ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 11215
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mitragyna hirsuta Havil
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 133
Collected date

วันที่เก็บ

23 May 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree 7 m high; in deciduous forest. Flower on terminal branch, in head inflorescence, green when young, bract pale green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

13    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 851 Mitragyna hirsuta Havil W. Nanakorn et al. 851
2. 1450 Mitragyna hirsuta Havil W. Nanakorn et al. 1450
3. 5284 Mitragyna hirsuta Havil W. Nanakorn et al. 5284
4. 8315 Mitragyna hirsuta Havil W. Nanakorn et al. 8315
5. 32102 Mitragyna hirsuta Havil S. Chongko 560
6. 32381 Mitragyna hirsuta Havil J.F. Maxwell 06-431
7. 41125 Mitragyna hirsuta Havil M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5574
8. 41747 Mitragyna hirsuta Havil J.F. Maxwell 09-227
9. 47085 Mitragyna hirsuta Havil C. Maknoi 3575
10. 71471 Mitragyna hirsuta Havil W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1008
11. 92861 Mitragyna hirsuta Havil D. Argyriou 602
12. 93186 Mitragyna hirsuta Havil N. Turreira-Garcia 355
13. 101783 Mitragyna hirsuta Havil P. Panyadee & W. Pongamornkul 080

ปิด

QR code