ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 107906
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Usnea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

USNEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 369
Collected date

วันที่เก็บ

31 Jan 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1260
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

292    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97700 Usnea sp. S. Watthana 09-01-29
2. 106561 Usnea sp. Orrapin OP84
3. 106606 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7211
4. 106607 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7212
5. 106608 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7213
6. 106636 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7223
7. 106637 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7224
8. 106638 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7225
9. 106639 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7226
10. 106640 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7227
11. 106641 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7228
12. 106642 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7229
13. 106643 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7231
14. 106705 Usnea sp. Orrapin 83
15. 107752 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 236.2
16. 107753 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 242.1
17. 107754 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 376
18. 107755 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1007.1
19. 107756 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1013
20. 107757 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1014
21. 107758 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1015
22. 107759 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1025
23. 107760 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1026
24. 107761 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1027
25. 107762 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1030
26. 107763 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1037
27. 107764 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1051
28. 107765 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1102.1
29. 107766 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1102.2
30. 107767 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1111
31. 107768 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1132
32. 107769 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1138
33. 107770 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1149
34. 107771 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1154.1
35. 107772 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1154.2
36. 107773 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1163
37. 107774 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.2
38. 107775 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6085
39. 107776 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1178
40. 107777 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1181
41. 107778 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1182
42. 107779 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1183
43. 107780 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1184
44. 107781 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1185
45. 107782 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1187
46. 107783 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1188
47. 107784 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1189
48. 107785 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1190
49. 107786 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1191
50. 107787 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1192
51. 107788 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1194
52. 107882 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1229
53. 107883 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1080
54. 107884 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1123
55. 107885 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1130
56. 107886 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 433
57. 107887 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1092
58. 107888 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1270
59. 107889 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.3
60. 107890 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 220.1
61. 107891 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 242.2
62. 107892 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 397
63. 107893 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 469
64. 107894 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1099
65. 107895 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2829
66. 107896 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 3312
67. 107897 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 361
68. 107898 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1011
69. 107899 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1139
70. 107900 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1155
71. 107901 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1186
72. 107902 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1262
73. 107903 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.1
74. 107904 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1226
75. 107905 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6270
76. 107907 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 732
77. 107908 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1016
78. 107909 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1028
79. 107910 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1057
80. 107911 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1120
81. 107912 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1131
82. 107913 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1246
83. 107914 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1261
84. 107915 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2831
85. 107916 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6064
86. 107917 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1019
87. 107918 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1020
88. 107919 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1022
89. 107920 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1023
90. 107921 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1029
91. 107922 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1032
92. 107923 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1033
93. 107924 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1034
94. 107925 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1036
95. 107926 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1038
96. 107927 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1039
97. 107928 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1040
98. 107929 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1041
99. 107930 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1042
100. 107789 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1195
101. 107790 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1196
102. 107791 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1197
103. 107792 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1200
104. 107793 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1201
105. 107794 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1202
106. 107795 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1203
107. 107796 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1207
108. 107797 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1208
109. 107798 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1209
110. 107799 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1212
111. 107800 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1214
112. 107801 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1218
113. 107802 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1219
114. 107803 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1220
115. 107804 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1223
116. 107805 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1224
117. 107806 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1231
118. 107807 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1232
119. 107808 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1233
120. 107809 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1234
121. 107810 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1235
122. 107811 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1236
123. 107812 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1237
124. 107813 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1238
125. 107814 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1239
126. 107815 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1240
127. 107816 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1241
128. 107817 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1243
129. 107818 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1249
130. 107819 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1250
131. 107820 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1251
132. 107821 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1257
133. 107822 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1260
134. 107823 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1263
135. 107824 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1265
136. 107825 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1267
137. 107826 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1268
138. 107827 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1316
139. 107828 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1317
140. 107829 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1425
141. 107830 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1427
142. 107831 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1430
143. 107832 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2000
144. 107833 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2315
145. 107834 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2830
146. 107835 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2834
147. 107836 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2835.4
148. 107837 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 3875
149. 107838 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4180
150. 107839 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4307
151. 107840 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4317
152. 107841 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4319.1
153. 107842 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4319.2
154. 107843 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 4899
155. 107844 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5499.1
156. 107845 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5499.2
157. 107846 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5664
158. 107847 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5665.1
159. 107848 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5665.2
160. 107849 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5666
161. 107850 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5667
162. 107851 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5668
163. 107852 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5669
164. 107853 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5671
165. 107854 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5672
166. 107855 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5674
167. 107856 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5677
168. 107857 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5866
169. 107858 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 5867
170. 107859 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6065
171. 107860 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6066.1
172. 107861 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6066.2
173. 107862 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6083
174. 107863 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6084
175. 107864 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6136
176. 107865 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6272
177. 107866 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 6271
178. 107867 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7230.11
179. 107868 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 7231
180. 107869 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 220.2
181. 107870 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1104
182. 107871 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1141
183. 107872 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1198
184. 107873 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1271
185. 107874 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1129
186. 107875 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1230
187. 107876 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1076
188. 107877 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1122
189. 107878 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 450
190. 107879 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1052
191. 107880 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1059
192. 107881 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1114
193. 107931 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1043
194. 107932 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1045
195. 107933 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1046
196. 107934 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1047
197. 107935 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1048
198. 107936 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1049
199. 107937 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
200. 107938 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1053
201. 107939 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1054
202. 107940 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1055
203. 107941 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1058
204. 107942 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1018
205. 107943 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1060
206. 107944 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1061
207. 107945 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1062
208. 107946 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1063
209. 107947 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1063
210. 107948 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1065
211. 107949 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1066
212. 107950 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1069
213. 107951 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1070
214. 107952 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1074
215. 107953 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1075
216. 107954 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1077
217. 107955 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1078
218. 107956 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1081
219. 107957 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1084
220. 107958 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1086
221. 107959 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1093
222. 107960 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1097
223. 107961 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1101
224. 107962 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1110.1
225. 107963 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1110.2
226. 107964 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1112
227. 107965 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1113
228. 107966 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1117
229. 107967 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1118
230. 107968 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1119
231. 107969 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1121
232. 107970 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1125
233. 107971 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1126
234. 107972 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1128
235. 107973 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1134
236. 107974 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1136
237. 107975 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1137
238. 107976 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1140.1
239. 107977 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1140.2
240. 107978 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1142
241. 107979 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1143
242. 107980 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1144
243. 107981 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1145
244. 107982 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1146
245. 107983 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1148
246. 107984 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1151
247. 107985 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1152
248. 107986 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1153.1
249. 107987 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1153.2
250. 107988 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1157
251. 107989 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1158
252. 107990 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1160
253. 107991 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1162
254. 107992 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1164
255. 107993 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1165
256. 107994 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1166
257. 107995 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1170
258. 107996 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1171
259. 107997 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1172
260. 107998 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1176
261. 107999 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1177
262. 108000 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 109
263. 108001 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 154
264. 108002 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 218
265. 108003 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 221
266. 108004 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 235.2
267. 108005 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 236.1
268. 108006 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 236.3
269. 108007 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 243
270. 108008 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 244
271. 108009 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 280
272. 108010 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 360
273. 108011 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 367
274. 108012 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 368
275. 108013 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 376.1
276. 108014 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 377
277. 108015 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 396
278. 108016 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 448
279. 108017 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 449
280. 108018 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 472
281. 108019 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 734
282. 108020 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1000
283. 108021 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1002
284. 108022 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1004
285. 108023 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1005
286. 108024 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1007.2
287. 108025 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1008
288. 108026 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1009
289. 108027 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1012
290. 108028 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1017.1
291. 108029 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 1017.2
292. 108229 Usnea sp. Sureeporn Jariangprasert 2839

ปิด

QR code