ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 107391
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eriocaulon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ERIOCAULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-157
Collected date

วันที่เก็บ

8 Feb 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen. Wet place. Herb. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

990
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

73    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7282 Eriocaulon sp. W. Nanakorn et al. 7282
2. 7551 Eriocaulon sp. W. Nanakorn et al. 7551
3. 12432 Eriocaulon sp. P. Suksathan 1327
4. 12435 Eriocaulon sp. P. Suksathan 1330
5. 12177 Eriocaulon sp. W. La-ongsri 10
6. 12328 Eriocaulon sp. P. Suksathan 1223
7. 12403 Eriocaulon sp. P. Suksathan 1298
8. 13615 Eriocaulon sp. P. Suksathan 1381
9. 16040 Eriocaulon sp. P. Suksathan 1904
10. 16081 Eriocaulon sp. P. Suksathan 1946
11. 16416 Eriocaulon sp. P. Suksathan 2091
12. 18876 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri 1124
13. 19213 Eriocaulon sp. S. Watthana and T. Riyapan 924
14. 19214 Eriocaulon sp. S. Watthana and T. Riyapan 925
15. 19215 Eriocaulon sp. S. Watthana and T. Riyapan 926
16. 21369 Eriocaulon sp. S. Watthana 1376
17. 21377 Eriocaulon sp. S. Watthana 1385
18. 21622 Eriocaulon sp. P. Suksathan 3127
19. 21744 Eriocaulon sp. S. Watthana and P. Suksathan 1536
20. 21821 Eriocaulon sp. S. Watthana and P. Suksathan 1613
21. 21825 Eriocaulon sp. S. Watthana and P. Suksathan 1617
22. 25939 Eriocaulon sp. P. Suksathan 3596
23. 28263 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 597
24. 30954 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 660
25. 31333 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 797
26. 31773 Eriocaulon sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1180
27. 34551 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4358
28. 34561 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4368
29. 34562 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4369
30. 34777 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3146
31. 34790 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3162
32. 36470 Eriocaulon sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3114
33. 36840 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4583
34. 37099 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4662
35. 39652 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri 4740
36. 43421 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 1242
37. 46750 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri 2946
38. 48232 Eriocaulon sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 037
39. 53776 Eriocaulon sp. C. Maknoi 3057
40. 53861 Eriocaulon sp. C. Maknoi 3143
41. 54206 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & P. Panyachan 8223
42. 59260 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9797
43. 62660 Eriocaulon sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 110
44. 63771 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri 2214
45. 63776 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Kertsawang 87
46. 67765 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri 5823
47. 68022 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0037
48. 76151 Eriocaulon sp. C. Maknoi 6697
49. 76907 Eriocaulon sp. W. Tanming 681
50. 77833 Eriocaulon sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-48
51. 81432 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11677
52. 81450 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11696
53. 83274 Eriocaulon sp. C. Maknoi 7791
54. 84503 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 3356
55. 84504 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 3357
56. 84629 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 3410
57. 85175 Eriocaulon sp. P. Phaosrichai 284
58. 94253 Eriocaulon sp. N. Muangyen 1381
59. 94320 Eriocaulon sp. N. Muangyen 1448
60. 94389 Eriocaulon sp. N. Muangyen 1516
61. 94390 Eriocaulon sp. N. Muangyen 1517
62. 102049 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4313
63. 102051 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4315
64. 102053 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4317
65. 102055 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4319
66. 102057 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4321
67. 102059 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4323
68. 102080 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4344
69. 101975 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4239
70. 101992 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4256
71. 101994 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4258
72. 102005 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4269
73. 102009 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4273

ปิด

QR code