ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 107628
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ramalina sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RAMALINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 6086
Collected date

วันที่เก็บ

3 Feb 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

53    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 107687 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1299
2. 107688 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1300
3. 107689 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1300.2
4. 107690 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1302
5. 107691 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1305
6. 107692 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1307
7. 107693 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 5527
8. 107694 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 5865
9. 107695 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 6249
10. 107696 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 6220
11. 107697 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 181.8
12. 107620 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1276
13. 107621 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1277
14. 107622 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1278
15. 107623 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1282
16. 107624 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1286
17. 107625 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1289
18. 107626 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1301
19. 107627 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1304
20. 107629 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 6111
21. 107630 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1275
22. 107631 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1306
23. 107632 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1273
24. 107633 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1274
25. 107634 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1279
26. 107635 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1280
27. 107636 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1288
28. 107637 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1303
29. 107638 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 2314
30. 107639 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1308
31. 107640 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1309
32. 107641 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1310
33. 107642 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1311
34. 107643 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 213.4
35. 107644 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 465
36. 107645 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 739
37. 107646 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1193
38. 107647 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1272
39. 107648 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1281
40. 107649 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1283
41. 107650 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1284
42. 107651 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1285
43. 107652 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1287
44. 107653 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1290
45. 107654 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1291
46. 107655 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1292
47. 107656 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1292.2
48. 107681 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1293
49. 107682 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1294
50. 107683 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1295
51. 107684 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1296
52. 107685 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1297
53. 107686 Ramalina sp. Sureeporn Jariangprasert 1298

ปิด

QR code