ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 107126
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

COLLEMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 2909
Collected date

วันที่เก็บ

9 Oct 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Si Thammarat, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

240
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

72    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97706 Leptogium sp. S. Watthana 09-01-23
2. 97708 Leptogium sp. S. Watthana 05-01-3
3. 97709 Leptogium sp. S. Watthana 05-01-5
4. 106532 Leptogium sp. Orrapin OP72
5. 106537 Leptogium sp. Orrapin OP77
6. 106571 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 7166
7. 106572 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 7167
8. 106583 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 7181
9. 106653 Leptogium sp. Saranyoo Sudee 7239
10. 107154 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6188
11. 107155 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6189
12. 107156 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6296
13. 107161 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 82
14. 107116 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 62
15. 107117 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 554
16. 107118 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 1359
17. 107119 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 1434
18. 107120 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 1509
19. 107121 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2501
20. 107122 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2877
21. 107123 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2883
22. 107124 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2884.1
23. 107125 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2908
24. 107127 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2910
25. 107128 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2911
26. 107129 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2912
27. 107130 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4365
28. 107131 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4398
29. 107132 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4399
30. 107133 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4851
31. 107134 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4852
32. 107135 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4894
33. 107136 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4917
34. 107138 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4946
35. 107139 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4947
36. 107140 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4979
37. 107141 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4988
38. 107142 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5046
39. 107143 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5055
40. 107144 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5265
41. 107145 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5688
42. 107146 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5714
43. 107147 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5721
44. 107148 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5731
45. 107149 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5748
46. 107150 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5753
47. 107151 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5754
48. 107152 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6170
49. 107601 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6197
50. 107602 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6198
51. 107603 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6191
52. 107604 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6206
53. 107605 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6205
54. 107606 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6210
55. 107607 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6214
56. 107608 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6219
57. 107609 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6217
58. 119710 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6688
59. 119755 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6758
60. 119758 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6761
61. 119811 Leptogium sp. Boonrat 6835
62. 119843 Leptogium sp. Juthamanee 6865
63. 120319 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6
64. 120338 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 25
65. 120344 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 31
66. 120351 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 38
67. 120360 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 48
68. 120390 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 81
69. 120404 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 97
70. 119938 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6932
71. 120411 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 104
72. 120424 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 118

ปิด

QR code