ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 107015
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litsea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 727
Collected date

วันที่เก็บ

7 Apr 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Rogier de Kok
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree about 8 m high. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

255    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 68 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 068
2. 607 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 607
3. 983 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 983
4. 5142 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 5142
5. 6354 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 6354
6. 8254 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8254
7. 8172 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8172
8. 8329 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8329
9. 8778 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8778
10. 8890 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8890
11. 10391 Litsea sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 68
12. 10696 Litsea sp. Serm 30
13. 11585 Litsea sp. Sucheera s.n.
14. 13679 Litsea sp. P. Suksathan 1450
15. 13690 Litsea sp. P. Suksathan 1461
16. 13826 Litsea sp. P. Srisanga 529
17. 13972 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 638
18. 13979 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 645
19. 13991 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 657
20. 14022 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 688
21. 14123 Litsea sp. S. Watthana 274
22. 14584 Litsea sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 796
23. 15248 Litsea sp. P. Srisanga 963
24. 15947 Litsea sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1857
25. 16071 Litsea sp. P. Suksathan 1936
26. 16773 Litsea sp. P. Srisanga 1250
27. 16807 Litsea sp. P. Srisanga 1284
28. 17034 Litsea sp. P. Srisanga 1351
29. 17603 Litsea sp. P. Srisanga 1382
30. 17609 Litsea sp. P. Srisanga 1388
31. 17610 Litsea sp. P. Srisanga 1389
32. 17901 Litsea sp. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
33. 17947 Litsea sp. P. Srisanga 1500
34. 18058 Litsea sp. P. Srisanga 1611
35. 18739 Litsea sp. P. Srisanga 1897
36. 18774 Litsea sp. W. Nanakorn 580
37. 18976 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 18976
38. 20976 Litsea sp. P. Srisanga 1988
39. 21133 Litsea sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2007
40. 23774 Litsea sp. P. Srisanga 2695
41. 23873 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 23873
42. 23947 Litsea sp. C. Glamwaewwong 579
43. 25639 Litsea sp. C. Maknoi 679
44. 27238 Litsea sp. K. Wangwasit 051222-16
45. 27284 Litsea sp. Sunthorn H172
46. 28432 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-17B
47. 28460 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-20
48. 29928 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-6
49. 29939 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-17
50. 29507 Litsea sp. C. Glamwaewwong 1347
51. 30152 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-17
52. 30922 Litsea sp. K. Wangwasit & C. Lakoet 070529-16
53. 31078 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2753
54. 31193 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2868
55. 31293 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2968
56. 31295 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2970
57. 34010 Litsea sp. J.F. Maxwell 08-46
58. 34865 Litsea sp. J.F. Maxwell 08-91
59. 34933 Litsea sp. W. Pongamornkul 1737
60. 35196 Litsea sp. C. Maknoi 2424
61. 35966 Litsea sp. Jatupol K. 08-307
62. 36135 Litsea sp. A. Keratikornkol 511
63. 36571 Litsea sp. C. Maknoi 1891
64. 36909 Litsea sp. J.F. Maxwell 08-132
65. 37663 Litsea sp. J.F. Maxwell 06-606
66. 37171 Litsea sp. C. Maknoi 2053
67. 37595 Litsea sp. J.F. Maxwell 06-505
68. 38357 Litsea sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2129
69. 40224 Litsea sp. M. Norsaengsri 5413
70. 40417 Litsea sp. C. Maknoi 2788
71. 41268 Litsea sp. S. Watthana 3266
72. 42001 Litsea sp. Zhou Shi-shun 3676
73. 42491 Litsea sp. Zhou Shi-shun 2321
74. 42627 Litsea sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6110
75. 44424 Litsea sp. Zhou Shi-shun 3352
76. 45968 Litsea sp. C. Maknoi 3880
77. 46284 Litsea sp. S. Sawangsawat 8
78. 47184 Litsea sp. Chusie KY306
79. 47195 Litsea sp. Chusie KY74
80. 47300 Litsea sp. Chusie KY441
81. 47939 Litsea sp. M. Norsaengsri 7107
82. 48814 Litsea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33173
83. 49472 Litsea sp. T. Shimizu & M. Hutoh T-10255
84. 49474 Litsea sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1525
85. 50518 Litsea sp. Li-Jianwu Cx00137
86. 51422 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7492
87. 52195 Litsea sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1437
88. 52596 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1681
89. 52546 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1629
90. 53907 Litsea sp. C. Maknoi 3189
91. 54354 Litsea sp. T. Yingkhachorn 31
92. 54361 Litsea sp. T. Yingkhachorn 39
93. 54794 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1787
94. 55396 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8353
95. 55510 Litsea sp. Sawai 24
96. 55787 Litsea sp. M. Norsaengsri 5500
97. 56350 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8987
98. 56911 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9221
99. 57148 Litsea sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 263
100. 59326 Litsea sp. Li-Jianwu 278
101. 59485 Litsea sp. Romklao Botanical Garden 0091/2553
102. 59688 Litsea sp. T. Khambai 99
103. 59728 Litsea sp. S. Klongngern 23
104. 60004 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2164
105. 60858 Litsea sp. Ling Shein Man 087105
106. 60957 Litsea sp. Ling Shein Man 087830
107. 62097 Litsea sp. D. Khrueasan MS-198
108. 63150 Litsea sp. Li-Jianwu 862
109. 63334 Litsea sp. Li-Jianwu 837
110. 64284 Litsea sp. Li-Jianwu 1112
111. 64297 Litsea sp. Li-Jianwu 1266
112. 64303 Litsea sp. Li-Jianwu 1260
113. 65310 Litsea sp. K. Srithi 555
114. 65799 Litsea sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10293
115. 66967 Litsea sp. W. Pongamornkul 3549
116. 66969 Litsea sp. W. Pongamornkul 3551
117. 67285 Litsea sp. M. Norsaengsri 4172
118. 71109 Litsea sp. S. Watthana 3827
119. 72103 Litsea sp. W. Pongamornkul 03983
120. 73202 Litsea sp. M. Norsaengsri 11374
121. 73206 Litsea sp. M. Norsaengsri 11378
122. 73761 Litsea sp. W. Pongamornkul 04171
123. 73831 Litsea sp. P. Phaosrichai 73
124. 75033 Litsea sp. M. Norsaengsri 11078
125. 75050 Litsea sp. M. Norsaengsri 11096
126. 74866 Litsea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10848
127. 76561 Litsea sp. C. Maknoi 7130
128. 76565 Litsea sp. C. Maknoi 7134
129. 76573 Litsea sp. C. Maknoi 7142
130. 76597 Litsea sp. C. Maknoi 7166
131. 76713 Litsea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11159
132. 78109 Litsea sp. W. Pongamornkul 4454
133. 79855 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097848
134. 79856 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097729
135. 80576 Litsea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-391
136. 80708 Litsea sp. W. Pongamornkul 4565
137. 80774 Litsea sp. K. Phoutthavong et al. 536
138. 81222 Litsea sp. C. Maknoi 7404
139. 81404 Litsea sp. M. Norsaengsri 12199
140. 81783 Litsea sp. M. Norsaengsri 11817
141. 81956 Litsea sp. M. Norsaengsri 11989
142. 82093 Litsea sp. M. Norsaengsri 12125
143. 82285 Litsea sp. Utteridge, T.M.A. with Teguh Triono (BO), Robert Johns (K), Ode Kasmin (PTFI) and Ellisa Wally (MAN) 380
144. 82651 Litsea sp. C. Maknoi 7552
145. 84314 Litsea sp. W. Khattiyot 405
146. 83309 Litsea sp. C. Maknoi 7826
147. 83867 Litsea sp. S. Sawangsawat 581
148. 84089 Litsea sp. W. Pongamornkul 4875
149. 84175 Litsea sp. W. Pongamornkul 4961
150. 84921 Litsea sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4003
151. 85095 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3330
152. 85114 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3350
153. 85399 Litsea sp. C. Maknoi 8047
154. 85537 Litsea sp. C. Maknoi 8236
155. 85692 Litsea sp. W. Pongamornkul 5033
156. 85733 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5073
157. 85737 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5077
158. 85885 Litsea sp. M. Norsaengsri 12538
159. 86448 Litsea sp. M. Wongnak 456
160. 89175 Litsea sp. N. Muangyen 766
161. 89283 Litsea sp. C. Maknoi 8131
162. 89494 Litsea sp. W. Pongamornkul 5594
163. 89684 Litsea sp. W. Pongamornkul 5670
164. 89690 Litsea sp. W. Pongamornkul 5676
165. 89705 Litsea sp. W. Pongamornkul 5691
166. 90373 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-295
167. 90214 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-137
168. 90543 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-464
169. 90646 Litsea sp. C. Maknoi 6388
170. 91835 Litsea sp. N. Muangyen 1203
171. 92548 Litsea sp. W. Pongamornkul 5351
172. 92552 Litsea sp. W. Pongamornkul 5355
173. 92567 Litsea sp. W. Pongamornkul 5370
174. 92570 Litsea sp. W. Pongamornkul 5373
175. 94354 Litsea sp. N. Muangyen 1481
176. 95082 Litsea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-121
177. 96531 Litsea sp. C. Glamwaewwong 047/60
178. 96573 Litsea sp. C. Glamwaewwong 089/60
179. 97572 Litsea sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
180. 98821 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-298
181. 101079 Litsea sp. W. Pongamornkul 6100
182. 101166 Litsea sp. W. Pongamornkul 6187
183. 102703 Litsea sp. V. Nguanchoo 997
184. 104380 Litsea sp. T. Khambai 403
185. 104391 Litsea sp. T. Khambai 414
186. 104412 Litsea sp. T. Khambai 435
187. 104473 Litsea sp. T. Khambai 496
188. 104478 Litsea sp. T. Khambai 501
189. 104925 Litsea sp. C. Maknoi 6082
190. 104935 Litsea sp. C. Maknoi 6092
191. 105219 Litsea sp. C. Maknoi 6455
192. 105315 Litsea sp. T. Khambai 221
193. 105423 Litsea sp. T. Khambai 389
194. 105433 Litsea sp. T. Khambai 399
195. 105434 Litsea sp. T. Khambai 400
196. 105515 Litsea sp. C. Maknoi 6858
197. 105825 Litsea sp. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK039
198. 106256 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 712
199. 106380 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 835
200. 107341 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-103
201. 107416 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-183
202. 107486 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-260
203. 107531 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-315
204. 107548 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-334
205. 107552 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-338
206. 107553 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-339
207. 107559 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-345
208. 108392 Litsea sp. W. Pongamornkul 6600
209. 109727 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-298
210. 110741 Litsea sp. N. Muangyen 1949
211. 110931 Litsea sp. K. Kertsawang 4501
212. 111076 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-025
213. 112358 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1135
214. 111419 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-367
215. 111444 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-392
216. 111502 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-025
217. 111622 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-145
218. 112231 Litsea sp. T. Khambai 210
219. 113424 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-125
220. 113187 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3881
221. 113223 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3917
222. 113268 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3961
223. 113535 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-236
224. 113559 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-260
225. 113560 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-261
226. 113687 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-388
227. 114000 Litsea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-250
228. 114030 Litsea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-280
229. 116289 Litsea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6941
230. 117002 Litsea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-195
231. 118866 Litsea sp. K. Inthamma 444
232. 120773 Litsea sp. N. Muangyen 2755
233. 121585 Litsea sp. N. Boonruang 0488
234. 122169 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR031
235. 122171 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR033
236. 122172 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR034
237. 122173 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR035
238. 122175 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, N. Chaisoung, K. Punchay BKFR037
239. 122176 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, N. Chaisoung, K. Punchay BKFR038
240. 122645 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-115
241. 122691 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-161
242. 122737 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-207
243. 122963 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-434
244. 123301 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-295
245. 123862 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-399
246. 125261 Litsea sp. W. Pongamornkul 7004
247. 128450 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2251
248. 128598 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2038
249. 128629 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2069
250. 128664 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2104
251. 128734 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2174
252. 128994 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2433
253. 128950 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2389
254. 129708 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4566
255. 129710 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4568

ปิด

QR code