ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 106952
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don
Family name

ชื่อวงศ์

BETULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 663
Collected date

วันที่เก็บ

6 Apr 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree about 12 m high. Flower greenish-brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 837 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Nanakorn et al. 837
2. 5829 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Nanakorn et al. 5829
3. 8518 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Nanakorn et al. 8518
4. 13021 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Nanakorn et al. 13021
5. 13084 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don P. Srisanga 480
6. 20770 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Nanakorn et al. 20770
7. 22524 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don P. Srisanga 2363
8. 24898 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don C. Glamwaewwong 894
9. 30391 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Pongamornkul 1899
10. 42692 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Jatupol K. 10-518
11. 46437 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Pongamornkul 2512
12. 49953 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6473
13. 52416 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8600
14. 56282 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051288
15. 60837 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Ling Shein Man 087126
16. 65045 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don K. Srithi 585
17. 65645 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don M. Norsaengsri 10135
18. 66249 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Pongamornkul 3287
19. 69849 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035657
20. 71682 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091126
21. 79576 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097506
22. 79578 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097572
23. 79579 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097788
24. 81431 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don M. Norsaengsri 12226
25. 83189 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Pongamornkul 4724
26. 89469 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Pongamornkul 5569
27. 93403 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Alisa Narai 15
28. 94482 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don N. Muangyen 1609
29. 94470 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don N. Muangyen 1597
30. 96012 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don P. Phaosrichai 410
31. 98309 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-189
32. 105757 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Pimsiri PN004
33. 112260 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don P. Panyadee 188
34. 114289 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4491
35. 118483 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don K. Inthamma 382
36. 124750 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don N. Muangyen 3327
37. 129355 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Akharasit Bunsongthae 221
38. 131859 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 48
39. 132329 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Pongamornkul 7455

ปิด

QR code