ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 106946
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pterocarpus macrocarpus Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 657
Collected date

วันที่เก็บ

6 Apr 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree about 18 m high. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 81 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Nanakorn et al. 081
2. 6118 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Nanakorn et al. 6118
3. 6536 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Nanakorn et al. 6536
4. 8183 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Nanakorn et al. 8183
5. 8912 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Nanakorn et al. 8912
6. 9955 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Nanakorn et al. 9955
7. 10842 Pterocarpus macrocarpus Kurz S. Watthana 95
8. 11095 Pterocarpus macrocarpus Kurz S. Watthana 126
9. 11332 Pterocarpus macrocarpus Kurz Serm 73
10. 14119 Pterocarpus macrocarpus Kurz S. Watthana 270
11. 24022 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Glamwaewwong 624
12. 25129 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Glamwaewwong 1070
13. 28933 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Nanakorn et al. 28933
14. 28855 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Nanakorn et al. 28855
15. 29809 Pterocarpus macrocarpus Kurz K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070320-27
16. 31900 Pterocarpus macrocarpus Kurz Pranee Palee 936
17. 32141 Pterocarpus macrocarpus Kurz S. Chongko 484
18. 40083 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri 5189
19. 41650 Pterocarpus macrocarpus Kurz Chhang Phourin 5002
20. 44441 Pterocarpus macrocarpus Kurz Zou Shou-qing s.n.
21. 44973 Pterocarpus macrocarpus Kurz Piyawan Winichainan HN1196
22. 53421 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8101
23. 53980 Pterocarpus macrocarpus Kurz Sawai 914
24. 53981 Pterocarpus macrocarpus Kurz K. Chanthavongsa 06
25. 53995 Pterocarpus macrocarpus Kurz P. Chantaranothai et al. s.n.
26. 57259 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0157
27. 59508 Pterocarpus macrocarpus Kurz Romklao Botanical Garden 0114/2553
28. 59591 Pterocarpus macrocarpus Kurz Romklao Botanical Garden 0197/2554
29. 59655 Pterocarpus macrocarpus Kurz T. Khambai 66
30. 59671 Pterocarpus macrocarpus Kurz T. Khambai 82
31. 61552 Pterocarpus macrocarpus Kurz Ling Shein Man 087064
32. 62526 Pterocarpus macrocarpus Kurz Romklao Botanical Garden 0466/2555
33. 63586 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri & P. Thongson 6661
34. 64015 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri & P. Thongson 6885
35. 66619 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri 10464
36. 66687 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Maknoi 4188
37. 66698 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Maknoi 4199
38. 67655 Pterocarpus macrocarpus Kurz Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 922
39. 67196 Pterocarpus macrocarpus Kurz Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 709
40. 67238 Pterocarpus macrocarpus Kurz Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 752
41. 67518 Pterocarpus macrocarpus Kurz Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 784
42. 68001 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Lakoet 0382
43. 68321 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Maknoi 4424
44. 71518 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1055
45. 72813 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri 10919
46. 73230 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri 11402
47. 76692 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11128
48. 78000 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Maknoi 5197
49. 79090 Pterocarpus macrocarpus Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-285
50. 79152 Pterocarpus macrocarpus Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-347
51. 81835 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri 11869
52. 83985 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Pinyosak & P. Wessumritt 286
53. 84560 Pterocarpus macrocarpus Kurz P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3802
54. 84598 Pterocarpus macrocarpus Kurz P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3840
55. 84777 Pterocarpus macrocarpus Kurz K. Kertsawang 2263
56. 86112 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-116
57. 88600 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 451
58. 89197 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen 787
59. 90680 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen 942
60. 90834 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3443
61. 91888 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen 1256
62. 93043 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Turreira-Garcia 205
63. 93129 Pterocarpus macrocarpus Kurz D. Argyriou 192
64. 94079 Pterocarpus macrocarpus Kurz Nobuyuki Tanaka 032888
65. 94871 Pterocarpus macrocarpus Kurz S. Bunma 199
66. 94948 Pterocarpus macrocarpus Kurz D. Argyriou 466
67. 94967 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Turreira-Garcia 487
68. 95873 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen 1829
69. 102704 Pterocarpus macrocarpus Kurz V. Nguanchoo 998
70. 105496 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Maknoi 6839
71. 109970 Pterocarpus macrocarpus Kurz TLBG 566
72. 109990 Pterocarpus macrocarpus Kurz TLBG 588
73. 110215 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5303
74. 110467 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5583

ปิด

QR code