208. 107946 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1063
209. 107947 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1063
210. 107948 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1065
211. 107949 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1066
212. 107950 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1069
213. 107951 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1070
214. 107952 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1074
215. 107953 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1075
216. 107954 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1077
217. 107955 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1078
218. 107956 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1081
219. 107957 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1084
220. 107958 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1086
221. 107959 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1093
222. 107960 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1097
223. 107961 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1101
224. 107962 Usnea sp. NULL
225. 107963 Usnea sp. NULL
226. 107964 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1112
227. 107965 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1113
228. 107966 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1117
229. 107967 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1118
230. 107968 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1119
231. 107969 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1121
232. 107970 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1125
233. 107971 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1126
234. 107972 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1128
235. 107973 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1134
236. 107974 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1136
237. 107975 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1137
238. 107976 Usnea sp. NULL
239. 107977 Usnea sp. NULL
240. 107978 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1142
241. 107979 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1143
242. 107980 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1144
243. 107981 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1145
244. 107982 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1146
245. 107983 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1148
246. 107984 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1151
247. 107985 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1152
248. 107986 Usnea sp. NULL
249. 107987 Usnea sp. NULL
250. 107988 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1157
251. 107989 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1158
252. 107990 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1160
253. 107991 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1162
254. 107992 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1164
255. 107993 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1165
256. 107994 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1166
257. 107995 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1170
258. 107996 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1171
259. 107997 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1172
260. 107998 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1176
261. 107999 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1177
262. 108000 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 109
263. 108001 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 154
264. 108002 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 218
265. 108003 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 221
266. 108004 Usnea sp. NULL
267. 108005 Usnea sp. NULL
268. 108006 Usnea sp. NULL
269. 108007 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 243
270. 108008 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 244
271. 108009 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 280
272. 108010 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 360
273. 108011 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 367
274. 108012 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 368
275. 108013 Usnea sp. NULL
276. 108014 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 377
277. 108015 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 396
278. 108016 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 448
279. 108017 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 449
280. 108018 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 472
281. 108019 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 734
282. 108020 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1000
283. 108021 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1002
284. 108022 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1004
285. 108023 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1005
286. 108024 Usnea sp. NULL
287. 108025 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1008
288. 108026 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1009
289. 108027 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1012
290. 108028 Usnea sp. NULL
291. 108029 Usnea sp. NULL
292. 108229 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2839
293. 119529 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1006
294. 119530 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1010
295. 119531 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1210
296. 119532 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1067
297. 119533 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1242
298. 119534 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2832
299. 119535 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2837
300. 119536 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5678
301. 119537 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1159
302. 119538 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1150
303. 119539 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1044
304. 119540 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1031
305. 119541 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1056
306. 119542 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1071
307. 119543 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2832
308. 119544 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1156
309. 119545 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1173
310. 119546 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1174
311. 119547 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4369
312. 119548 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert U 6681
313. 119549 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1319
314. 119550 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1073
315. 119551 Usnea sp. NULL
316. 119552 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1079
317. 119553 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1082
318. 119554 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1095
319. 119555 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1096
320. 119556 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1098
321. 119557 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1124
322. 119558 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1264
323. 119559 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1269
324. 119560 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4308
325. 119561 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6147
326. 119562 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1266
327. 119563 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 375
328. 119564 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1225
329. 119565 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1227
330. 119566 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1245
331. 119901 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6959
332. 119902 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6960
333. 119904 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6962
334. 119905 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6963
335. 119907 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6966
336. 119910 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6903
337. 119911 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6904
338. 119912 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6905
339. 119913 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6906
340. 119926 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6919
341. 119927 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6920
342. 119928 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6921
343. 119929 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6922
344. 119518 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1213
345. 119519 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1211
346. 119520 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1247
347. 119521 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1244
348. 119522 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1108
349. 119523 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5468
350. 119524 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5673
351. 119525 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1168
352. 119526 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5670
353. 119527 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5676
354. 119528 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 362
355. 119722 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6710
356. 119723 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6711
357. 119724 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6712
358. 119791 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6812
359. 119809 Usnea sp. Juthamanee 6833
360. 119833 Usnea sp. Krittiya 6859
361. 119834 Usnea sp. Krittiya 6860
362. 119835 Usnea sp. Krittiya 6861
363. 119889 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6948
364. 119890 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6949
365. 119893 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6952
366. 119894 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6953
367. 119895 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6954
368. 119898 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6957
369. 119935 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6928
370. 119937 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6931
371. 119981 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7013
372. 119982 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7014
373. 120076 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7109
374. 120077 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7110
375. 120078 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7111
376. 120115 Usnea sp. Saranyoo Sudee 7154
377. 120116 Usnea sp. Saranyoo Sudee 7155
378. 120117 Usnea sp. Saranyoo Sudee 7156
379. 120363 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 51
380. 132032 Usnea sp. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 221

ปิด

QR code