ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 107016
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Styrax sp.
Family name

ชื่อวงศ์

STYRACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 728
Collected date

วันที่เก็บ

7 Apr 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

P. Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree about 8 m high. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6626 Styrax sp. W. Nanakorn et al. 6626
2. 8199 Styrax sp. W. Nanakorn et al. 8199
3. 18002 Styrax sp. P. Srisanga 1555
4. 19578 Styrax sp. W. Pongamornkul 624
5. 21202 Styrax sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2076
6. 23429 Styrax sp. W. Pongamornkul 954
7. 27678 Styrax sp. C. Maknoi 864
8. 35800 Styrax sp. C. Maknoi 1732
9. 38813 Styrax sp. C. Maknoi 2483
10. 43831 Styrax sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0377
11. 43832 Styrax sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0834
12. 43842 Styrax sp. S. Gardner ST2444
13. 59048 Styrax sp. Li-Jianwu 434
14. 63062 Styrax sp. Li-Jianwu 737
15. 64277 Styrax sp. Li-Jianwu 1175
16. 66893 Styrax sp. W. Pongamornkul 3475
17. 66903 Styrax sp. W. Pongamornkul 3485
18. 70359 Styrax sp. C. Maknoi 3226
19. 70458 Styrax sp. C. Maknoi 3325
20. 79126 Styrax sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-321
21. 85597 Styrax sp. C. Maknoi 8296
22. 86180 Styrax sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-184
23. 88725 Styrax sp. C. Maknoi 6351
24. 97521 Styrax sp. C. Maknoi 5502
25. 104562 Styrax sp. W. Pongamornkul 6339
26. 104847 Styrax sp. C. Maknoi 5723
27. 105304 Styrax sp. T. Khambai 135
28. 106346 Styrax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 801

ปิด

QR code