ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 108043
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phaeographis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

GRAPHIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sasiwan Khamplew 39
Collected date

วันที่เก็บ

12 Aug 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

10    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 108030 Phaeographis sp. Sasiwan Khamplew 17
2. 108032 Phaeographis sp. Sureeporn Jariangprasert 550
3. 108033 Phaeographis sp. Sureeporn Jariangprasert 606
4. 108034 Phaeographis sp. Sureeporn Jariangprasert 826
5. 108035 Phaeographis sp. Sureeporn Jariangprasert 183
6. 108040 Phaeographis sp. Sasiwan Khamplew 38
7. 108042 Phaeographis sp. Sureeporn Jariangprasert 79
8. 108044 Phaeographis sp. Sureeporn Jariangprasert 120
9. 108045 Phaeographis sp. Sasiwan Khamplew 41
10. 108049 Phaeographis sp. Sureeporn Jariangprasert 177

ปิด

QR code