ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 107212
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Globba sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 39
Collected date

วันที่เก็บ

20 Jun 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Perennial herb. Pseudostem 53 cm high. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

320    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6835 Globba sp. W. Nanakorn et al. 6835
2. 9276 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9276
3. 9279 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9279
4. 9288 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9288
5. 9613 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9613
6. 11801 Globba sp. S. Sasrirat 6
7. 13325 Globba sp. McDonald et al. 5692
8. 15135 Globba sp. S. Watthana 535
9. 18493 Globba sp. P. Suksathan 2820
10. 20192 Globba sp. C. Maknoi T98
11. 20932 Globba sp. P. Srisanga 1944
12. 21376 Globba sp. S. Watthana 1384
13. 22869 Globba sp. C. Glamwaewwong 177
14. 22952 Globba sp. C. Glamwaewwong 201
15. 23160 Globba sp. P. Srisanga 2540
16. 23234 Globba sp. C. Glamwaewwong 255
17. 25707 Globba sp. C. Maknoi 244
18. 25748 Globba sp. C. Maknoi 285
19. 25764 Globba sp. C. Maknoi 301
20. 25765 Globba sp. C. Maknoi 302
21. 27744 Globba sp. C. Maknoi 930
22. 27764 Globba sp. C. Maknoi 345
23. 27831 Globba sp. C. Maknoi 947
24. 28037 Globba sp. S. Watthana & S. Pumicong 1990
25. 29374 Globba sp. P. Suksathan 2367
26. 29687 Globba sp. C. Maknoi 966
27. 29712 Globba sp. C. Maknoi 991
28. 30493 Globba sp. P. Suksathan 4213
29. 30600 Globba sp. P. Suksathan 4220
30. 30987 Globba sp. K. Kertsawang 693
31. 31381 Globba sp. K. Kertsawang 845
32. 31397 Globba sp. K. Kertsawang 861
33. 31416 Globba sp. K. Kertsawang 880
34. 31585 Globba sp. A. Keratikornkol 374
35. 31715 Globba sp. C. Maknoi 1673
36. 31733 Globba sp. C. Maknoi 1691
37. 32327 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2404
38. 36841 Globba sp. P. Suksathan 4584
39. 36842 Globba sp. P. Suksathan 4585
40. 36846 Globba sp. P. Suksathan 4589
41. 36803 Globba sp. P. Suksathan 4547
42. 38043 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3878
43. 38046 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3892
44. 38064 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3928
45. 38129 Globba sp. M. Norsaengsri 4002
46. 38130 Globba sp. M. Norsaengsri 4003
47. 38554 Globba sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2326
48. 38778 Globba sp. C. Maknoi 2448
49. 38781 Globba sp. C. Maknoi 2451
50. 40264 Globba sp. C. Maknoi 2626
51. 40265 Globba sp. C. Maknoi 2627
52. 40836 Globba sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6056
53. 41120 Globba sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5569
54. 45098 Globba sp. M. Tanaros 500
55. 45105 Globba sp. M. Tanaros 507
56. 45945 Globba sp. C. Maknoi 3860
57. 45973 Globba sp. C. Maknoi 3885
58. 47972 Globba sp. M. Norsaengsri 7141
59. 48201 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 005
60. 49218 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52102
61. 49690 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38087
62. 50306 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52223
63. 50560 Globba sp. S. Watthana 3475
64. 50778 Globba sp. S. Watthana 3507
65. 53063 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7636
66. 53384 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8057
67. 53399 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8076
68. 53314 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7980
69. 53713 Globba sp. M. Norsaengsri 5969
70. 54471 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6947
71. 54498 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7007
72. 54839 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1832
73. 57113 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 228
74. 58647 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9682
75. 58550 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9585
76. 59184 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9721
77. 59512 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0118/2553
78. 59803 Globba sp. C. Pitaksantipap 37
79. 60190 Globba sp. M. Norsaengsri 6025
80. 62714 Globba sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1138
81. 63156 Globba sp. Li-Jianwu 856
82. 64510 Globba sp. W. Pongamornkul 3059
83. 64994 Globba sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack JSL 1734
84. 66792 Globba sp. M. Norsaengsri 10390
85. 66812 Globba sp. M. Norsaengsri 10410
86. 66870 Globba sp. W. Pongamornkul 3453
87. 67606 Globba sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 873
88. 67800 Globba sp. M. Norsaengsri 10480
89. 67847 Globba sp. M. Norsaengsri 10527
90. 68657 Globba sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3021
91. 69933 Globba sp. P. Suksathan 5038
92. 69937 Globba sp. P. Suksathan 5066
93. 69939 Globba sp. P. Suksathan 5071
94. 69940 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 600
95. 69945 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 605
96. 69946 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 606
97. 69947 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 607
98. 69948 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 608
99. 69949 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 609
100. 69950 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 610
101. 69952 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 612
102. 69953 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 613
103. 69955 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 615
104. 69957 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 617
105. 69964 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 43
106. 69967 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 624
107. 70043 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2588
108. 70073 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2629
109. 70076 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2635
110. 70079 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2639
111. 70453 Globba sp. C. Maknoi 3320
112. 70475 Globba sp. C. Maknoi 3342
113. 70500 Globba sp. C. Maknoi 3367
114. 70501 Globba sp. C. Maknoi 3368
115. 71491 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1028
116. 72701 Globba sp. C. Maknoi 4936
117. 72733 Globba sp. C. Maknoi 4968
118. 72764 Globba sp. C. Maknoi 4999
119. 73080 Globba sp. M. Norsaengsri 11248
120. 73944 Globba sp. M. Norsaengsri 11474
121. 75250 Globba sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2427
122. 75465 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095131
123. 75789 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094679
124. 76380 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094294
125. 76636 Globba sp. C. Maknoi 7205
126. 80657 Globba sp. W. Pongamornkul 4514
127. 83800 Globba sp. P. Phaosrichai 186
128. 83807 Globba sp. P. Phaosrichai 193
129. 85133 Globba sp. P. Phaosrichai 242
130. 85494 Globba sp. C. Maknoi 8193
131. 85136 Globba sp. P. Phaosrichai 245
132. 86045 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-049
133. 86067 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-071
134. 86179 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-183
135. 86517 Globba sp. W. Tanming 969
136. 86599 Globba sp. W. Tanming 822
137. 86627 Globba sp. W. Tanming 850
138. 86661 Globba sp. W. Tanming 884
139. 86910 Globba sp. C. Glamwaewwong 203/58
140. 86955 Globba sp. C. Glamwaewwong 248/58
141. 87117 Globba sp. P. Phaosrichai 295
142. 87129 Globba sp. P. Phaosrichai 307
143. 87238 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-081
144. 87413 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-255
145. 90950 Globba sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5903
146. 92054 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 632
147. 92057 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 636
148. 92058 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 637
149. 92078 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 657
150. 92086 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 666
151. 92087 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 667
152. 92097 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 677
153. 92099 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 679
154. 92103 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 685
155. 92105 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 687
156. 93415 Globba sp. M. Wongnak 173
157. 93491 Globba sp. Natcha Sutjaritjai ZB231
158. 93558 Globba sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5741
159. 96286 Globba sp. Prince of Songkla University 02
160. 96289 Globba sp. Prince of Songkla University 05
161. 96410 Globba sp. Mahasarakham University 93
162. 96412 Globba sp. Mahasarakham University 95
163. 96680 Globba sp. C. Glamwaewwong 196/60
164. 96695 Globba sp. C. Glamwaewwong 211/60
165. 96698 Globba sp. C. Glamwaewwong 214/60
166. 96707 Globba sp. C. Glamwaewwong 223/60
167. 97102 Globba sp. P. Phaosrichai 486
168. 100726 Globba sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-329
169. 100832 Globba sp. P. Phaosrichai 559
170. 100932 Globba sp. C. Maknoi 490
171. 104236 Globba sp. S. Kamonnate 800
172. 104157 Globba sp. S. Kamonnate 780
173. 104659 Globba sp. C. Maknoi 5892
174. 104671 Globba sp. C. Maknoi 5907
175. 104690 Globba sp. C. Maknoi 5565
176. 104744 Globba sp. C. Maknoi 5619
177. 104980 Globba sp. C. Maknoi 6138
178. 105748 Globba sp. C. Maknoi 6941
179. 105924 Globba sp. W. Pongamornkul 6400
180. 107095 Globba sp. C. Maknoi 4862
181. 107208 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 35
182. 107215 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 42
183. 107222 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 49
184. 110212 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1085
185. 109817 Globba sp. TLBG 191
186. 110057 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 930
187. 110154 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1027
188. 111266 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-214
189. 112813 Globba sp. N. Muangyen 2300
190. 112778 Globba sp. N. Muangyen 2265
191. 113261 Globba sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3954
192. 113845 Globba sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-095
193. 114572 Globba sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4921
194. 114577 Globba sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4926
195. 114739 Globba sp. Thitiporn Pingyot 264
196. 115497 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1389
197. 115498 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1390
198. 115468 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1360
199. 115603 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1495
200. 115841 Globba sp. K. Wangwasit 180426-2
201. 117438 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1530
202. 117439 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1531
203. 117449 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1541
204. 118908 Globba sp. K. Inthamma 486
205. 117503 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1595
206. 117564 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1656
207. 117565 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1657
208. 117582 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1674
209. 117868 Globba sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-238
210. 117938 Globba sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-308
211. 118879 Globba sp. K. Inthamma 457
212. 118890 Globba sp. K. Inthamma 468
213. 118939 Globba sp. K. Inthamma 526
214. 121810 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1870
215. 121678 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1739
216. 121686 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1747
217. 121743 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1803
218. 123209 Globba sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-203
219. 123227 Globba sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-221
220. 123292 Globba sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-286
221. 123669 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-206
222. 123712 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-249
223. 123730 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-267
224. 123807 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-344
225. 125320 Globba sp. W. Pongamornkul 7063
226. 126010 Globba sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9859
227. 127037 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1768
228. 127256 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1891
229. 128445 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2246
230. 128454 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2255
231. 127306 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1941
232. 127367 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1999
233. 127509 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2009
234. 127591 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2558
235. 127601 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2568
236. 128080 Globba sp. K. Inthamma 933
237. 128087 Globba sp. K. Inthamma 946
238. 128261 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2062
239. 128294 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2095
240. 128304 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2105
241. 128322 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2123
242. 128337 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2138
243. 128338 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2139
244. 128413 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2214
245. 128426 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2227
246. 128481 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2282
247. 128486 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2287
248. 128488 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2289
249. 128493 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2294
250. 128496 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2297
251. 128499 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2300
252. 129046 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2485
253. 129365 Globba sp. Akharasit Bunsongthae 235
254. 129590 Globba sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4448
255. 130055 Globba sp. Pichai Yadee 4
256. 130549 Globba sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 826
257. 130592 Globba sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 869
258. 130613 Globba sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 890
259. 130616 Globba sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 893
260. 132114 Globba sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2923
261. 131468 Globba sp. Chusie Trisonthi BD 58
262. 132084 Globba sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2893
263. 132563 Globba sp. W. Pongamornkul 7501
264. 132905 Globba sp. S. Pumikong 2019 60
265. 133117 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3081
266. 132427 Globba sp. W. Pongamornkul 7269
267. 132461 Globba sp. W. Pongamornkul 7303
268. 132662 Globba sp. A. Nuammee 540
269. 132946 Globba sp. S. Pumikong 2019 134
270. 133028 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2992
271. 133044 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3008
272. 133056 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3020
273. 133071 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3035
274. 133081 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3045
275. 133105 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3069
276. 134056 Globba sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3521
277. 134057 Globba sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3522
278. 134070 Globba sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3535
279. 134300 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2650
280. 134304 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2654
281. 134316 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2666
282. 134320 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2670
283. 134346 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2696
284. 134365 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2715
285. 134410 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2760
286. 134426 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2776
287. 135734 Globba sp. W. Pongamornkul 7702
288. 135736 Globba sp. W. Pongamornkul 7704
289. 135836 Globba sp. W. Pongamornkul 7804
290. 135851 Globba sp. W. Pongamornkul 7819
291. 136547 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3572
292. 136568 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3593
293. 136602 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3627
294. 137373 Globba sp. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103870
295. 137374 Globba sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103668
296. 137375 Globba sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103128
297. 137376 Globba sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103079
298. 137377 Globba sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103061
299. 137530 Globba sp. K. Inthamma 1114
300. 137614 Globba sp. K. Inthamma 1198
301. 137827 Globba sp. K. Inthamma 1411
302. 138075 Globba sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2969
303. 138076 Globba sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2970
304. 138173 Globba sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3067
305. 138182 Globba sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3076
306. 138271 Globba sp. K. Inthamma 1547
307. 138275 Globba sp. K. Inthamma 1551
308. 138382 Globba sp. K. Inthamma 1658
309. 138423 Globba sp. K. Inthamma 1699
310. 138804 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3683
311. 138805 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3684
312. 138808 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3687
313. 138829 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3708
314. 138866 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3745
315. 138902 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3781
316. 138993 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3872
317. 138998 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3877
318. 139144 Globba sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 457
319. 139413 Globba sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1992
320. 139680 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3922

ปิด

QR code