ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 106807
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dalbergia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 527
Collected date

วันที่เก็บ

12 Mar 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree about 6 m high. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1600
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

168    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 460 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 460
2. 4223 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 4223
3. 5999 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 5999
4. 6104 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 6104
5. 7219 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7219
6. 7658 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7658
7. 8577 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8577
8. 8866 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8866
9. 10925 Dalbergia sp. Sucheera 1
10. 10557 Dalbergia sp. S. Watthana 57
11. 10800 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 10800
12. 14684 Dalbergia sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 896
13. 18820 Dalbergia sp. W. Nanakorn 1126
14. 27518 Dalbergia sp. C. Maknoi 705
15. 28944 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28944
16. 28455 Dalbergia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-15B
17. 28882 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28882
18. 28884 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28884
19. 28886 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28886
20. 28896 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28896
21. 31472 Dalbergia sp. K. Kertsawang 733.1
22. 36606 Dalbergia sp. C. Maknoi 1926
23. 38170 Dalbergia sp. P. Wessumritt 53
24. 45326 Dalbergia sp. Jatupol K. 10-523
25. 45626 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS-349
26. 46554 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 3525
27. 47239 Dalbergia sp. Chusie KY155
28. 49863 Dalbergia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6383
29. 50746 Dalbergia sp. L. kamkom 02005
30. 53758 Dalbergia sp. C. Maknoi 3039
31. 57971 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9073
32. 58022 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9124
33. 60094 Dalbergia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2255
34. 62139 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS350
35. 62289 Dalbergia sp. Romklao Botanical Garden 0576/2555
36. 64585 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3134
37. 66316 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3356
38. 66767 Dalbergia sp. C. Maknoi 4261
39. 68851 Dalbergia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089681
40. 69230 Dalbergia sp. Zhou-Shishun 6886
41. 70459 Dalbergia sp. C. Maknoi 3326
42. 71367 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3807
43. 74998 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 10863
44. 79086 Dalbergia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-281
45. 85300 Dalbergia sp. C. Maknoi 7948
46. 85401 Dalbergia sp. C. Maknoi 8049
47. 85402 Dalbergia sp. C. Maknoi 8050
48. 85442 Dalbergia sp. C. Maknoi 8090
49. 85639 Dalbergia sp. C. Maknoi 8338
50. 86128 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-132
51. 86411 Dalbergia sp. M. Wongnak 389
52. 86843 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 137/58
53. 86913 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 206/58
54. 87058 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 351/58
55. 87526 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-368
56. 87537 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-379
57. 87551 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-391
58. 87345 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-187
59. 87365 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-207
60. 88416 Dalbergia sp. N. Muangyen 268
61. 88449 Dalbergia sp. N. Muangyen 301
62. 89045 Dalbergia sp. N. Muangyen 636
63. 89068 Dalbergia sp. N. Muangyen 659
64. 89089 Dalbergia sp. N. Muangyen 680
65. 90370 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-292
66. 90339 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-262
67. 90550 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-471
68. 90637 Dalbergia sp. N. Muangyen 900
69. 91246 Dalbergia sp. S. Sawangsawat 432
70. 91880 Dalbergia sp. N. Muangyen 1248
71. 94264 Dalbergia sp. N. Muangyen 1392
72. 94541 Dalbergia sp. N. Muangyen 1668
73. 94542 Dalbergia sp. N. Muangyen 1669
74. 95152 Dalbergia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-191
75. 95632 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 5993
76. 95795 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6079
77. 96392 Dalbergia sp. Mahasarakham University 75
78. 96533 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 049/60
79. 98328 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-208
80. 98505 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-385
81. 98715 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-192
82. 101152 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6173
83. 101182 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6203
84. 104910 Dalbergia sp. C. Maknoi 6066
85. 105483 Dalbergia sp. C. Maknoi 6826
86. 106468 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 923
87. 106324 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 779
88. 106809 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 529
89. 106870 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 581
90. 106910 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 621
91. 106994 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 706
92. 106998 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 710
93. 107027 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 739
94. 107078 Dalbergia sp. C. Maknoi 4843
95. 108357 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6565
96. 108368 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6576
97. 109808 Dalbergia sp. TLBG 167
98. 109892 Dalbergia sp. TLBG 454
99. 109899 Dalbergia sp. TLBG 472
100. 109966 Dalbergia sp. TLBG 563
101. 110060 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 933
102. 110081 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 954
103. 111689 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-212
104. 111985 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee & Kittiyut Punchai (Photographer) 9151
105. 112024 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9111
106. 112025 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9109
107. 112060 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9071
108. 112067 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9063
109. 112069 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9061
110. 112080 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer) & Butapha Kongkeow 9049
111. 112105 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9022
112. 112106 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9021
113. 112166 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8811
114. 112178 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8830
115. 112194 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8850
116. 112198 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8854
117. 112476 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1253
118. 113135 Dalbergia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6740
119. 113227 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer) & Butapha Kongkeow 9048
120. 113280 Dalbergia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3973
121. 113341 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-42
122. 113378 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-79
123. 113963 Dalbergia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-213
124. 114291 Dalbergia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4493
125. 115228 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 763
126. 115463 Dalbergia sp. C. Maknoi 5381
127. 115798 Dalbergia sp. K. Wangwasit 180322-48
128. 116477 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-101
129. 116586 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-210
130. 116726 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-349
131. 116757 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-380
132. 118474 Dalbergia sp. K. Inthamma 373
133. 118911 Dalbergia sp. K. Inthamma 490
134. 119035 Dalbergia sp. K. Inthamma 623
135. 119037 Dalbergia sp. K. Inthamma 625
136. 120635 Dalbergia sp. N. Muangyen 2618
137. 120885 Dalbergia sp. N. Muangyen 2867
138. 121014 Dalbergia sp. N. Muangyen 2996
139. 121917 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1252
140. 122282 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9307
141. 122307 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9332
142. 122324 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9349
143. 122368 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9207
144. 122392 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9232
145. 122438 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9287
146. 122495 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9558
147. 122512 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9505
148. 123670 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-207
149. 125299 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 7042
150. 124749 Dalbergia sp. N. Muangyen 3326
151. 124994 Dalbergia sp. N. Muangyen 3570
152. 125491 Dalbergia sp. N. Muangyen 3572
153. 125498 Dalbergia sp. N. Muangyen 3579
154. 125942 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9767
155. 125948 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9773
156. 125949 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9774
157. 125953 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9779
158. 125956 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9783
159. 126001 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9845
160. 126691 Dalbergia sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10061
161. 126698 Dalbergia sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10065
162. 127096 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1827
163. 127272 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1907
164. 128501 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2302
165. 128372 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2173
166. 128458 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2259
167. 128547 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1987
168. 128765 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2205

ปิด

QR code